Актуалното в Перник и региона

Бивш заместник-кмет на Перник и съпругата му правят съвместно дружество с Община – Радомир

26 септ. 2018

Бивш заместник-кмет на Перник и съпругата му правят съвместно дружество с Община – Радомир

Да бъде създадено съвместно дружество между фирма „Идея М“ ЕООД и Община – Радомир дадоха съгласие съветниците в града на последното си заседание. Фирмата е собственост на бившия заместник-кмет на Перник архитект Михаил Михайлов и съпругата му Катя.

Дружеството ще притежава 80% от новото юридическо лице с ограничена отговорност. Тя е носител на лицензи, история и капацитет.  15% са на архитект Михаил Михайлов и 5% на община Радомир.  Управител пък ще е Катя Михайлова.

Предметът на дейност на новото дружество е проектиране, кадастър, урбанизъм, изработване на планове за развитие на общини, дружества, участие в международни проекти. Дяловото участие на община Радомир като ограничено отговорен съдружник в капитала на дружеството  е  парична вноска от първоначалния капитал в размер на 100 лева. Новосъздаденото дружество ще кандидатства за финансиране „ SCRL DELTA HOUSE“- Nevin Белгия , представляван от  DANIEL VAN BUTSEL- генерален мениджър. Представител на общината в дружеството е кметът Пламен Алексиев.

„ SCRL DELTA HOUSE“ е финансов фонд, създаден от Белгия и още няколко страни от Европейския съюз в размер на 1 млрд. евро. Целта на фонда е да финансира проекти в България и Румъния за създаване на работни места, с което да се задържат специалисти  да не емигрират на Запад където се съгласяват да работят за по-ниско заплащане. Така нямало да се създава и социално напрежение в европейските страни. Фондът се финансира от Европейската банка за развитие и се управлява от Белгийската финансово консултантска компания.

Фондът ще финансира само проекти с общинско участие най-малко от 5%, няма да се финансират проекти само от общините или само от фирми.

Форум по повад 100-годишния юбилей от Войнишкото въстание организират в Радомир
Форум по повад 100-годишния юбилей от Войнишкото въстание организират в Радомир

Кръгла маса, посветена на 100-годишния юбилей от Войнишкото въстание се организира в Радомир. Форумът ще се проведе на 27 септември и ще започне в 15ч. в МКИЦ „Европа“. В него ще вземат участие проф. д.и.н. Людмил Спасов, проф. д-р Веселин Янчев, проф. д.и.н. Бисер Георгиев, доц. д-р Стефан Минков, доц. д-р Лъчезар Стоянов, доц. д-р Ангел Джонев и др.

Преди това всички желаещи ще могат да разгледат фото-документалната изложбата „Архивите говорят….“ в изложбена зала Войнишко въстание. Тя ще бъде открита в 14:00ч. Организатори на мероприятието са Община Радомир и Общински исторически музей.

26 септ. 2018

Спасителна акция! Граждани рязаха ламарина, за да спасят котета
Спасителна акция! Граждани рязаха ламарина, за да спасят котета

Граждани от Перник спасиха две котета от сигурна смърт. Животинките заклещили главичките си в дупки на ламарина на ул. „Отец Пасий“ в центъра на града.

Перничанката Силвия С. се натъкнала на жалната гледка и пусна зов за помощ в социалната мрежа.

„Две малки котета със заглавени главички в мазе на задната страна на бл 2 на Отец Паисий, срещу Лидл, на паркинга между блоковете, прозореца на мазето е под един храст“, пише тя.

На него се отзовали трима мъже. Наложило се ламарината да бъде срязана, за да бъдат спасени котетата. Мъниците си търсят дом и стопанин. 

25 септ. 2018

Важно! „Топлофикация Перник“  до град Перник
Важно! „Топлофикация Перник“ до град Перник

През последните дни ние, екипа на „Топлофикация Перник“ АД, с недоумение и тревога сме въвлечени да участваме в една нечистоплътна, пошла и миризлива кампания, целяща сатанизирането на Дружеството и достъп до мимолетна слава на шепа неразбиращи материята, която дебатират, но достатъчно кресливи, за да повлекат след себе си първосигнално действащите институции в града ни.

От къде тръгна всичко – от депозираното от нас Инвестиционно намерение / ИН / в котлите на „Топлофикация Перник“ АД да се изгарят не само въглища и брикети, а и биомаса, шисти и RDF. Горивото за истерията се оказаха шистите и RDF-ът. За шистите разбрахме, че дебатиращите нямат и най-малка представа какво са те. Това говори за пълна неадекватност на дебатите и дебатиращите, защото нито един от тях не е прочел нашето ИН. Мога само да им подскажа, че шисти са етап от образуването на въглищата, но много по-ранен. Що се отнася до основното гориво, разгоряло истерията - RDF, ще ползвам информация от достъпни и публични източници, за да не бъда обвиняван в пристрастност. Познаващите буквите могат да добият представа по темата и от списание „Екология и инфраструктура“ брой 3 от 2018г.

„По същество RDF е горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното ѝ оползотворяване. Тази възстановена от смесения поток ТБО фракция е известна като гориво от отпадъци (refuse-derived fuel, RDF). По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. RDF успешно се използва като горивна добавка, в работещи на въглища котли в топлоелектроцентрали, или като самостоятелно гориво, в специално проектирани за целта съоръжения. Установено е, че при съвместно изгаряне с въглища, RDF с калорична стойност между 12 000 и 16 000 J/g може да осигури до около 30% от необходимата входна енергия. Методите за получаване на висококачествена горима фракция от ТБО са два – механо-биологично третиране и процес на суха стабилизация. При първата технология металите и инертните материали се отделят, а органичните фракции се пресяват за последваща стабилизация чрез компостиране със или без фаза на разграждане. Остатъчната фракция, състояща се предимно от сухи хартиени, пластмасови и текстилни материали, е с висока калоричност. RDF може да се получи и посредством процес на суха стабилизация, при който остатъчните отпадъци (без инертните и металните компоненти) се изсушават и стабилизират чрез компостиране. Получената маса се отличава с висока калорична стойност, което я прави подходяща за приложение като гориво.“

RDF е всъщност отпадъчният материал от ТБО, който не може да се рециклира. Този отпадък съдържа множество органични материали - около 70 %, които са горими и затова се нарича "гориво". Останалите 30 % са неорганични, т.е. негоривни материали. Технологията за изгаряне на RDF е от 70-те години на миналия век, когато започва масово изграждане на инсталации за изгаряне на RDF в индустриалните страни - САЩ, Япония, както и в Западна Европа. В момента по света има над 400 завода, изгарящи над 90 млн. тона RDF годишно, а добиваната енергия е над 4 гигавата на час. Сред най-известните заводи в Европа за преработка на RDF е този във Виена, въведен в експлоатация през 1972 г., с капацитет е от 270 000 тона годишно. Подобни има в Цюрих от 1969 и 1978 г. (200 000 и 100 000 т/годишно), в Берлин от 1967 г. (350 000 тона годишно), Бон от 1992г. с капацитет от 180 000 тона годишно, както и още няколко по поречието на Рейн.

Поради това, че много големи количества RDF се рециклират в страни като Германия, Холандия, Дания, Швеция, Великобритания, Швейцария и т.н., съществува свръх капацитет на мощности, което е довело до борба за всеки тон RDF между операторите на такива централи. В резултат, пазарът на RDF се е променил много и в момента е обект на внос като гориво за съществуващите централи.

Що се отнася до това дали изгарянето на RDF не би допринесло до допълнително замърсяване на околната среда ще предоставя следните неизвестни на малката, но дебатираща по въпроса, група граждани. Котел №5 в „Топлофикация Перник“ АД е проектиран и изграден със средства от Световната Банка съгласно всички световни и европейски екостандарти през не много далечната 2009г. Тогава в експлоатация е пуснат и най-модерният южно и източно от Дунав електрофилтър. Във възможностите на съоръженията е предвидено изгарянето на доста видове твърди горива, включително RDF. И не на последно място, през 2014г. от нас бе въведена в експлоатация инсталация за мокро очистване на газовете, по-известна като сероочистка. Следващото нещо, което е необходимо да се знае от дебатиращите, е защо ТЕЦ „Република“ се намира точно там. Преди построяването му са правени много дълги и сериозни проучвания за това на къде и как точно ще се пренасят изпусканите от комина му газове. Има едно понятие „Роза на ветровете“ и бих препоръчал запознаването ви с него, за да откриете истината защо ТЕЦ-ът е там и къде биха усетили носещи се от него прах и и миризми. След това си вижте адресните регистрации и си отговорете чия миризма ви пречи. Защото данните от последните две седмици на местата за мониторинг на въздуха не показват повишени стойности. В Перник има 6 станции. В момента /24.09.2018г./ нивата във всички тях е в норма (под 25 µg/m³ - по-точно данните се въртят между 2 и 3µg/m³). Положението не е така в Петрич, Харманли, Свиленград, Карнобат, Несебър, Бургас, Аксаково, Добрич, Шумен, Русе, където стойностите са около и над  50µg/m³. Най-лошо е във Варна, Поморие, Димитровград, където стига до 70µg/m³. А там си нямат ТЕЦ „Република“. Да не говорим, че до момента нито една институция не е установила изгаряне на RDF в горивните инсталации на ТЕЦ-а, а медиите са пълни с волни интерпретации.

А относно терзаещите се и, направили ми добро впечатление, с желанието си да се позапознаят с материята, дебатиращи, защо „Топлофикация Перник“ АД се е отказала от кандидатстването за дерогации за следващите няколко години, ще кажа няколко неща. Първото от тях е, че думата дерогация е трудно осмислима за незапознатите и означава отмяна на някаква правило или закон за определени субекти за определено време. Та, ние не сме поискали прилагането на дерогации относно нашето дружество, защото и в момента покриваме новите, по-ниски еконорми, наложени ни от ЕС.

След като бяха пояснени някои основни моменти от темата за изгаряне на RDF, искам да се върна отново на кампанията, водена срещу нас от знайни и незнайни интернет писачи, псевдоновинари и пишман политици. Господа, депозираното ИН от Дружеството ни е в следствие на строга икономическа логика. Ние работим в силно изкривена икономическа среда – на входа свободен пазар, а на изхода соц. регулация. Освен всичките разходи като заплати, външни услуги, основно гориво и т.н., от няколко години сме принудени да плащаме и така наречените „Въглеродни емисии“. Тези емисии се купуват на свободен пазар – обект са на борсова търговия и в момента тон от тях струва почти двойно на тон въглища, изгаряни в парогенераторите на ТЕЦ „Република“. Това означава допълнителен разход от около 1 500 000лв. на месец. За излизане от тази ситуация пътищата са два – вдигане цената, на предлаганата от нас услуга, или снижаване на разходите за производство. Поради тази причина, а и поради факта, че шисти, биогориво и RDF са освободени от плащанията за „Въглеродни емисии“, ние депозирахме нашите ИН. Това, че RDF е чисто гориво, го казва ЕС, поради което и насърчава употребата му като такова. Правим това, защото си даваме и сметка, че градът е проектиран така, че да не може да съществува без ТЕЦ-а си. Невъзможно би било отоплението на обществените сгради, училищата, детските градини. В нито един панелен блок ел. инсталациите не са проектирани да издържат на по-високо натоварване, електропреносната мрежа на града не е разчетена за отопление без ТЕЦ.

Затова искам и да попитам фейсбук дебатиращите какво предлагате като алтернатива след като се „преборите“ и доведете „борбата“ си до край и „Топлофикация Перник“ АД преустанови дейност. Много искам да чуя предложенията ви, но ми се слушат само смислени и осъществими.

И още нещо. От дълго време си задавам въпроса защо в гр. Перник през последните десет години не се е вяснал нито един инвеститор. Близо сме до София, имаме изградена всякаква инфраструктура, в града ни има огромно количество пустеещи промишлени площи. Какво ни липсва? Липсва ни приятелското отношение на държавата към инвеститора. Нито Общинската управа, нито представителите на правителството в града ни допринасят с нещо инвеститорът да се почувства като добре дошъл. Например нашето дружество за последните пет години е открило 50 нови работни места и е инвестирало 13 млн.лв. в изграждането на нова сероочистваща инсталация, което доведе до изваждането на града ни от ежедневните сводки за силно замърсен въздух с SO2 (даже Министърът на екологията го каза в национален ефир). Само по себе си това е факт с особено значение за града. При такава инвестиция в друга област, фирмата би била обявена за инвеститор клас „А“, да ѝ бъдат намалени местните данъци, а казионните медии да се грижат за добрия ѝ имидж. В настоящия момент ние отново реализираме инвестиция в размер на 6 млн.лв. с построяването на нов завод за сушене на въглища и отново откриваме нови 50 работни места, и отново местната и държавна власт, позиционирани в гр. Перник, изсипват репресивната си мощ върху нас, преследвайки някакви имагинерни, мимолетни политически дивиденти, без да си дават сметката, че подобна репресия може да обезлюди любимия им град, оставяйки го без отопление и изхвърляйки 500 работника на улицата. Всички помнят „протестите“ от месец март 2018г., когато шепа нередовни платци и длъжници, опитвайки се да изпросят амнистия за дълговете си, увлякоха 700-800 души на немощен протест. А между другото, и част от актива на сега организиращите се е съставен от тези същите познати муцуни. Също така всички знаят, че въпреки тези протести, повярвалите в нас са над 6 500. Само припомням. Перник не е изолирана фейсбук групичка. Недоумявам за посоката на държавната репресия. 15 човека крещят в несвяст, че нещо им мирише, една фейк медия им приглася и вместо репресията да е върху тези 15 крещящи субекта, тя се стоварва върху дружеството и иска да спре дейността му. Много мъдро.

                                                                                           

                                                                                                       Изпълнителен директор на "Топлофикация" Перник - инж. Любомир Спасов

25 септ. 2018

Застреляха мъжа на Наталия Гуркова

25 септ. 2018

Застреляха мъжа на Наталия Гуркова

Шокът за Наталия Гуркова от смъртта на съпруга й Джордже Михалевич е голям! Мис България научила за убийството преди броени часове, макар че трагичният и умишлен инцидент се е случил снощи, научи HotArena.

Още не е ясно дали траурната вест е съобщена на двете им деца…

Както HotArena първа писа, сръбският бизнесмен е застрелян в в град Бедфордвю - ЮАР, където живее от години. Това е станало на светофар – очевидци са докладвали, че двама мъже на мотор са следвали колата, в която се е возил Джордже. Спрели са точно до автомобила и са произвели два изстрела в страничното стъкло, срещу водача, след което духнали безследно.

Джордже Михалевич е известен предприемач, за който се смята, че има връзки с подземния свят. Известен е още като „Джордж Холивуд” и е собственик на компаниите Sandton Gold и Diamond Exchange и Salon Prive.

Съпругата му Наталия Гуркова узнала едва преди часове за кончината на мъжа си, тъй  като тя останала в България. Болката била още по-голяма, тъй като двамата се видели за последно около 13 септември. Тогава семейството се появи на откриване на столичен нощен клуб, като всички констатираха, че въпреки 15-те години от връзката си, любовта между тях е не само още жива, но и по-силна от всякога.

През януари Наталия и Джордже заминаха за Дубай, където отпразнуваха петнадесетата си годишнина заедно. Михалевич заведе жена си именно там, където са се влюбили.

Медиите са разделяли двойката по няколко пъти в годината. Например през текущата 2018 на Гуркова й се наложи да опровергава десетки пъти подобни вести. Направи го чрез хвалби не само с почивката в Дубай, но и на о-в Пукет, Тайланд през март, където пръскали по 4 бона на вечер. И това не е всичко. Джордже й подари апартамент там, а по-късно я заведе да отпразнуват заедно рожденния й ден през май в Кан, където пръсна близо 15 бона за една вечер, за да я зарадва. През юли й подари ултра луксозен и скъп пръстен „Картие“ за близо 30 000 долара.  Посетиха и Венеция.

Друга версия сочи, че двамата е нямало как да стигнат до развод, тъй като са имали споразумение – бракът им да бъде отворен и всеки един от тях да се среща и с други интимни партньори. И без това живеели на различни континенти и се срещали само на романтични воаяжи. След почивките красавицата веднага се прибирала в София, а Михалевич отлитал за ЮАР.

 Мис България 1998 често е засичана с чужди мъже из столичните ресторанти, като предпочитаните от нея типове са от родния ъндърграунд. Във аферите й, които тя нарича „приятелства“, са участвали Сашо Майонезата, митничаря Иво Бързия, мургавия подземен бос Киро Японеца и Димитър Вучев – Демби, който е най-голямата й любов още от младостта. Клюки се носеха, че се е натискала и за леглото на Ангел Свинаря.

 Вече покойният Джордже не оставал по-назад и също си имал любовници.

Страшна трагедия: Черно море погълна двама опитни рибари
Страшна трагедия: Черно море погълна двама опитни рибари

Страшна трагедия се разигра във водите на Черно море край местността Бунарджика. Двама рибари загинаха. Тялото на единия от двамата все още се издирва. За това съобщи кметът на гр. Св. Влас Иван Николов, предава Флагман.БГ.

Около 19:00 ч. от пристанището на Св. Влас с риболовна лодка потеглят трима стари рибари. Те са с плаваща мрежа за паламуд. Отправят се в посока Емине и се движат на не повече от 200 метра край брега.

Около 21:00 ч. обаче излиза силно вълнение, на места поривите на вятъра достигат до 20 м/с. Тримата правят опити да вдигнат мрежата, но тя се заплита във винта на лодката. В този момент Пенчо се заплита в мрежата и той е пометен от урагана към дъното. Нямал е спасителна жилетка.

Докато другите двама рибари правят опити да изтеглят мрежата с тялото на приятеля си, лодката е преобърната от ураганния вятър. Другият рибар – Васил, също е погълнат от бездната. Оцелял е само Митко Пешев, който е бил със спасителна жилетка.

Издирването на тялото на Васил продължава.


25 септ. 2018

Среднощна гонка из Студентски град: Потрошени патрулки, Кико – спипан!
Среднощна гонка из Студентски град: Потрошени патрулки, Кико – спипан!

Автокрадецът Геоги Воденичаров-Кико е заловен при кражба на луксозна кола в столичния кв. "Витоша". Заедно с него бил и другаря му Светослав Петков-Лъвицата, който обаче успял да избяга на ограните на реда, пише "24 часа".

Двамата бандити посегнали в 4 през нощта на BMW 740, паркирано пред кооперация. Двамата отворили колата и тръгнали да бягат с нея, когато били спрени от полицаите.

Кико ударил краденото BMW-то в патрулка, но бързо бил заловен. Лъвицата, който е топавтокрадец в София, духнал с тяхното BMW.

Полицията го гонила из целия Студентски град, а той потрошил няколко патрулки. Накрая успял да избяга на униформените.

Светослав Петков-Лъвицата е обявeн за издирване. Срещу него има 2 дела в Софийската районна прокуратура. Кико също има висящо производство там./Източник: Днес.бг

25 септ. 2018

Трагичен слух разтърси България тази сутрин: Съпругът на Наталия Гуркова застрелян в ЮАР?
Трагичен слух разтърси България тази сутрин: Съпругът на Наталия Гуркова застрелян в ЮАР?
Трагичен слух разтърси България тази сутрин. Съпругът на Наталия Гуркова Джордже Михалевич е бил убит преди часове в ЮАР, дочу HotArena.

Този зловещ слух се разнесе в столичния хайлайф и бизнес елит, научи HotArena.


Според непотвърдена информация става въпрос за умишлено престъпление. Черногорецът е бил застрелян.

25 септ. 2018

Сиропирани какаово-кокосови кифлички

Сиропирани какаово-кокосови кифлички

Пилешко руло с плънка

Пилешко руло с плънка

Реклама

Реклама

Анкета

Кое часово време трябва да приеме България?

Намерете ни и тук

Футър изображения
Снимка на деня
Футър изображения
През обектива