Актуалното в Перник и региона

Бизнес

COVID-19 удари сватбения бизнес! Правят се мини тържества
COVID-19 удари сватбения бизнес! Правят се мини тържества

Масово се правят скромни сватби само с кумове или по 2-3 човека гости, показа проверка на Lupa.bg. Младите сватбари спестявали някой лев по организацията и почерпката, като се оправдавали с коронавируса. 

Тенденцията е забелязана веднага, след като сватбените тържества бяха разрешени след сериозния пик на пандемията. 

Много млади хора дори заживяват заедно без да вдигат брак, като отлагат церемонията за след края на заразата. Сватбите драстично са намалели, но все пак има смели млади хора, които вдигат голямо и шумно пиршество.

Браковете намаляват предимно в големите градове: София, Пловдив, Варна и Бургас, докато в по-малките селища гледат да спазват традициите и не се плашат толкова от короната.

Ако искаме да се раздадем

Сватбата е едно от най-важните събития в живота и е нормално да е скъпа. Ако искаме да се правим на баровци, тържеството ще се оскъпи с до 12 бона

Сред най-популярните ВИП-места са Царевец, Дворецът в Балчик, Античният театър в Пловдив и дворецът Евксиноград. В София за сватби богаташите често използват Националния исторически музей. В НИМ само наемът за градината струва 4500 лв. без включени обслужващ персонал, меню и т.н.  Заснемането на снимки или видео излиза около 150 лв. и трябва да се проведе в извънработно време с максимална продължителност от четири часа.

У нас вече има фирми, които организират сватби в Гърция, като цената само за храната е от 80 до 100 евро на човек, показа проверка на Lupa.bg.

Най-предпочитания гръцки курорт, където се женят българи е Санторини, разкриват от туристическите агенции.

13 авг. 2020, 08:59

Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор
Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор

Всеки трети новорегистриран безработен от началото на коронакризата у нас до момента е от ресторантьорството, хотелиерството или туризма. От тази сфера са общо 30,6% от входящия поток на новорегистрираните безработни в бюрата по труда.

Следващият най-засегнат сектор се оказва търговията с 18,1% безработни и преработващата промишленост с 15,6 на сто, пише "Монитор", като се позовава на Агенцията по заетостта (АЗ).

От агенцията прогнозираха ръст на безработицата през следващите месеци.

През есента някои сектори като туризъм, аграрен и част от преработващата промишленост намаляват обема си и това налага освобождаване на сезонните работници, което неминуемо води до традиционен ръст на безработицата, разясниха експертите от АЗ. Според оценките на агенцията този сезонен ръст в периода октомври-март се изчислява на 0,8-1,0 процентни пункта в периоди на растеж на икономиката и 1,0-2,2 пункта в периоди на рецесия.

Поради наличието на риск от втора вълна коронавирус и налагане на нови ограничителни мерки има вероятност сезонният есенен ръст на регистрираната безработица да надхвърли 1,5 пункта. Най-засегнатите сектори отново се очаква да бъдат ресторантьорство, търговия, транспорт, култура, спорт и развлечения, коментираха още от Агенцията по заетостта.
Във връзка с очаквания скок на безработицата през есенно-зимния период ще продължава реализирането на програми и мерки за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г., уточниха експертите. Те са насочени към неравностойните групи на пазара на труда, в това число - хора с трайни увреждания, продължително безработни или в предпенсионна възраст.

Чрез предоставяните преференции и програми работодателите могат да получат субсидии както за наемане на безработни от тези групи, така и за дуално обучение на хора без препитание, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, а също и за професионално обучение на безработни необходимо за дейността на съответното предприятие.

Агенцията по заетостта предоставя и финансови преференции и на безработните лица, с което стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Ще продължава подкрепата за реинтеграция в заетост за останалите без работа вследствие от COVID-19.

Освен това чрез бюрата по труда ще продължи и насърчаването на работодателите да разкриват свободни работни места на първичния пазар на труда чрез директни контакти с работодатели и социални партньори и посещения на място. Чрез мобилни екипи, проактивно предлагане на профили на безработни лица, лично представяне на търсещите работа от    трудов посредник пред работодател обясниха от АЗ и добавиха, че ще продължи и организирането на дни на работодателя и трудови борси чрез услугите на кариерните центрове.

Агенцията по заетостта ще продължи и прилагането на трите последно въведени посреднически услуги "Мобилно бюро по труда", "Консултация и менторство след започване на работа", „Семеен трудов консултант”, петте подобрени съществуващи услуги и стандартизираните пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда.

Осигурява се специализирана подкрепа на безработните, които имат затруднен достъп до активния пазар на труда. Ще се акцентира върху предлаганите услуги, които позволяват бърз преход към устойчива заетост, като развитие на умения за избор на професия, търсене на работа, представяне пред работодател, създаване на собствен кариерен план от безработното лице, обясниха още от агенцията. Експертите ще предоставят специализирани услуги посредством модул „Личностен профил на търсещо работа лице”./Източник: Днес.бг

13 авг. 2020, 08:59

НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии
НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии

Може ли поставена не на мястото си запетая да промени смисъла дори на закон? Оказа се, да… Искането на Висшия адвокатски съвет да се зачетат правата на всички наследници при наследяването на пенсионни спестявания завърши с неочакван резултат, пише в. „Сега”.

Вместо кръгът да бъде разширен до предвиденото в закона за наследството, както искаха юристите, парламентът е узаконил съществуващата практика, продиктувана от инструкция на Комисията за финансов надзор.

Така кръгът на наследниците на натрупаното в индивидуалната партида в пенсионен фонд на починало лице вече е съвсем законно ограничен до преживелия съпруг и роднините по възходяща и низходяща линия.

Адвокатите настояваха да се дадат права на наследяване и на наследници по съребрена линия (братя, сестри) и по завещание, както е регламентирано в закона за наследството.

В дъното на юридическата суматоха се оказа запетая, погрешно заменила тире в кодекса за социално осигуряване преди 17 години.

За да се разреши казусът в ущърб на гражданите, сегашните депутати приложиха като аргумент волята на своите предшественици от 39-ото Народно събрание, като намериха в стенограмите от заседанията в далечната 2003 г. доказателство, че никой не е имал намерение да дава широки права за наследяване на партидите. Именно тази грешка се оказва причина за разминаването между закон и практика, забелязано от Висшия адвокатски съвет.

В началото на лятото адвокатският съвет изпрати становище до Комисията за финансов надзор, в което настоя комисията да отмени своята инструкция за изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд. Според адвокатурата въпросната инструкция противоречи на Кодекса за социално осигуряване и закона за наследството, като неправомерно ограничава кръга на наследниците.

В инструкцията е предвидено, че партидата се наследява от преживелия съпруг, възходящите и низходящите наследници. Според КСО обаче при смърт на осигурено лице "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството". Проблемна се оказва първата запетая в този цитат.

На 9 юли КФН е изпратила в Народното събрание искане за задължително тълкуване на чл. 170 от кодекса заради писмото на адвокатите. В резултат на това тълкуване, депутатите установяват, че не инструкцията е грешна, а кодексът. "Тук е моментът за тази запетайка, която създава сериозни проблеми", въвежда колегите си в проблема вносителят на промяната Даниела Савеклиева (ГЕРБ), когато наред с други промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа се появява промяна в Кодекса за социално осигуряване.

Савеклиева припомня историята на чл. 170 - той е редактиран през 2003 г., като предложената редакция не променя кръга на наследниците, т.е. това си остават преживелият съпруг, низходящите и възходящите. От стенографските протоколи от пролетта на 2003 г. "безспорно се установява, че волята на законодателя е била да се подкрепи текстът по вносителя и да не се разширява кръгът на наследниците с всички наследници по закон и завещание. При дебата в комисията изрично е отбелязано, че кръгът на наследниците трябва да остане ограничен само до тези, за които се „допуска, че се издържат или подпомагат издържането си със средства от починалия“, посочва депутатката на заседанието на комисията по икономическа политика.

"При изписването в стенограмите, а впоследствие и в доклада на комисията обаче е допусната техническа грешка, като препинателният знак „тире”, който указва кръга на наследниците, е заменен със знака „запетая”, което неволно е подменило волята на народните представители, включително и на вносителя", обяснява Савеклиева. Според нея замяната е извършена неволно "в стремеж за спазване на правилата в българския език", но позволява тълкуване в посока, че права имат всички наследници съгласно закона за наследството. Затова депутатката предлага тирето да бъде върнато на неговото място, което и става - промяната е обнародвана със закона за ценните книжа в Държавен вестник миналия месец и е в сила от 18 юли. Това на свой ред дава възможност на КФН с чиста съвест да отмени своята инструкция като излишна.

Историята дотук е добра илюстрация на пороците на законодателната дейност у нас, но едва ли ще бъде приета като точка на спора кой има право да наследява партидите в пенсионните фондове. Според становището на адвокатския съвет при допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са собственост на конкретния осигуряващ се.

„Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в качеството си на негов наследник“, заявяват юристите.

Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на собственост и правото на наследяване.

МАЩАБИ

Кой има право да наследи индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд е въпрос, който далеч надхвърля мащабите на една запетая. Пенсионните дружества вече управляват над 15.8 млрд. лв. Те все още не изплащат масово пенсии, но само за един месец – юни 2020 г., един универсален фонд – "Доверие", е изплатил 901 628 лв. на 321 наследници на починали лица, осигурени за втора пенсия./Източник: Лупа.бг

 

13 авг. 2020, 08:59

Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона
Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона

След като си мислехме, че двете неработещи тоалетни в Градската градина на София за 200 000 лева са най-скъпият пример за хвърлени... в клозета пари от общината, се появи нов рекордьор. Става въпрос за нужник до НДК, от 11 квадрата, който излиза с цена 13 000 евро, или близо 26 000 лева метъра. За тези пари Цветан Цветанов може да си построи небостъргач!

Столичната община е възложила електронната тоалетна на външен изпълнител през 2015-а г., а проектът е завършен година по-късно, като общата му стойност е 286 412 лв. Светлозар Алексиев от "Спаси София" твърди, че дори квадратурата не е спазена и вместо на 11, столичани по нужда се ширят в 8 квадрата.

Поръчката е на същата фирма, която е изградила двете неработещи WC-та в градинката до "Кристал". Според експерти цената е твърде висока дори за петзвезден хотел в Дубай. След като влезе вътре "пациент", тоалетната се затваря и всеки може да я ползва в продължение на 15 минути. Изпълнителят на проекта е италианска фирма./Източник: Лупа.бг

13 авг. 2020, 08:59

Зловеща финансова криза удря цяла Европа
Зловеща финансова криза удря цяла Европа

Oщe иĸoнoмичecĸи ĸaтaĸлизми ce пoявявaт в xopизoнтa пpeд Eвpoпa, cлeд ĸaтo плaнoвeтe зa пpeĸpaтявaнe нa пoдĸpeпaтa и cxeмитe зa paбoтницитe пo вpeмe нa пaндeмиятa oт ĸopoнaвиpyc, зaплaшвaт дa нacoчaт милиoни дoмaĸинcтвa в ĸaпaнa нa дългa. Дopи в cтpaни, бoгaти нa cпecтявaния ĸaтo Гepмaния и Aвcтpия, гpaждaнитe зaпoчвaт дa бивaт пpитиcнaти oт вce пo-гoлeми дългoвe, пишe Вlооmbеrg.

"B няĸoи пpoвинции вeчe виждaмe знaчитeлнo пoвeчe зaпитвaния oт xopa, ĸoитo тъpcят финaнcoви cъвeти, в cpaвнeниe c минaлaтa гoдинa", ĸaзвa Mapия Keммeтмyeлъp, зaмecтниĸ-диpeĸтop нa opгaнизaциятa нa aгeнциитe зa ĸoнcyлтaции c дългoвe в Aвcтpия. "Πpeз eceнтa oчaĸвaмe yвeличaвaнe нa ĸoнcyлтиpaнeтo c дo 40%", допълни тя.

Тhе Еurореаn Соnѕumеr Dеbt Nеtwоrk изчиcлявa, чe oĸoлo 10% oт дoмaĸинcтвaтa в EC вeчe имaт пpoблeм, a cъвeтниĸът Kocтa Cĸлиpиc cмятa, чe тe щe ce yдвoят. Πpoyчвaнe нa мoзъчния тpъcт Вruеgеl в Бpюĸceл ycтaнoви, чe пoчти eднa тpeтa oт eвpoпeйcĸитe дoмaĸинcтвa cчитaт, чe нямa дa мoгaт дa пoĸpият нeoчaĸвaни paзxoди. Уcтaнoвeнo e, чe в cтpaнитe в Южнa Eвpoпa имa пoвeчe "финaнcoвo нecтaбилни" дoмaĸинcтвa.

Тhе Rеѕоlutіоn Fоundаtіоn aнaлизиpa, чe тoзи мeceц 44% oт дoмaĸинcтвaтa във Beлиĸoбpитaния нямa дa мoгaт дa пoĸpият cмeтĸитe cи, aĸo зaгyбят ocнoвния cи изтoчниĸ нa дoxoд зa пepиoд oт тpи мeceцa. Паника на Острова: Британците изкупуват храните от магазините Зaгyбaтa нa дoxoди oт зaплaтa e ocнoвнaтa пpичинa зa финaнcoвитe пpoблeми, тaĸa чe дoceгa пълнaтa cилa нa пaндeмиятa нe ce paзpaзилa, зapaди пpoгpaмитe нa нa пpaвитeлcтвaтa. Bъпpeĸи тoвa мнoгo пpaвитeлcтвa, пpитecнeни oт тeжecттa нa coбcтвeния cи дълг, плaниpaт дa пpeĸpaтят тaзи пoдĸpeпa, ĸoeтo пoтeнциaлнo щe вдигнe дocтa бeзpaбoтицaтa.

Иĸoнoмичecĸaтa ĸpизa зaплaшвa дa влoши нepaвeнcтвoтo. OИCP пpeдyпpeди зa ocoбeнo тeжĸo въздeйcтвиe въpxy xopaтa c ниcĸи дoxoди, жeнитe, мигpaнтитe и млaдитe xopa. Πo-мaлĸo вepoятнo e тe дa мoгaт дa paбoтят oт вĸъщи пo вpeмe нa блoĸиpaнe и чecтo ce нaeмaт в ceĸтopи, зaceгнaти нaй-cилнo oт ĸopoнaвиpyca, ĸaтo тъpгoвиятa нa дpeбнo, тypизмa и т.н. Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa пocoчи ycтoйчивocттa нa дългa нa дoмaĸинcтвaтa ĸaтo eдин oт pиcĸoвeтe в пocлeдния cи пpeглeд нa финaнcoвaтa cтaбилнocт пpeз мaй. Bpeмeннoтo ocвoбoждaвaнe oт пoгacявaнe нa зaeм мoжe дa cмeĸчи тoвa, нo caмo в ĸpaтĸocpoчeн плaн.

13 авг. 2020, 08:59

По 50 лева за всеки пенсионер помощ в коронакризата
По 50 лева за всеки пенсионер помощ в коронакризата

В продължение на три месеца държавата отпуска по 50 лева за всички пенсионери. Целта е да им се помогне в кризата заради коронавируса. Увеличат се и помощите за безработица от 8 на 12 лева. Отделно ще се увеличат делегираните бюджети на училищата, за домове за възрастни хора. Отпускат се и допълнителни средства за културата.

Отделно ще бъде намалено ДДС на 9% за туроператорите, съобщи още премиерът Бойко Борисов. Ставката ще падне и за виното и бирата на 9%, също по настояване на туризма.

Новите социално икономически мерки, които са за близо 2 милиарда лева, ще се осигурят от бюджета, към момента не се налага да се тегли заем, а ползваме мазнинките, които имаше в резерва, коментира Борисов.

За съжаление пандемията нараства, държавите затягат все повече мерките, призна той.

Извънредната епидемиологична обстановка и у нас се удължава с един месец.

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов допълни,че по молба на туристическия бранш в България ще могат да влизат хора от  Молдова, Израел, Сърбия, Кувейт и Северна Македония с отрицателен PCR тест.

ЕС отчете 8,6% миналата седмица спад на БВП на Европа като цяло, има държави и сектори, които са с минус 20%. Въпросът е да минимизираме тези щети, които следват във всички сектори, призна премиерът и допълни, че България към момента е втора по най-нисък дефицит.

Аз съжалявам, че политическата класа не си дава сметка в какви месеци ще навлезе света и Европа, когато дойдат и другите грипове. Съжалявам, че няма отговорни хора, които да кажат - политиката си е политика, но какво прави с другите неща. Има и зелена сделка и доста документи по върховенството на закона, които трябва да се приемат и те са свързани с новата финансова рамка на ЕС, обясни Борисов.

По отношение на протестите, които продължават вече 19-ти ден, той отсече, че те показват, че има демокрация.

А по отношение на върховенството на закона, има ВВС и ние не се изказваме по съдебната системата. Хората чакат да се се върши работа, да се помогне на летния туризъм, после на зимния,  каза министър-председателят.

Според него финансистите и икономистите вещаят най-тежката рецесия.

Тя е факт и вече се усеща, единственият шанс е с компромиси, но и с единение на нацията да минем през нея. Най-лесно ще е на този, който е извън правителството в следващите месеци, защото може да критикува всичко и за всичко ще е по-лошо. Както животът е показал, след три месеца започваме да мислим по друг начин, трябва ли да си го причиним, коментира Борисов./Източник: Днес.бг

27 юли 2020, 12:11

Оборотът на заведенията спаднал с 60%, задават се масови фалити в сектора
Оборотът на заведенията спаднал с 60%, задават се масови фалити в сектора

Заведения и хотели по родното море са в колапс от непомнен срив в оборотите заради коронакризата. Гледката на хлопнати кепенци вече е обичайна на северното ни Черноморие, а на юг някои ресторантьори се радват, ако масите им се “напълнят” с десетина души дневно. От 40 до 60 процента са намалели оборотите в бургаските кръчми, в съпоставка с миналия сезон, алармираха пред “Труд” собственици на ресторанти.

В 12 часа по обед, заведения за хранене в центъра на града, където друга година гъмжи от туристи, са полупразни. Едно от най- модерните кафенета в италиански стил пък на ул. “Ивайло”, което беше хит сред бургазлии, е хлопнало кепенци. “Тези, които работим, сме определено по-малко от миналото лято”, сподели собственик на пицария.
“Аз лично не пипам менюто, но знам, че има много колеги, които предлагат значително по-малък асортимент отпреди”, коментира друг ресторантьор.

 Най- посещаваните заведения в Бургас са така наречените “капани” - на брега на морето, такива приятни кръчмици има и вътре в града. Те предлагат рибена чорба и морски дарове от “а” до “я”. Техните обороти също са спаднали доста, включително и на един от най- предпочитаните, с гледка към морето и отплаващите корабчета към остров “Света Анастасия”.

Засега обаче рибните ястия не са намалени, същите като миналото лято са и цените им, с което приликата със сезон “Лято 2019” се изчерпва.

Липсата на туристи удря сериозно и ресторантьорите във Варна. Повечето от близо 2000 заведения в морската столица са отворени, но отчитат средно между 40 и 50 процента спад в оборота, обясни Марин Сотиров, зам.-председател на Сдружението на заведенията. Той прогнозира, че през октомври ще има масови фалити в сектора.
Хотелиерите са в шок и още през август част от тях може да затворят. Половината хотели в комплексите край Варна не работят в разгара на летния сезон. “В част от отворените бази на Златни пясъци и “Св. Св. Константин и Елена”, където почиват туристи от Полша, Германия, Чехия и Румъния, заетостта е малко над 50 процента, но разчитащите само на един пазар са полупразни, съобщи пред “Труд” проф. Стоян Маринов, член на УС на Варненската туристическа камара. Според него регистрираният през последните дни ръст на заразените с COVID-19 води до нови анулации и не е изключено някои от работещите хотели да хлопнат кепенци още идния месец.
Труден е сезонът и в Албена, където над половината хотели все още не са отворени. В съседното с. Кранево детските лагери пустеят заради затворените граници с Украйна, Русия и Беларус, а в лъскавите нови комплекси до брега заетостта е около 20 процента. Затова и сезонните търговски обекти по пътя към плажа отварят само в почивните дни, когато ивицата се пълни с варненци и добричлии.

Сервитьорките и барманите са първите, които попадат под ударите на ниските обороти в крайморските кръчми. След пандемията, иде втора вълна от нови безработни, тъй като шефовете не могат да плащат заплати и съкращават новонает персонал.

Собствениците на заведения не си позволяват рекламни кампании като през минали години, когато отпред на по-лъскавите кръчми имаше хостеси. Тази година ремонтите и иновациите зад бара са обсолютно табу. Режат се и бройките на масите на открито./Източник: Днес.бг

27 юли 2020, 08:53

Истинската коронакриза - майки нямат пари за мляко и памперси
Истинската коронакриза - майки нямат пари за мляко и памперси

Съобщенията за контролирана безработица заради коронакризата, осигурени помощи за родителите и децата, за нови грантове от Европа, спихват на фона на непрекъснато увеличаващите се апели за помощ от майки, останали без подслон и храна за децата си. Десетки са вече постингите във фейсбук ежедневно с молби от млади жени, загубили работата си, които нямат възможност да купят дори мляко за бебенцата си. 

Майчинските групи за взаимопомощ преливат от шокиращи истории за жени и в София, и в страната, на ръба на оцеляването, а куриерските фирми се задъхват от пратки на храни, бебешки колички, памперси, адаптирани млека и дрешки. 

Преди коронакризата такива постинги се появяваха чувствително по-рядко и обикновено касаеха жени в дълбоката провинция. Спекулантки с добротата на други майки не липсват обаче и вместо молба за мляко и пелени се виждат и нагли апели за подаряване на луксозни стоки като триколки, тротинетки, колела и дори... украса за рожден ден. 

Факт е обаче, че десетки са родителите, изпаднали в безпомощност заради загуба на работните места или рентата от жилища, които едва свързват двата края, въпреки уверенията на социалната министърка Деница Сачева, че се осигурява помощ за всички нуждаещи се. /Източник: Лупа.бг

26 юли 2020, 08:46

Властта спира АЕЦ „Козлодуй” срещу 57 милиона?
Властта спира АЕЦ „Козлодуй” срещу 57 милиона?
Премиерът Бойко Борисов е подписал документ на срещата на лидерите в Брюксел за извеждането от експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”. В замяна страната ни ще получи 57 милиона евро. Спирането на атомната централа трябва да се извърши в периода 2021-2027 г. Това обяви пред Lupa.bg журналистът и народен представител от 43-то НС Димитър Байрактаров.
"Възможно е да се има предвид преустановяването на работата на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй”. Не е казано обаче директно това и можем само да предполагаме, че се касае за тези блокове. Съучастник в тези действия вероятно е и друг виден представител на правителството в лицето на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, тъй като парите са предвидени в Раздел: Функция - 5– Сигурност и отбрана", допуска Байрактаров.
По думите на журналиста АЕЦ „Козлодуй” произвежда евтин ток, който задоволява нуждите на Северна Македония. До българските потребители достигат обаче едва 8% от евтиното електричество. В същото време ядрената централа е гeнepиpaлa пeчaлбa за милиони левове. Затова логичен е въпросът за какво се използват тези пари и защо цената на тока постоянно се вдига./Източник: Лупа.бг

25 юли 2020, 08:41

Банкерът на прехода Атанас Тилев е на финал за купуването на ЧЕЗ
Банкерът на прехода Атанас Тилев е на финал за купуването на ЧЕЗ

Административният съд на София област отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което бе спряна сделката за ЧЕЗ. Заради решението на комисията пропадна продажбата на ЧЕЗ на дружеството "Еврохолд" с мажоритарен собственик Старком холдинг, в който акционери са Асен Христов, Кирил Бошов и Велислав Христов. А Lupa.bg още в началото на сделката писа, че зад нея всъщност стои милиардерът и бивш агент на ДС Атанас Тилев. Емблематичният бизнесмен е част от сделката чрез куп свързани лица и фирми, водещи иемнно до "Еврохолд". 

Съдът връща делото във вид на преписка на КЗК за ново произнасяне, като комисията трябва да спази задължителните указания дадени в мотивите на съдебното решение.

Освен това съдията Георги Николов осъжда Комисията за защита на конкуренцията да заплати на „Еврохолд България“ АД съдебни разноски в размер на 10 050 лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

С решение от 24 октомври 2019 г. Комисията за защита на конкуренцията забрани "концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на непряк едноличен контрол от страна на "Еврохолд България" АД върху предприятията на ЧЕЗ в България."

КЗК е установила, че "нотифицираната сделка ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти."/Източник: Лупа.бг

24 юли 2020, 09:02

Неуспяла кандидатка за евродепутат влиза в спорния бизнес с производство на гориво от RDF отпадъци
Неуспяла кандидатка за евродепутат влиза в спорния бизнес с производство на гориво от RDF отпадъци

Кандидат-депутатката за Европарламента в два поредни избора – дупничанката Илияна Вакъвчиева, влиза в бизнеса с производство на стандартизирано модифицирано гориво от отпадъци (RDF). Снахата на ексдиректора на ТЕЦ „Бобов дол” Атанас Вакъвчиев, който се опита да осъди електроцентралата заради уволнение без предизвестие, но не успя, през 2019 г. обра преференциите на 3,27% от гласувалите за Партия на зелените, но не успя да стигне до Брюксел. Затова сега тя е решила да се заеме със спорното в световен мащаб производство, за което е избраламестността Елез дере в Дупница. Там върху терен от 6239 кв.м фирмата й „Вак енерджи“ предвижда производство на 13 000 тона RDF гориво годишно, или по 50 тона на ден. В производствената дейност ще се използват различни видове отпадъци, като твърди битови, промишлени сухи и отпадъци от различни търговски обекти. Като входящ материал в инсталацията ще се използват отпадъци от механично третиране (т.е. отпадъци от сортиране, трошене и др.), както и нестандартизирани RDF горива. В резултат на работата на инсталацията ще се получава стандартизиран RDF, т.е. алтернативно гориво, подходящо за използване в различни промишлени производства.

Предлаганата инсталация ще позволява да бъдат отстранени наличните в материала леки фракции, както и други примеси като инертни материали, пластмаса, хартия, стъкла и метали. Линията за производство на стандартизиран RDF ще включва приемен бункер, ситов модул, мобилна високотехнологична машина за отделяне на малки рециклируеми отпадъци, снабдена с барабанно сито, въздуховоди и магнитен барабан, който ще отстранява черните метали от материала.

Според пернишките еколози и специалистите от Басейнова дирекция производството няма да бъде свързано с емитиране на вредни вещества, в т.ч. приоритетни или опасни, при които да се осъществи или да е възможен контакт с водите.

Твърдението им е, че местоположението на имота, както и предвидените дейности в него са изцяло съобразени с нормативните изисквания на българското екологично законодателство, а площадката не е разположена в заливаема територия на естествени водни течения. Емисиите по време на реализация и експлоатация на обекта пък щели да бъдат само ограничени неорганизирани емисии от прах, резултат на товарно-разтоварни дейности на площадката и движението на пътни превозни средства, при което въздухът щял да бъде замърсяван с прахови частици и азотни оксиди, но като цяло очакваните негативни въздействия били с „локален характер” и „минимални”.

Общоизвестно е обаче, че отделящата се пепел от изгарянето на RDF довежда до образуването на 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглищата. На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, но реално то може да съдържа и други материали с неясен произход, които влошават характеристиките на отпадъчните горивни газове и водят до формирането на хлороводород.

Отношението към RDF горивата е доста полярно. Въпреки европейската директива за използването им преди няколко години ирландски лекари внесоха петиция в Европарламента срещу този тип боклук, защото той е доказано вреден за здравето. Около скандала с внасяните по море отпадъци у нас срещу тези горива вдигна глас и Общественият център за околна среда и устойчиво развитие във Варна, който от години се занимава с проблема. Миналия месец пък с RDF отпадъците се занимава Столичният общински съвет, където бе обсъждано предложението на група съветници да бъде проведен местен референдум с въпрос “Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от RDF отпадъци?”. Вносителите на идеята са против инсталацията да бъде изградена в София заради опасения от замърсяване.

Не е ясна позицията на дупничани за намерението на бизнесдамата Ил. Вакъвчиева да произвежда RDF гориво на тяхна територия./Източник: Струма.бг

24 юли 2020, 08:48