Актуалното в Перник и региона

Бизнес

COVID-19 удари сватбения бизнес! Правят се мини тържества
COVID-19 удари сватбения бизнес! Правят се мини тържества

Масово се правят скромни сватби само с кумове или по 2-3 човека гости, показа проверка на Lupa.bg. Младите сватбари спестявали някой лев по организацията и почерпката, като се оправдавали с коронавируса. 

Тенденцията е забелязана веднага, след като сватбените тържества бяха разрешени след сериозния пик на пандемията. 

Много млади хора дори заживяват заедно без да вдигат брак, като отлагат церемонията за след края на заразата. Сватбите драстично са намалели, но все пак има смели млади хора, които вдигат голямо и шумно пиршество.

Браковете намаляват предимно в големите градове: София, Пловдив, Варна и Бургас, докато в по-малките селища гледат да спазват традициите и не се плашат толкова от короната.

Ако искаме да се раздадем

Сватбата е едно от най-важните събития в живота и е нормално да е скъпа. Ако искаме да се правим на баровци, тържеството ще се оскъпи с до 12 бона

Сред най-популярните ВИП-места са Царевец, Дворецът в Балчик, Античният театър в Пловдив и дворецът Евксиноград. В София за сватби богаташите често използват Националния исторически музей. В НИМ само наемът за градината струва 4500 лв. без включени обслужващ персонал, меню и т.н.  Заснемането на снимки или видео излиза около 150 лв. и трябва да се проведе в извънработно време с максимална продължителност от четири часа.

У нас вече има фирми, които организират сватби в Гърция, като цената само за храната е от 80 до 100 евро на човек, показа проверка на Lupa.bg.

Най-предпочитания гръцки курорт, където се женят българи е Санторини, разкриват от туристическите агенции.

13 авг. 2020, 08:59

Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор
Всеки трети новорегистриран безработен – готвач или сервитьор

Всеки трети новорегистриран безработен от началото на коронакризата у нас до момента е от ресторантьорството, хотелиерството или туризма. От тази сфера са общо 30,6% от входящия поток на новорегистрираните безработни в бюрата по труда.

Следващият най-засегнат сектор се оказва търговията с 18,1% безработни и преработващата промишленост с 15,6 на сто, пише "Монитор", като се позовава на Агенцията по заетостта (АЗ).

От агенцията прогнозираха ръст на безработицата през следващите месеци.

През есента някои сектори като туризъм, аграрен и част от преработващата промишленост намаляват обема си и това налага освобождаване на сезонните работници, което неминуемо води до традиционен ръст на безработицата, разясниха експертите от АЗ. Според оценките на агенцията този сезонен ръст в периода октомври-март се изчислява на 0,8-1,0 процентни пункта в периоди на растеж на икономиката и 1,0-2,2 пункта в периоди на рецесия.

Поради наличието на риск от втора вълна коронавирус и налагане на нови ограничителни мерки има вероятност сезонният есенен ръст на регистрираната безработица да надхвърли 1,5 пункта. Най-засегнатите сектори отново се очаква да бъдат ресторантьорство, търговия, транспорт, култура, спорт и развлечения, коментираха още от Агенцията по заетостта.
Във връзка с очаквания скок на безработицата през есенно-зимния период ще продължава реализирането на програми и мерки за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г., уточниха експертите. Те са насочени към неравностойните групи на пазара на труда, в това число - хора с трайни увреждания, продължително безработни или в предпенсионна възраст.

Чрез предоставяните преференции и програми работодателите могат да получат субсидии както за наемане на безработни от тези групи, така и за дуално обучение на хора без препитание, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, а също и за професионално обучение на безработни необходимо за дейността на съответното предприятие.

Агенцията по заетостта предоставя и финансови преференции и на безработните лица, с което стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Ще продължава подкрепата за реинтеграция в заетост за останалите без работа вследствие от COVID-19.

Освен това чрез бюрата по труда ще продължи и насърчаването на работодателите да разкриват свободни работни места на първичния пазар на труда чрез директни контакти с работодатели и социални партньори и посещения на място. Чрез мобилни екипи, проактивно предлагане на профили на безработни лица, лично представяне на търсещите работа от    трудов посредник пред работодател обясниха от АЗ и добавиха, че ще продължи и организирането на дни на работодателя и трудови борси чрез услугите на кариерните центрове.

Агенцията по заетостта ще продължи и прилагането на трите последно въведени посреднически услуги "Мобилно бюро по труда", "Консултация и менторство след започване на работа", „Семеен трудов консултант”, петте подобрени съществуващи услуги и стандартизираните пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда.

Осигурява се специализирана подкрепа на безработните, които имат затруднен достъп до активния пазар на труда. Ще се акцентира върху предлаганите услуги, които позволяват бърз преход към устойчива заетост, като развитие на умения за избор на професия, търсене на работа, представяне пред работодател, създаване на собствен кариерен план от безработното лице, обясниха още от агенцията. Експертите ще предоставят специализирани услуги посредством модул „Личностен профил на търсещо работа лице”./Източник: Днес.бг

13 авг. 2020, 08:59

НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии
НЕГРАМОТНИЦИ: Грешна запетая ограничи наследяването на пенсии

Може ли поставена не на мястото си запетая да промени смисъла дори на закон? Оказа се, да… Искането на Висшия адвокатски съвет да се зачетат правата на всички наследници при наследяването на пенсионни спестявания завърши с неочакван резултат, пише в. „Сега”.

Вместо кръгът да бъде разширен до предвиденото в закона за наследството, както искаха юристите, парламентът е узаконил съществуващата практика, продиктувана от инструкция на Комисията за финансов надзор.

Така кръгът на наследниците на натрупаното в индивидуалната партида в пенсионен фонд на починало лице вече е съвсем законно ограничен до преживелия съпруг и роднините по възходяща и низходяща линия.

Адвокатите настояваха да се дадат права на наследяване и на наследници по съребрена линия (братя, сестри) и по завещание, както е регламентирано в закона за наследството.

В дъното на юридическата суматоха се оказа запетая, погрешно заменила тире в кодекса за социално осигуряване преди 17 години.

За да се разреши казусът в ущърб на гражданите, сегашните депутати приложиха като аргумент волята на своите предшественици от 39-ото Народно събрание, като намериха в стенограмите от заседанията в далечната 2003 г. доказателство, че никой не е имал намерение да дава широки права за наследяване на партидите. Именно тази грешка се оказва причина за разминаването между закон и практика, забелязано от Висшия адвокатски съвет.

В началото на лятото адвокатският съвет изпрати становище до Комисията за финансов надзор, в което настоя комисията да отмени своята инструкция за изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд. Според адвокатурата въпросната инструкция противоречи на Кодекса за социално осигуряване и закона за наследството, като неправомерно ограничава кръга на наследниците.

В инструкцията е предвидено, че партидата се наследява от преживелия съпруг, възходящите и низходящите наследници. Според КСО обаче при смърт на осигурено лице "на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството". Проблемна се оказва първата запетая в този цитат.

На 9 юли КФН е изпратила в Народното събрание искане за задължително тълкуване на чл. 170 от кодекса заради писмото на адвокатите. В резултат на това тълкуване, депутатите установяват, че не инструкцията е грешна, а кодексът. "Тук е моментът за тази запетайка, която създава сериозни проблеми", въвежда колегите си в проблема вносителят на промяната Даниела Савеклиева (ГЕРБ), когато наред с други промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа се появява промяна в Кодекса за социално осигуряване.

Савеклиева припомня историята на чл. 170 - той е редактиран през 2003 г., като предложената редакция не променя кръга на наследниците, т.е. това си остават преживелият съпруг, низходящите и възходящите. От стенографските протоколи от пролетта на 2003 г. "безспорно се установява, че волята на законодателя е била да се подкрепи текстът по вносителя и да не се разширява кръгът на наследниците с всички наследници по закон и завещание. При дебата в комисията изрично е отбелязано, че кръгът на наследниците трябва да остане ограничен само до тези, за които се „допуска, че се издържат или подпомагат издържането си със средства от починалия“, посочва депутатката на заседанието на комисията по икономическа политика.

"При изписването в стенограмите, а впоследствие и в доклада на комисията обаче е допусната техническа грешка, като препинателният знак „тире”, който указва кръга на наследниците, е заменен със знака „запетая”, което неволно е подменило волята на народните представители, включително и на вносителя", обяснява Савеклиева. Според нея замяната е извършена неволно "в стремеж за спазване на правилата в българския език", но позволява тълкуване в посока, че права имат всички наследници съгласно закона за наследството. Затова депутатката предлага тирето да бъде върнато на неговото място, което и става - промяната е обнародвана със закона за ценните книжа в Държавен вестник миналия месец и е в сила от 18 юли. Това на свой ред дава възможност на КФН с чиста съвест да отмени своята инструкция като излишна.

Историята дотук е добра илюстрация на пороците на законодателната дейност у нас, но едва ли ще бъде приета като точка на спора кой има право да наследява партидите в пенсионните фондове. Според становището на адвокатския съвет при допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са собственост на конкретния осигуряващ се.

„Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в качеството си на негов наследник“, заявяват юристите.

Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на собственост и правото на наследяване.

МАЩАБИ

Кой има право да наследи индивидуалната партида на починало лице, осигурено в пенсионен фонд е въпрос, който далеч надхвърля мащабите на една запетая. Пенсионните дружества вече управляват над 15.8 млрд. лв. Те все още не изплащат масово пенсии, но само за един месец – юни 2020 г., един универсален фонд – "Доверие", е изплатил 901 628 лв. на 321 наследници на починали лица, осигурени за втора пенсия./Източник: Лупа.бг

 

13 авг. 2020, 08:59

Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона
Нова "златна" тоалетна на Фандъкова - този път за 300 бона

След като си мислехме, че двете неработещи тоалетни в Градската градина на София за 200 000 лева са най-скъпият пример за хвърлени... в клозета пари от общината, се появи нов рекордьор. Става въпрос за нужник до НДК, от 11 квадрата, който излиза с цена 13 000 евро, или близо 26 000 лева метъра. За тези пари Цветан Цветанов може да си построи небостъргач!

Столичната община е възложила електронната тоалетна на външен изпълнител през 2015-а г., а проектът е завършен година по-късно, като общата му стойност е 286 412 лв. Светлозар Алексиев от "Спаси София" твърди, че дори квадратурата не е спазена и вместо на 11, столичани по нужда се ширят в 8 квадрата.

Поръчката е на същата фирма, която е изградила двете неработещи WC-та в градинката до "Кристал". Според експерти цената е твърде висока дори за петзвезден хотел в Дубай. След като влезе вътре "пациент", тоалетната се затваря и всеки може да я ползва в продължение на 15 минути. Изпълнителят на проекта е италианска фирма./Източник: Лупа.бг

13 авг. 2020, 08:59

Зловеща финансова криза удря цяла Европа
Зловеща финансова криза удря цяла Европа

Oщe иĸoнoмичecĸи ĸaтaĸлизми ce пoявявaт в xopизoнтa пpeд Eвpoпa, cлeд ĸaтo плaнoвeтe зa пpeĸpaтявaнe нa пoдĸpeпaтa и cxeмитe зa paбoтницитe пo вpeмe нa пaндeмиятa oт ĸopoнaвиpyc, зaплaшвaт дa нacoчaт милиoни дoмaĸинcтвa в ĸaпaнa нa дългa. Дopи в cтpaни, бoгaти нa cпecтявaния ĸaтo Гepмaния и Aвcтpия, гpaждaнитe зaпoчвaт дa бивaт пpитиcнaти oт вce пo-гoлeми дългoвe, пишe Вlооmbеrg.

"B няĸoи пpoвинции вeчe виждaмe знaчитeлнo пoвeчe зaпитвaния oт xopa, ĸoитo тъpcят финaнcoви cъвeти, в cpaвнeниe c минaлaтa гoдинa", ĸaзвa Mapия Keммeтмyeлъp, зaмecтниĸ-диpeĸтop нa opгaнизaциятa нa aгeнциитe зa ĸoнcyлтaции c дългoвe в Aвcтpия. "Πpeз eceнтa oчaĸвaмe yвeличaвaнe нa ĸoнcyлтиpaнeтo c дo 40%", допълни тя.

Тhе Еurореаn Соnѕumеr Dеbt Nеtwоrk изчиcлявa, чe oĸoлo 10% oт дoмaĸинcтвaтa в EC вeчe имaт пpoблeм, a cъвeтниĸът Kocтa Cĸлиpиc cмятa, чe тe щe ce yдвoят. Πpoyчвaнe нa мoзъчния тpъcт Вruеgеl в Бpюĸceл ycтaнoви, чe пoчти eднa тpeтa oт eвpoпeйcĸитe дoмaĸинcтвa cчитaт, чe нямa дa мoгaт дa пoĸpият нeoчaĸвaни paзxoди. Уcтaнoвeнo e, чe в cтpaнитe в Южнa Eвpoпa имa пoвeчe "финaнcoвo нecтaбилни" дoмaĸинcтвa.

Тhе Rеѕоlutіоn Fоundаtіоn aнaлизиpa, чe тoзи мeceц 44% oт дoмaĸинcтвaтa във Beлиĸoбpитaния нямa дa мoгaт дa пoĸpият cмeтĸитe cи, aĸo зaгyбят ocнoвния cи изтoчниĸ нa дoxoд зa пepиoд oт тpи мeceцa. Паника на Острова: Британците изкупуват храните от магазините Зaгyбaтa нa дoxoди oт зaплaтa e ocнoвнaтa пpичинa зa финaнcoвитe пpoблeми, тaĸa чe дoceгa пълнaтa cилa нa пaндeмиятa нe ce paзpaзилa, зapaди пpoгpaмитe нa нa пpaвитeлcтвaтa. Bъпpeĸи тoвa мнoгo пpaвитeлcтвa, пpитecнeни oт тeжecттa нa coбcтвeния cи дълг, плaниpaт дa пpeĸpaтят тaзи пoдĸpeпa, ĸoeтo пoтeнциaлнo щe вдигнe дocтa бeзpaбoтицaтa.

Иĸoнoмичecĸaтa ĸpизa зaплaшвa дa влoши нepaвeнcтвoтo. OИCP пpeдyпpeди зa ocoбeнo тeжĸo въздeйcтвиe въpxy xopaтa c ниcĸи дoxoди, жeнитe, мигpaнтитe и млaдитe xopa. Πo-мaлĸo вepoятнo e тe дa мoгaт дa paбoтят oт вĸъщи пo вpeмe нa блoĸиpaнe и чecтo ce нaeмaт в ceĸтopи, зaceгнaти нaй-cилнo oт ĸopoнaвиpyca, ĸaтo тъpгoвиятa нa дpeбнo, тypизмa и т.н. Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa пocoчи ycтoйчивocттa нa дългa нa дoмaĸинcтвaтa ĸaтo eдин oт pиcĸoвeтe в пocлeдния cи пpeглeд нa финaнcoвaтa cтaбилнocт пpeз мaй. Bpeмeннoтo ocвoбoждaвaнe oт пoгacявaнe нa зaeм мoжe дa cмeĸчи тoвa, нo caмo в ĸpaтĸocpoчeн плaн.

13 авг. 2020, 08:59

Руската банка преговаря и за акции от “Левски”
Руската банка преговаря и за акции от “Левски”
В плановете на руската Внешторгбанк (ВТБ) за “Левски” влиза и придобиване на акции от клуба. Темата е била засегната при преговорите.Засега основният план е банката да стане генерален спонсор на “сините” срещу годишна вноска от милиони.Очаква се ВТБ да вземе и акции (от 20 до 49%) като гаранция за инвестицията. Това може да стане както при подписване на договора, така и месеци по-късно, пише “Труд”. При задоволство от взаимното сътрудничество не е изключено през лятото или по-късно ВТБ да изкупи основния пакет акции.По подобна схема “М-Тел” със собственик Майкъл Чорни и шеф покойния Владимир Грашнов действаше на “Герена” от 1999 г. Компанията първо стана генерален спонсор , после взе 20 % от акциите, а след 1 г. руският бизнесмен взе и мажоритарен дял./БЛИЦ

03 дек. 2011, 09:35

Стачката в БДЖ нарои "черни таксита"
Стачката в БДЖ нарои "черни таксита"
Стачката на БДЖ нарои "черни таксита" в Пернишко, съобщиха пътници. Заради липсата на влакове, са се увеличили почти двойно колити, които возят на цената на билета. От Перник до София шофьорите вземат 2,50 лв. Някои от водачите карат пасажерите си дори до Централна гара, но срещу още левче отгоре, колкото е и билета на градския транспорт в столицата."Проблем е, че няма влакове, защото това оскъпява пътуването доста. Аз ходя на работа в квартал Захарна фабрика. Цената на билета с рейс до София е 2,50 лв., а на влака - 2,30 лв. Автобусите обаче спират на "Овча купел" и трябва да сменявам няколко вида градски транспорт, за да стигна до работното си място. Във всяко давам по левче", обясни Александър Георгиев от Перник.6 са общо влаковете, които БДЖ спира между Перник и София и едни от столицата до Радомир. Това съобщи преди дни министърът на транспорта Ивайло Московски. Всеки ден от Перник до София пътуват 7 000 души.

03 дек. 2011, 09:06

Проверки за нерегламентирана търговия с риба преди Никулден
Проверки за нерегламентирана търговия с риба преди Никулден
Проверки за нерегламентирана търговия с риба преди Никулден започва Агенцията по безопасност на храните в Перник.Ще се инспектират специализираните магазини за продажба на морски дарове, щандовете в търговските вериги и хипермаркетите, складовете и борсите.Тръговците трябва да представят документи, удостоверяващи произхода и качеството на стоката, разрешителни за продажба, срока на годност, етикетирането, начина на съхранение и предлагане. За липса на документи или продажба на риба с изтекъл срок на годност ще бъдат налагани санкции, съгласно действащото законодателство.Агенцията започна вече да издава разрешителни за продажба на риба. Дни преди Никулден вече има оживяване на пазара на морски и речни деликатеси. Активната търговия ще продължи от 2 до 6 декември.За да продават жива риба търговците трябва да разполагат с бидони с питейна вода. Търгуваната охладена риба трябва да се предлага в касети с лед. Според специалистите разтопеният лед не трябва да остава в контакт с продуктите, а съхраняването на рибата е позволено максимум 2 дни при температура 0 градуса.

02 дек. 2011, 08:17

320 души дължат над 5 000 лв. на данъчното в Перник
320 души дължат над 5 000 лв. на данъчното в Перник
320 са некоректните данъкоплатци и осигурители със задължения над 5 000 лв. в Перник, съобщиха от местния клон на НАП. За дълговете на 68 от фирмите са наложени обезпечителни мерки върху имуществото, а останалите са в списъка без налично имущество, което да гарантира плащането на задълженията им. Още 15 фирми от Пернишки регион бяха включени в публичния регистър на длъжниците на НАП тази година. Най-голямото задължение, включено за първи път е на стойност 1,440 млн.лв. Следващото като размер е за 1,054 млн. лв. Най-големият длъжник юридическо лице към офиса на НАП в Перник е със задължение в размер на 73,794 млн. лв., а най-големият длъжник физическо лице дължи 9,135 млн.лв.Националната агенция за приходите призовава своите клиенти да изплащат доброволно и своевременно данъчните и осигурителните си задължения към държавния бюджет.

01 дек. 2011, 12:41

Осми ден стачка в БДЖ, фермери блокират граници
Осми ден стачка в БДЖ, фермери блокират граници
На втора поредна среща ръководството на БДЖ и синдикатите ще обсъдят евентуалното спиране на стачката в железницата.Двете теми, по които ще дискутират спорещите страни, са изплащането на 2,3 млн. лв. за ваучери за храни, което до момента се бави, и сключването на нов Колективен трудов договор, като ще се стъпи на стария договор от 2009 година. Въпреки очакваните преговорите - на осмия ден от стачката, влаковете отново спират между 8 и 16 часа.В "Денят" на Дарик шефът на БДЖ Йордан Недев заяви, че на срещата ще се опитат да решат две основни точки: "Продължението на нашите разговори със стачните комитети предстои на 1 декември в 10 часа сутринта. Втората точка, започвам от нея, защото тя е по-проста, т.нар. неизпълнение от наша страна на стачното споразумение от март. Имаме забавяния по две от точките, а именно изплащане на ваучери за стари периоди. Общият размер там е 2,3 милиона. В четвъртък ние ще предложим схема, по която да се разплатим по тези точки в следващата година. Другото е колективният трудов договор и неговото евентуално подписване, доколкото в момента няма действащ. Ще започнем от база колективния трудов договор от 2009 година, който беше валиден до 30 април 2011 година. По него ние имаме няколко коментара, които не са свързани със социалните придобивки на хората. Там почти нямаме проблеми".Синдикалният лидер Петър Бунев пък изрази готовността на синдикатите да търсят общ език с ръководството на БДЖ.Четвърти ден продължава националният протест на фермерите.  Очаква се за 4 часа по обяд да бъдат затворени граничните пунктове Лесово и Капитан Андреево. На пътя към Дунав мост също ще има земеделски машини, както и на Петолъчката край Сливен. След поредица от срещи с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов от началото на седмицата все още няма консенсус по исканията на фермерите.Земеделците настояват да се спази финансовата рамка за сектора, според която 570 милиона лева трябваше да бъдат осигурени за бранша. В тази сума влизат 240 млн. лева за национални доплащания за единица площ. Според бюджет 2012 сумата пада на 100 млн. лева./Дарик

01 дек. 2011, 08:46

61 фирми дължат пари на Общината в Перник
61 фирми дължат пари на Общината в Перник
61 фирми дължат пари на Общината в Перник за местни данъци и такси, съобщи кметът Росица Янакиева.Общият размер на задълженията е около 3,2 млн. лв.Половината от парите са дългове на големи фирми от региона като болницата "Рахила Ангелова", МВР, "Бесттехника", "Тролейбусен транспорт", "Пътно поддържане", БИЛЛА и др. На същата стойност са и задълженията на малките фирми. Сред борчлийте има и физически лица.Общината също имала задължения към фирми. Най-много били неразплатените сметки за парно - около 150 000 лв. Толкова обаче дължала и централата на общината.Размерът на борчовете на общината към различни кредитори е 12 млн. лв.

30 ноем. 2011, 08:15