Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Ресторантьорите категорични: Няма накъде да отстъпваме повече!
Ресторантьорите категорични: Няма накъде да отстъпваме повече!

Надяваме се, че на 1 февруари заведенията ще отворят. Вече видяхме първата стъпка - отварянето на ресторантите към хотелите.

Това заяви пред БНТ председателят на Асоциацията на заведенията в България Ричард Алибегов. 

Ресторантьорът допълни, че се надява нощните заведения да отворят на 1 март, защото и те са много засегнати.  

"Ще заработим при строги правила - 50% капацитет, дезинфекция и отстояние между масите", разкри той.  

"28 000 са заведенията в България, а нарушенията са едва в десетки. А, защо се нарушават правилата? Защото три месеца хората стоят без доходи. Когато има нарушения, трябва да има актове", допълни Алибегов. 

"Предложихме работата на заведенията да бъде до 23:30 ч.", каза председателят на Асоциацията на заведенията в България./Източник: Лупа.бг

20 ян. 2021, 09:06

Продават бронирана кола на Тато за 12 хил. евро в мрежата
Продават бронирана кола на Тато за 12 хил. евро в мрежата

Автокъща предлага кола на Тодор Живков за 12 хил. евро в мрежата.  Луксозният син Mercedes-Benz S-Class (W126), произведен през 1983г. струва 12 хил. евро, а в обявата пише, че цената е по-ниска заради забележки по външния вид.

Твърди се, че бронираната кола е с бивш собственик НСО, а на посоченият телефон посредник уверява кандидатите, че в нея се е возил Тодор Живков.

Твърди се, че е купена на търг от НСО през 2019 г, заедно с други бронирани коли. Пенсионирания шофьор на НСО Стефан Мадев ги разпознава.

"Последно возеше прокурора Никола Филчев, преди това президента Петър Стоянов, преди него Петър Младенов и преди това Тодор Живков. Но той е много освежен, а другият го наследи президентът Първанов и в частност съм го карал до 2006 г. и аз. Капсулата е бронирана и това е ценното на тези автомобили", обясни Мадев пред  bTV.

От пресцентъра на Националната служба за охрана заявиха, че към момента не притежават коли с това описание и не могат да проверят по обявите дали са били собственост на вeдомството. От столичната автокъща също отказаха коментар.

Според Мадев на автомобилите не може да им се търси историческа стойност, въпреки че са возили известни политици./Източник: Днес.бг

20 ян. 2021, 09:06

КЕВР разреши продажбата на ЧЕЗ
КЕВР разреши продажбата на ЧЕЗ

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ разреши продажбата на „ЧЕЗ разпределение“ АД на дружество от групата „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в., информират от енергийния регулатор.

Съгласно Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред. Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от „ЧЕЗ“ а.с. заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Пpeз oĸтoмвpи 2020 г. рaзpeшeниe зa cдeлĸaта дaдe и Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa. Πъpвoнaчaлнo тя зaбpaни и нa "Eвpoxoлд" дa пpидoбиe бизнeca нa ЧEЗ, нo peшeниeтo бe oтмeнeнo oт Aдминиcтpaтивeн cъд - Coфия oблacт пpeз юли нa минaлaтa гoдинa, припомня news.bg. Разрешението за придобиване е чрез специално създадената Eastern European Electric Company B.V. (EEEС), 100% собственост на Еврохолд.

Cтoйнocттa нa cдeлĸaтa бe oбявeнa нa €335 млн.

C днeшнoтo peшeниe отпaдa и пocлeднaтa пpeчĸa пpeд изтeглянeтo нa ЧEЗ oт Бългapия.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок./Източник: Лупа.бг

20 ян. 2021, 09:06

БНБ: Икономиката ни се е свила с 4,4 на сто през 2020-а
БНБ: Икономиката ни се е свила с 4,4 на сто през 2020-а

В своя редовен тримесечен икономически преглед Българската народна банка /БНБ/ прогнозира, че през 2020 година Брутният вътрешен продукт на страната ще се е понижил с 4,4 на сто. По отношение на прогнозата е налице значителна несигурност, дори и в краткосрочен хоризонт. Тази несигурност произтича от продължаващото разпространение на COVID-19 у нас и в международен мащаб, от затягането на съществуващите ограничителни мерки без ясно определен хоризонт за тяхното премахване, пише Lupa.bg

Инфлацията на годишна база за 2020 година ще възлезе на 0,3 на сто в края на 2020 г. при 3.1 на сто за 2019 г. В БНБ очакват края на 2021 г. инфлацията да се покачи до 2,0 на сто и да се забави до 0,9 на сто в края на 2022 г.

Спадът на БВП в реално изражение през 2020 г. се определя главно от негативния принос на нетния износ, докато вътрешното търсене ще има почти неутрален принос, пише в анализа на Централната банка.

Допусканията за външното търсене на български стоки и услуги през 2020 г. са то да се понижи с 9.7 на сто спрямо 2019 г., след което през 2021 г. и 2022 г. да нарасне съответно с 8.2 на сто и 5.4 на сто.

Понижението на икономическата активност в основните търговски партньори на България се очаква да доведе до спад на износа на стоки и услуги с 12,1 на сто спрямо 2019 г., като по-силно ще бъде засегнат износът на туристически услуги.

Фискалната политика ще има положителен принос за растежа на реалния БВП през изминалата 2020 година чрез по-високия размер на националните и съфинансираните от ЕС разходи за правителствено потребление и инвестиции, посочват от БНБ. Тези разходи са свързани главно с увеличение на възнагражденията на заетите в сферите, ангажирани с преодоляване на здравните и икономическите последици от разпространението на COVID-19, с по-високи здравноосигурителни плащания и с продължаващото изпълнение на големи инфраструктурни проекти.

Предприетите фискални мерки през 2020 г. водят и до увеличение на нетните трансфери към домакинствата. В БНБ очакват частното потребление да е с ръст от 1.2 на сто през 2020 г. и да има принос от 0.8 процентни пункта за изменението на БВП. През 2021 - 2022 г. икономиката ще се върне към растеж и реалният БВП ще нарасне със 3.7 на сто през 2021 г. и 3.6 на сто през 2022 г. Прогнозираният растеж на реалния БВП през 2021 г. се дължи най-вече на преминаването от отрицателен към положителен принос на нетния износ (от минус 2.7 процентни пункта през 2020 г. до 0.5 процентни пункта през 2021 г.) и на инвестициите в основен капитал (от минус 1.5 процентни пункта през 2020 г. до 1.1 процентни пункта през 2021 г.).

През 2022 г. растежът на БВП ще се определя най-вече от положителния принос на частното потребление и на инвестициите в основен капитал, като в БНБ очакват икономическата активност през 2022 г. да достигне равнището си от преди пандемията. За динамиката на частното потребление през прогнозния период влияние ще оказват постепенното отслабване на несигурността, подобряващото се доверие на потребителите, умереното повишаване на заетостта и продължаващото нарастване на заплатите.

 В БНБ смятат, че през 2021 г. потреблението от страна на правителството ще има сравнително висок положителен принос за изменението на реалния БВП. То се определя от заложените в държавния бюджет по-високи разходи за възнаграждения в публичната сфера и за здравеопазване. Част от антикризисните мерки на правителството вероятно ще отпаднат през 2022 г., което ще е основен фактор за забавяне на растежа на реалния БВП.

Публичните инвестиции ще продължат да допринасят положително за растежа на БВП през 2021 и 2022 година, подкрепяни от по-висок темп на усвояване на средства от ЕС и изпълнението на големи инфраструктурни проекти, финансирани от националния бюджет. Темпът на възстановяване на частните инвестиции ще бъде сравнително слаб и техният размер в края на 2022 година да остане под нивото от 2019 г. Износът на стоки и услуги през 2021 - 2022 г. ще нараства с по-ускорени темпове спрямо вноса, смятат в БНБ.

И през първата половина на 2021 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове. Ако се стигне до постепенно овладяване на пандемията, през втората половина на 2021 г. може да има слаба тенденция към забавяне на ръста на депозитите заради възстановяване на икономическата активност. Запазващият се висок приток на привлечени средства в банковата система ще допринася за задържане на лихвените проценти по депозитите на достигнатите исторически ниски равнища, отчитат анализаторите на Централната банка.

През 2020 г. цените на енергийните продукти отбелязаха значителен спад на годишна база както в долари, така и в евро, главно под влияние на пониженото търсене вследствие на разпространението на пандемията от COVID-19 в глобален мащаб и на предприетите мерки за ограничаването й. В същото време цените на неенергийните продукти, включително тези на храните, се повишиха през 2020 г. в долари и в евро. Експертите на БНБ очакват цените на енергийните и неенергийните продукти в долари и в евро да се повишат значително през 2021 г. и впоследствие да се стабилизират през 2022 г.

20 ян. 2021, 09:06

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа първия договор за 2021 година, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони
СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа първия договор за 2021 година, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони

„Модернизиране на пчеларско стопанство“ е наименованието на проектното предложение, по което СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Диана Борисова Стоянова подписаха тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Земеделският стопанин отглежда 140 пчелни семейства в радомирското село Драгомирово. Чрез реализацията на дейностите по проекта пчелина ще бъде увеличен с още 100 пчелни семейства. Проектното предложение цели подобряването на отделни дейности по технологичния процес при производството на мед, което ще се постигне с въвеждане на ново оборудване. Пчелина ще бъде оборудван с нов вид кошери тип „Лангстрот рут“, които имат значителни предимства пред останалите кошери и са предназначени само и единствено за производства на висококачествен мед. Това директно ще доведе до по-качествена продукция от мед и пчелен прашец, с по-добри показатели.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, а общата стойност на инвестицията възлиза на 57 220,50 лева.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ пожела на бенефициента по проекта успешна реализация, като добави че независимо от тежката ситуация МИГ-Радомир-Земен продължава да работи все така енергично. Пожела през 2021 година здраве и още много подписани административни договори.

 

 

20 ян. 2021, 09:06

Пускат топлата вода в Перник в неделя
Пускат топлата вода в Перник в неделя
Топлата вода в Перник ще бъде пусната в неделя, съобщи директорът на "Топлофикация" инж. Михаил Ризов. Вече е направена профилактика на почти цялата мрежа."Имаме проблеми само на територията на една мебелна къща, където не ни допускат да влезем. Ако аварира тръбопровода там обаче, ще остане цялата северна част на квартал Изток без парно и топла вода. Дано не се случи. Иначе топла вода ще има в неделя след обяд или привечер ", поясни Ризов.Почти е решен проблема с липсата на въглища в дружеството и вероятността "Топлофикация" да спре работа е минимална, каза още Ризов. В момента предприятието имало около 15 хил. т. кюмюр на склад. От 1 август "Мини открит въгледобив" не доставя въглища на "Топлофикация" заради борчове. Топлоснабдителната фирма обаче имала договор с още три фирми. На мината пък били изплатени всички задължения по новия договор от юли месец, които са в размер на около 700 хил. лв."Имат претенции за стари задължения от 2008-1009 г. Тя обаче засега няма как да платим", каза още Ризов."Топлофикация" - Перник е в изключително тежко финансово състояние. Тя е обявена в несъстоятелност заради задължения към кредитори в размер на 140 млн. лв. Проблемът се задълбочи и заради предявената от ЧЕЗ и НЕК претенция за изравнително плащане заради промяната на алгоритъма за определяне на количествата комбинирана и принудена енергия. По този начин са оказа, че пернишкото дружество дължи на монополиста около 7 млн. лв., които то изплаща на равни месечни вноски.Очаква се до дни да започне и поетапно пускане на парното в болниците, училищата и детските градини. За гражданите пък топлото ще се пусне, когато три поредни дни средните температури не надвишават 12 градуса, а дългосрочната прогноза сочи влошаване на времето.

08 окт. 2010, 12:35

Прекратяват концесиите на част от язовирите в Перник
Прекратяват концесиите на част от язовирите в Перник

Концесиите на част от язовирите в Пернишко ще бъдат прекратени, съобщи заместник-областният управител Георги Шарлачки. Съоръженията не се стопанисвали добре, а концесионните договори не се изпълнявали. Това е констатирано при проверка на водоемите от областната администрация.

Построени са само сгради за рибарите, в същото време по стената се минава като третокласна пътна мрежа, подчерта Шарлачки. По думите му самите концесионери почти не се появявали, за водоемите се грижели само пазачи.
Концесионните договори пък били сключени на много ниска цена. Това била и една от причините да не се полагат грижи за язовирите, смята Шарлачки. Според него обаче на практика се получавало, че национално богатство се експлоатира "без пари", а небрежието на концесионерите създава реална опасност от наводнения.
Заради нарушенията ще бъдат санкционирани кметовете на населените места. 13 са общинските язовири отдадени на концесия в Пернишко. Още три, собственост на "Напоителни системи" , също са дадени под наем.
"При нас няма проблеми с поддръжката, защото като собственици се грижим за инженерната сигурност на съоръженията ", заяви директорът на "Напоителни системи" Богомил Борисов.

07 окт. 2010, 15:58

Строителството на магистрала "Тракия" няма да спира
Строителството на магистрала "Тракия" няма да спира
Няма опасност от спиране на строителството на магистрала „Тракия” заради поисканата несъстоятелност на една от фирмите в холдинга, спечелила търга за градежа -  „Мостстрой”.Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.„Мостстрой” все пак не е водещ в целия този консорциум. Там са 9 компании, а те все още да в т.нар. 40 дни на подготовка на строителството, т.нар. мобилизация. Знаете много добре, че от 3 септември стартира строителството с Акт образец 2А и даване на строителна линия. Така че „Мостстрой” съм абсолютно убеден, че към момента не може да предизвика голям проблем на строителството на „Тракия”, но разбира се следим внимателно казуса", заяви Плевнелиев.Последният участък на магистралата е от Ямбол до Карнобат. Прогнозната стойност за строителството на 49-километровата отсечка е 247 млн. лв. без ДДС. Тя трябва да бъде изградена за 28 месеца. /БНР

07 окт. 2010, 11:20

72 000 лв. губи “Топлофикация” – Перник при работа на трети котел
72 000 лв. губи “Топлофикация” – Перник при работа на трети котел
72 000 лв. на месец губи пернишката “Топлофикация”, ако работи трети парогенератор на централата, съобщи директорът на дружеството инж. Михаил Ризов.Котелът е заместваща мощност и функционира на газ. Цената на синьото гориво обаче е по-висока от тази на въглищата.Основната мощност на “Топлофикация” е пети парогенератор. Той бе реконструиран миналата година. В момента Перник обаче е в патова ситуация, защото централата няма пари за суровина и може да спре работа. "Топлофикация" е обявена в несъстоятелност и има огромни задължения към кредитори, които са вразмер на 140 млн. лв.“Разполагаме само с 11 000 т въглища. Те ще стигнат да поддържаме системата само седмица”, обясни Ризов.Според него почти всички свежи постъпления в предприятието се прихващат директно от НЕК и ЧЕЗ заради предявена от тях претенция за изравнително плащане в размер на 7 302 538 лв. за миналата година. Сумата се удържа на равни вноски по 1 140 000 на месец от монополиста,без парите от произведена енергия да влизат в топлофикационното дружество.  “Мини открит въгледобив” пък отказва да захранва “Топлофикация” с въглища, защото централата няма средства да плати.Ако не се намери спешно решение на проблема, миньорският град ще остане на студено през зимата.

06 окт. 2010, 08:09

Приключи рехабилитацията на пътя Дивотино-Люлин
Рехабилитацията на пътя Дивотино – Люлин – Големо Бучино завърши, съобщи заместник-кметът на Перник Михаил Михайлов. Тя бе осъществена по оперативна програма “Регионално развитие” и е на стойност 4 266 094,20 лв.Обновяването на трасето, което е с дължина 6 345 м., започна през март 2009 г. Отсечката бе ремонтирана само в извъннаселените места. По проекта тесните участъци на шосето бяха разширени до 6 м. За изпълнител  обекта бе избрана кюстендилската фирма „Гранит 97″, а строителният надзор се осъществява от пернишката фирма „Ел консулт“.Очакваният ефект от реализацията на проекта е намаляване на катастрофите и подобряване на достъпа до слабо урбанизирани периферни територии на Перник.

05 окт. 2010, 14:48

Чуждите туристи оставят по 67 евро на ден в България
Чуждите туристи остават в България средно по 67 евро на ден, като най-много харчат за културен туризъм. Това показа маркетингово изследване на Министерството на икономиката и туризма. Специално са проучени нагласите към културния, спа, еко и селски туризъм у нас.Интересът на чуждестранните туристи към България остава устойчив. Природата, контактът с местните хора, базата за настаняване и кухнята и не на последно място - цените са нещата, които привличат гости към нашата страна. Интересното е, че гостите все повече търсят приключения. Най посещаваните културни дестинации са Несебър, Пловдив, София, Варна и Велико Търново.Топ обекти за спа туризъм пък са Велингарад, Сандански и Девин. В областта на еко и селски туризъм предпочитанията са към районите на Рила и Родопите. Чуждите туристи са недоволни от инфраструктурата и трафик у нас, както и ограничения достъп за хора с увреждания./БНТ

05 окт. 2010, 12:52