Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”
Нечувано! COVID-19 убива и „Мерцедес”

Пандемията от коронавирус е на път да „убие” даже германския автомобилен мастодонт „Даймлер”, производител на луксозната марка „Мерцедес”. Икономическото издание „Блумбърг” информира, че немския автомобилен гигант води разговори с няколко банки за отпускането на кредити в размер на „между 10 и 15 милиарда евро”, пише Лупа.бг.

Искането за спешен многомилиарден заем e само чacт oт peдицa мepĸи зa пoдoбpявaнe нa финaнcoвoтo cъcтoяниe нa „Даймлер” в разгръщащата се ĸpизa c ĸopoнaвиpyca. Hoвaтa ĸpeдитнa линия е непредвидена и идва само 2 години след друго подобно финансиране.

През 2018 г. няколко банки отпуснаха кредит от 11 милиарда евро на „Мерцедес”, който трябва да бъде изплатен до 2025 г. От кoмпaниятa oтĸaзвaт ĸoмeнтap пo твъpдeнията на „Блумбърг” за търсене на заем. Някои обаче вече спекулират, че не е невъзможно да се стигне до сценарий, при който „Мерцедес” да падне жертва на COVID-19.

28 март 2020, 08:00

Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“  и „Топлофикация Перник“ до МОСВ
Изпратиха възраженията срещу „ЕКОМА“ и „Топлофикация Перник“ до МОСВ

Над 500 възражения, които бяха подадени в община Перник срещу инвестиционното предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“ вече са обработени изпратени до МОСВ и РИОСВ – Перник.

Възраженията срещу инвестиционното предложение на „Топлофикация – Перник“ АД за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“, които са 462, също са изпратени до Министерството и регионалната инспекция. Ще информираме перничани своевременно за резултатите от изпратените от тях възражения.

28 март 2020, 08:00

РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!
РИОСВ – Перник вече е закривана веднъж!

РИОСВ – Перник вече е била закривана веднъж. За това информира Румяна Рангелова - гл. експерт в Държавния архив в граада. Тя изпрати историята на екоинспекцията до „Мироглед“. Публикуваме го без редакторска намеса.

 

Районните инспекции по горите и опазване на природната среда (РИГОПС) са създадени с. т. 1  от разпореждане № 63 на МС от 19.02.1972 г. с основна дейност

 

-    контрол на на горскостопанските и ловностопанските мероприятия

 

-    контрол по комплексно използване на водните ресурси

 

-    контрол по опазване на природната среда

 

С цел осъществяване на по–ефективен контрол, който да обхваща и други компоненти - въздух, води, почви и радиационен контрол с Указ на Държавния съвет № 873/19.06.1976 г. от Министерството на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структурата на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи: организира и координира разработването на система по опазването на природната среда; координира и контролира изпълнението националната програма за опазване на природната среда;  координира и контролира рационалното използване на природните ресурси; извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.

 

Районната инспекции за опазване на природната среда (РИОПС) - Перник се създава и започва да действа от м. ноем. 1976 г.

 

С решение на Народното събрание № 173, от 08. 02. 1990 г. (обн. ДВ бр. 14/16.02.1990 г.) Комитетът се закрива и се създава Министерство на околната среда. РИОПС - Перник  преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) - Перник. До 1991 г. контролът се осъществява по направления – селско и горско стопанство, хранителна промишленост, транспорт и енергетика. Има и лабораторен комплекс, който извърша контрол на въздуха, водите и радиологичен контрол.

 

В началото на 1992 г. по решение на Министерското на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околната среда (РИОС) – Перник, което се запазва до 1996 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени природни територии и селищна екология.

 

През 1997 г. с приемането на Комитета по водите, Министерството с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г. (обн. ДВ бр. 41/23.05.1997 г.) се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно инспекциите  стават Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Районната инспекция в гр. Перник става отдел към Регионалната инспекция по околна среда и води  гр. София, но работи на територията на гр. Перник. Осъществява основната си дейност по превантивен, текущ и последващ контрол по компоненти на околната среда, разрешителни режими. Закрита е лабораторията.

 

От 2003 до 2007 г. отдел Перник е закрит, а служителите му са пренасочени на работа в РИОСВ - София.

 

С Постановление № 190 от 8 авг. 2007 г. за изменение и допълнение на нормативните актове на МС (обн. ДВ бр. 67 от 17 авг. 2007 г.) се създава и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Перник. С Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ( ДВ бр.65/2004г.; ДВ бр.103 от 29.12.2009г.), издаден от Министъра на околната среда и водите се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на инспекцията.

 

РИОСВ - Перник провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) с предмет на дейност в областите опазване на въздуха, водите, почвите и защитата им от замърсяване и увреждане:

 

екологосъобразно използване на подземните богатства, земните недра и опазването им;

изработване по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;

управление на отпадъците по екологично съобразен начин;

опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;

събиране, обработване и предоставяне на информация за състоянието въздуха, водите, почвите;

работа по Националните програми;

опазване на водни обекти от замърсяване;

комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването;

управление на риска;

оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения.

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Перник, осъществява своята дейност на територията на Пернишка и Кюстендилска област. Обхванати са общини:  Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и Трекляно с общ брой на населените места – 353.

 

В своята дейност РИОСВ - Перник има регулиращи, контролни и информационни функции, обхващайки територия с обща площ 5476,30 кв. км и население 312 366 жители.

28 март 2020, 08:00

„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа
„Фокус” реже журналисти, закрива три радиа

Информационна агенция „Фокус”, създадена от покойния вече Красимир Узунов, започна драстични съкращения, научи Lupa.bg от свой човек в медията.

Журналисти и служители днес са получили мейл, в който ръководството съобщава, че „заради ситуацията финансовите проблеми на „Фокус“ са изключително тежки и налагат съкращения”.

Затова вече е решено да бъдат закрити регионалните радиостанции в Смолян, Шумен и Видин, което води до освобождаването на трима човека.

В радиа с по двама човека остава на работа един: в Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и във Варна. Съответно петима остават без работа.

От началото на март до края на извънредното положение всеки от останалите на работа ще получава по 50% от заплатата си. Останалите 50% ще му бъдат дължими от „Фокус“ и ще бъдат изплатени при първа възможност от фирмата. При приходи те могат да бъдат изплатени и в рамките на същия месец.

Налагат се драстични съкращения и в екипа на радиото в София, където ще работят шестима, а четирима остават на улицата.

„Поради намаляването на екипа ще преминем на нова програмна схема с две предавания. Сливаме сутрешния и дневния блок в едно предаване – 8-12. Остава и вечерният блок. Запазват се и новините, като те ще започнат от 08.00 и на кръгъл час ще продължат до 22.00 часа”, пише в мейла до журналистите.

„Новата схема влиза от понеделник, 30.03, тоест от началото на другата седмица. Отсега до второ решение платени и неплатени отпуски няма да се разрешават! Моля ви да не се спекулира и с болнични!

Моля всеки от оставащите на работа да прецени дали приема условията и остава на работа или ще предпочете да напусне. Очаквам решенията ви до петък, включително, за да спасим от съкращение колега, който би предпочел да работи.

Мерките се налагат, за да спасим в тези сложни времена медията. На тези, които остават се пада тежестта да изнесат натоварването: когато си стъпим на крака и медията има нужда от хора, ще се обърнем отново към освободените, за да ги върнем на работа – ако те приемат.

Благовещение не е най-подходящият ден за лоши новини, но и те не избират времето си”, завършва лошата вест от ръководството на „Фокус”.

28 март 2020, 08:00

Транспортен бос с "Бугати" за 5 млн. лв. продава палата си в Драгалевци
Транспортен бос с "Бугати" за 5 млн. лв. продава палата си в Драгалевци

Транспортният бос Ваньо Алексиев, който взе акъла на цяла България, подкарвайки най-скъпата кола в света – „Бугати Широн” за 5 милиона лева, продава резиденцията си в столичния квартал Драгалевци, видя HotArena.

Изключителният палат е обявен в сайт за продажба на недвижими имоти за 1 900 000 евро. В обявата подробно е описана къщата с площ от 811 кв,м. разположена върху парцел от 1450 кв.м.

На първия етаж имотът разполага с огромна всекидневна с трапезарна част, съвършена, напълно оборудвана кухня, тоалетна за гости. На вторият етаж се намира прекрасно аранжирано емпоре, основна спалня, с голям дрешник и просторна баня, две допълнителни спални с бани и дрешници към тях Няма как такова жилище да мине и без спа  с джакузи.

Миналата година около името на собственика на „Биомет“ Ваньо Алексиев  се зашумя, след като стана ясно, че родния транспортен бос се е сдобил с автомобил на стойност близо 5 млн. лева. Припомняме, че дотогава у нас имаше само Bugatti Veyron, и то е собственост Румен Гайтански - Вълка, а Алексиев си закупи 2 пъти по-скъп модел - Bugatti Chiron.

Негови познати разказват още, че Алексиев живее с млада девойка, която имала стотици пластични операции, но те не били нищо в сравнение с разкрасителните процедури на самия бизнесмен, които към момента вече надхвърляли 1000.

28 март 2020, 08:00

Станислав Николаев е новият финансов директор на "Петрол"
Станислав Николаев е новият финансов директор на "Петрол"
Станислав Николаев е 40 годишен, женен с едно дете. Има над 15 годишен стаж в областта на финансовото управление и администрацията.Заемал е мениджърски позиции в Параходство БМФ, ИНГ Банк София, Боляри ЕАД и Супермаркети Пикадили.Станислав Николаев има магистърска степен по икономика и финанси от Университета в Лил II (Франция), завършил е следдипломна квалификация (Diplôme d`Études Supérieures Spécialisées) по Финансов Мениджмънт от Европейския Университетски Център в Нанси (Франция). Свободно владее френски и английски език."Радваме се да посрещнем в екипа професионалист като Станислав Николаев. Петрол АД бележи една успешна година по отношение на търговска реализация и финансови резултати. Уверени сме, че опитът на Станислав Николаев, натрупан във финансовия мениджмънт и ритейла, ще допринесе за повишаване на добавената стойност и развитието на управленския капацитет на компанията.", коментира Светослав Йорданов, изпълнителен директор на Петрол АД./БЛИЦ

10 май 2011, 15:05

Обявяват приватизационния конкурс за Булгартабак
Обявяват приватизационния конкурс за Булгартабак
Очаква се днес да бъде обявена конкурсната процедура за приватизация на Булгартабак холдинг.За продажба се предоставя целият държавен дял на компанията, съобщава БТВ.Конкурсът ще бъде на един етап. До него се допускат и финансови и стратегически инвеститори. Освен по цената, която предложат, и ангажимента за инвестиции, те ще бъдат оценявани и по предложенията им да изкупуват минимални количества български тютюн.Задължителният срок за изкупуване на тютюн е 5 години, като веднъж поели този ангажимент, инвеститорите няма да могат лесно да се откажат. Едно от приватизационните условия е запазване на работните места в холдинга. Булгартабак има има две цигарени фабрики в Благоевград и София и тютюнопреработвателно предприятие в Плевенско. Очаква се сделката да бъде финализирана през септември.

10 май 2011, 07:40

50% от сметката за тока са добавки към цената
50% от сметката за тока са добавки към цената
Над 50% от сметката, която плащаме на енергото, отиват за други разходи извън цената на тока .Това са добавки за пренос на електричеството, за зелена енергия и разни такси, показа проучване на вестник „24 Часа” . Така от платена фактура за 224 лв. се оказва, че за самия ток са отишли едва 111 лв.Цената на тока ще от 1 юли ще бъде увеличена минимално - 1,5%, и то заради зелената енергия. Заради тока от американската ТЕЦ "Марица-изток 1", която сега се казва "AES-Гълъбово", е възможно поскъпването да се свие още. 3% от цената на тока идва от централата, макар тя още да не работи, но токът от нея е предвиден в микса на НЕК.

09 май 2011, 07:50

Борисов: Магистрала "Люлин" без акт 16!? Това е несериозно
Борисов: Магистрала "Люлин" без акт 16!? Това е несериозно
Заканите на кмета на Перник Росица Янакиева да откаже да подпише акт 16 на магистрала "Люлин" са несериозни. Това заяви днес в Гигинския манастир премиерът Бойко Борисов."Направихме университет в Перник, театъра и магистрала. Затова не обръщам внимание на това изказване на кмета на Перник. Имам уверението, че от Европейската комисия ще дойдат на откриването на магистрала "Люлин". Така че сме направили нещо добро", заяви Борисов.Янакиева се закани в края на седмицата, че ако турската фирма строител на аутобана не изпълни поетите ангажименти, общината няма да подпише акт 16. Според нея почти нищо от това, което са обещали от "Мапа Дженгиз" не се изпълнява в срок.  Все още не са изкърпени повредените от камионите улици, не са издължени всички пари за депониране на пръст към общината в Перник. Освен това има забележки и по отводняването на пътния възел край Перник. Общината ще настоява също турският консорциум да върне коритото на река Рударщица на старото му място, защото сега водоема преминавал през терен отреден за общинска улица.Магистралата ще бъде офицално открита на 15 май.

08 май 2011, 14:41

Молове никнат напук на кризата
Молове никнат напук на кризата
Трескаво строителство на молове кипи напук на кризата. Инвеститорите планират част от замразените проекти в столицата да отворят врати през 2012 година.Търговските центрове в по-малките градове обаче трудно намират наематели.Два мола се строят в момента в подножието на кварталите Драгалевци и Бояна. Според експертите това са първите нови площи в столицата, които ще са готови догодина. Тази година трябва да бъде завършен един мол в Пловдив, а след него и в Бургас и Плевен.Консултантите твърдят, че и на този фон пазарът няма да се пренасити. По техни данни стандартът в Европа е около 200-220 квадратни метра на 1000 души население,а статистиката в България е 74 квадратни метра на 1000 души.За част от търговските площи в новостроящите се магазини вече са сключени договори за наем, но с по-големите компании. Отдаването под наем на площи в София е по-лесно - безработицата е ниска, а хората без доходи са малко. Търговските центрове в по-малките градове обаче все още не са заети на 100%.

08 май 2011, 09:26

Строителството на "Набуко" се отлага
Строителството на "Набуко" се отлага
Първите доставки през газопровода „Набуко“, чиято цел е да намали зависимостта на Европа от руския газ, се отлагат с две години за 2017 година, а началото на строежа – с една, за 2013 година.Това заяви изпълнителният директор на проектната  компания Райнхард Мичек, цитиран от Франс прес.Консорциумът е бил принуден да се адаптира към  променените прогнози за газовите доставки от каспийския регион и Близкия изток, които наскоро бяха обявени от потенциалните доставчици, обясни Мичек.„Отлагането на началото на работите по изграждането на „Набуко“ е свързано с тази несигурност за доставките на газ, обещани от Азербайджан“, уточни говорителката на европейския комисар за енергетиката Гюнтер Йотингер Марлене Холцнер.Йотингер, който е голям поддръжник на проекта, е разговарял с азербайджанските власти, като е настоял да изпълнят поетите ангажименти за снабдяване със синьо гориво.През февруари пускането на „Набуко“ беше отложено с една година след решението за отмяна на разклонението към Иран заради международното напрежение, свързано с ядрената програма на страната.Сега трасето ще минава през Ирак, което го прави с 550 километра по-дълго от първоначално предвиденото, така че общата дължина на тръбопровода ще бъде 3900 км.„Набуко“ вече има правни рамки и получи помощ от Брюксел на стойност 200 милиона евро, но досега не е подписан нито един договор със страните производителки за доставките на газ, отбелязва Франс прес.В края на март еврокомисарят за енергетиката призова Русия да не оказва натиск над страните от Централна Азия, за да блокира проекта за газопровода.„Набуко“ има за цел да доставя каспийски газ за Европа, заобикаляйки Русия през Азербайджан, Грузия, Турция, България, Румъния и Австрия./Dnes.bg

07 май 2011, 08:03