Актуалното в Перник и региона

Бизнес

Строим завод за електрически коли за 200 млн., докато чакаме за "Фолксваген"
Строим завод за електрически коли за 200 млн., докато чакаме за "Фолксваген"

Новата производствена придобивка в сектор „Автомобилостроене“ у нас ще е на стойност 200 млн. долара и ще представлява завод за електрически превозни средства, пише lupa.bg

Меморандумът за строителство беше подписан между българската държава в лицето на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев и ръководителите на корейско-китайската компания „Сонго моторс“ и италианската - „Хадид холдинг“, пише marica.bg.

"Приемаме меморандума като много добра оценка за инвестиционния климат в България и за постигнатото от правителството по линия на облекчаване и развитие на бизнес средата.

Страната ни е на инвестиционната карта на Източна Европа с доказани предимства и висок кредитен рейтинг“, каза вицепремиерът Марияна Николова.

След реализирането на обекта се очаква в него да бъдат разкрити 2000 постоянни работни места.

Това става, докато чакаме до края на годината "Фолксваген" да реши дали ще строи новия си завод в България, Турция, Унгария или другаде.

14 дек. 2019, 11:12

ЦИК си раздала тайно бонуси
ЦИК си раздала тайно бонуси

Централната избирателната комисия тихомълком си е раздала бонуси, пише „Труд”, като се позовава на щателно проучване в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Всяко ведомство е длъжно да публикува на сайта си информация от тази система за вида и размера на плащанията, които е направило всеки ден.

Решението е гласувано на заседание на 22 ноември с пълно мнозинство от всички 16 присъстващи членове на ЦИК, без дебати. Взето е въз основа на непублични вътрешни правила за изплащане на допълнително възнаграждение на базата на непубликувана докладна записка, съставена от неведома работна група. Отпуснатите суми също са оставени в тайна.

По информация на „Труд” бонусите са в размер на около две заплати. На вчерашното си заседание комисията реши да отговори на вестника с колко се е самовъзнаградила по реда на Закона за достъп до обществена информация, тоест в 14-дневен срок, тъй като трябвало да се изготвят счетоводни справки.

„2019 година е година с два избора – за Европейски парламент и най-тежките избори, които може изобщо да се организират и произвеждат, местните избори”, мотивира се на заседанието на 22 ноември секретарят на комисията Севинч Солакова. В тази връзка „Труд” напомня, че миналата година нямаше национални избори, а ЦИК е постоянно действащ, съответно постоянно получаващ заплати, орган.

Останалите мотиви за раздаването на парите са „наличните средства по бюджета на ЦИК и оценката, която комисията дава като цяло на организацията и произвеждането на изборите”.

Заплатите в комисията са над 4000 лв.

Възнагражденията на членовете на ЦИК, 20 на брой, са регламентирани в Изборния кодекс: председателят получава колкото министър (в момента 5035 лв. без добавката за стаж), заместниците му и секретарят – 90% от тази сума, останалите – 85 на сто (4279,75 лв.)./Източник: Днес.бг

14 дек. 2019, 11:12

Ново за данъчните декларации: Кои данни се попълват автоматично?
Ново за данъчните декларации: Кои данни се попълват автоматично?

Ако данъчните декларации за доходите от 2019 г. бъдат подадени онлайн, данните за получените суми от работодателите автоматично ще бъдат попълнени. Ако през 2019 г. човек е получил например само заплати, хонорари и доходи по граждански договори, цялата му данъчна декларация ще бъде автоматично попълнена. Той само ще трябва да потвърди данните и да я изпрати онлайн на НАП.

Ако човек има доходи от отдаване на апартамент под наем на граждани, той сам ще трябва да ги попълни в данъчната си декларация, пише „Труд“.

Това се отнася и за всички доходи, за които в НАП не получават информация от фирмите или самоосигуряващите се граждани.

Хората сами ще попълват в данъчната си декларация и облекченията, които искат да ползват – например за деца, за изплащане на ипотека за единствено жилище на млади семейства, за дарения и т. н.

Данни за получени награди от търговски вериги няма да се попълват в данъчните декларации, тъй като дължимият налог вече се събира авансово при даването на наградата.

Облекчената система за подаване на годишните данъчни декларации за доходите ще стартира от началото на месец март. Причината за това е, че до края на февруари е срокът, в който фирмите трябва да подадат на НАП данни за изплатените от тях доходи на граждани.

След като фирмите подадат информацията за изплатените доходи, тя автоматично ще се зарежда в данъчните декларации на хората при онлайн подаването им.

За да пусне декларацията си по интернет, е необходимо човек да има персонален идентификационен код (ПИК), който се взима безплатно от офис на НАП.

Хората, които предпочитат още в началото на 2020 г. да подадат данъчната си декларация, ще трябва сами да попълват данните за получени заплати и суми по граждански договори.

Същото важи и за хората, които ще подадат хартиени формуляри.

Кампанията за подаване на годишните данъчни декларации стартира от 10 януари. Хората, които подадат годишните си данъчни декларации онлайн до 31 март 2020 г., ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. За целта те трябва да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Така и хората, които искат данните за доходите им автоматично да бъдат попълнени във формулярите, ще могат за ползват отстъпката от 5% – те ще трябва да подадат декларация за доходите си от началото до края на месец март 2020 г.

За ползването на облекченията за деца и за деца с увреждания вече не е необходим подпис на другия родител. Ако тези облекчения не са ползвани чрез работодател, това може да стане с подаване на годишна данъчна декларация. Като към нея вече не се изисква подпис на втория родител, че той няма да ползва облекчението. Има и възможност облекченията да се ползват от двамата родители, ако доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер.

Към декларациите вече не се изисква и прилагане на копия от документи за направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Не е необходимо и прилагане на копие от решение на ТЕЛК, ако човек иска да ползва облекчението за хора с увреждания./Източник: Днес.бг

14 дек. 2019, 11:12

Властта иска 610 лв. минимална заплата, бизнесът против
Властта иска 610 лв. минимална заплата, бизнесът против

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проект на постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата. Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 година. Предлага се минималната часова работна заплата да стане 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Увеличението на минималната работна заплата с 8,9 на сто - от 560 лв. на 610 лв., ще стимулира активността на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще намали неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението, се отбелязва в доклада на социалния министър.

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна заплата и компенсация на наетите лица през 2020 г., индекса на потребителските цени и други икономически показатели, пише още в доклада. В документа се посочва, че за 2020 г. се предвижда увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10 процента и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата към средната работна заплата.

Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г., се посочва в позиция на националнопредставителните работодателски организации. Те обръщат внимание на това, че увеличението на минималната заплата следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната Конвенция 131 на МОТ, в сила от началото на 2019 г.

Според бизнеса предвиденият ръст от 8.9 на сто на МРЗ за 2020 г. не съответства на ключови параметри, регламентирани от влязлата в сила от началото на тази година Конвенция 131 на МОТ, като 3.3 на сто реален ръст на производителността (средно за прогнозния период до 2022 г.), прогнозна средногодишна инфлация по ХИПЦ за 2020 г. от 2.1 на сто, което води до намаляване на конкурентоспособността, изразена чрез увеличение на номиналните разходи на труд за единица продукция - Unit labor cost (4.9 на сто за 2019 г. и очакван ръст от 3 на сто през 2022 г.).

Работодателите отбелязват, че по данни на НСИ през първите девет месеца на 2019 г. в половината от общо 28 административни области е налице намаление на броя на наетите (Ловеч, Велико Търново, Силистра, Търговище, Стара Загора, Ямбол, Благоевград, Кюстендил, Перник, София - област, Кърджали, Пловдив, Смолян, Хасково). Работодателските организации са представяли свои анализи на връзката между съотношението на минималната към средната работна заплата и равнището на безработица по административни области, като е подчертан негативният ефект върху заетостта на младежите, хората с ниска квалификация и образование, жените-майки, ромските общности и други уязвими групи на пазара на труда, посочват от бизнеса. Те смятат, че в условията на административно определяне на минималната заплата, тя трябва да се разглежда като брутна минимална заплата с включен размер на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас, който също се определя административно).

От бизнеса отбелязват, че сравненията, направени в частичната предварителна оценка на въздействието, че през 2019 г. минималната работна заплата в България е с 33.4 на сто по-ниска от минималната работна заплата в Латвия и с 35.08 на сто по-ниска от тази в Румъния имат смисъл само при паралелно проследяване на разликите в производителността на труда, дела на социално-осигурителните и данъчни вноски за сметка на работника и равнището на цените, което не е направено. От бизнеса отбелязват, че в доклад за ЕК за България за 2019 г. e посочено, че производителността на труда се увеличава непрекъснато, но все още е значително под средното равнище за ЕС. Въпреки своята възходяща тенденция, през 2017 г. производителността на труда на отработен час достигна едва 45.3 но сто от средния за ЕС стандарт на покупателна способност, което нарежда България на последно място в ЕС, заявяват работодателите. Посочено е, че от 2000 г. насам производителността на труда се е увеличила само с 12.8 процентни пункта, въпреки че е нараснала с 26 процентни средно за Балтийските държави, отбелязват от бизнеса.

Очаква се синдикатите да подкрепят предложението за увеличение на минималното възнаграждение./Източник: Днес.бг

14 дек. 2019, 11:12

Отлагат "бонус-малус" системата
Отлагат "бонус-малус" системата

Поредно отлагане на системата "Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност". Днес от Комисията за финансов надзор, която е водеща при подготовката на системата, обявиха, че обсъждането ѝ ще продължи и след 1 януари, предава БНТ.

Предстои направените вече предложения и коментари да бъдат разгледани от финансовия регулатор, МВР и Министерството на транспорта. От комисията посочват, че крайното решение за "бонус-малус" може да бъде взето най-рано през март догодина.Предложеният вариант предвижда застраховката да бъде по-скъпа за недисциплинираните шофьори и по-евтина за водачите без нарушения. Най-голямото поевтиняване може да е до 25%, а най-сериозното оскъпяване - до 4 пъти.

От БСП настояха и днес системата „Бонус-малус" да не бъде въвеждана. Вчера омбудсманът Диана Ковачева препоръча времето за обсъждане на системата да бъде удължено и посочи няколко недостатъка на проекта.

 

14 дек. 2019, 11:12

Безработицата през второто тримесечие се увеличава
Тя е 10% при 6.3% година по-рано, отчитат от НСИ Безработицата у нас през второто тримесечие на 2010 е била 10%, показват изнесени данни на Националния статистически институт (НСИ). През същия период на миналата година безработицата бе 6,3%.Безработните през тримесечието са общо 342 хил., като са се увеличили със 120 хил. (54%) спрямо година по-рано.Обезкуражените лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа защото не вярват, че ще намерят, са 217 хил. – увеличение от 46 хил. (27%) за последната година.Продължително безработните лица (над една година) са 43,3% от всички безработни (44,8% преди година), а младежката безработица (15-24 г.) за второто тримесечие достига 21,2%.За последната година безработицата при мъжете расте по-бързо от тази при жените.През второто тримесечие на 2010 тя е 10,5% при мъжете и 9,4% при жените, докато преди година цифрите бяха съответно 6,3% и 6,4%./Dnes.bg/

23 авг. 2010, 14:19

София – една от най-скъпите столици в ЕС
София – една от най-скъпите столици в ЕС
София, Букурещ и Варшава са трите най-скъпи столици, когато става дума за съотношението между средната заплата на жител на съответния град и цените на жилищата, съобщава полското електронно издание "Уорсо бизнес джънръл”. Средната годишна заплата в Полша, Румъния и България стига да се купи едва един или два квадратни метра в центъра на съответната столица.В противоположния край на класацията според Хоум Брокър (Home Broker) са Брюксел, Берлин и Виена, където средната заплата би била достатъчна да се купят девет квадратни метра също в центъра. Междувременно данни на европейската статистическа служба Евростат показаха, че България е сред страните от Европейския съюз с най-голям спад в строителното производство през юни спрямо 2009 г. Спрямо юни миналата година строителното производство отчита най-голям спад в Унгария (-19,6 на сто), България (-17,5 на сто) и Словения (-16,9 на сто). Най-голямо увеличение на показателя има в Испания (+18,6%), Великобритания (+13,6 на сто) и Полша (+10,2%). В целия ЕС строителното производство е нараснало с 5,4 на сто на годишна основа, а в еврозоната - с 3,1%./ Vesti.bg

19 авг. 2010, 07:51

Забраняват на банките да променят лихвите едностранно
Забраняват на банките да променят лихвите едностранно
Според финансови експерти методологиите на банките за определяне на референтните лихвени проценти са толкова сложни, че е невъзможно за обикновен потребител да установи как биха се променили лихвите. Коментарът е по повод промените в потребителския кредит, влизащи в сила в края на месеца.Според законодателните промени банките няма да могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключване на договора за кредит. Българската национална асоциация на потребителите съветва при вземането на кредити или на стоки на изплащане клиентите да искат пълна яснота за определянето на лихвите и таксите преди подписването на договора. Важно е да се знае годишният процент на разходите. Колкото по-нисък е той, толкова по-малка е цената на заема. Освен това, колкото по-кратък е периодът на заема, толкова повече пари ще спестите. Ако купите застраховка или друга финансова услуга онлайн имате право да се откажете от договора през така наречения период за размисъл. Обичайно той е 14 дена, но при застраховки и пенсии е 30 дена. Преди да подпишете договора трябва да бъдете информирани за правото ви на отказ, съветват от Българската национална асоциация на потребителите. /БНР

17 авг. 2010, 11:51

 Банковият сектор в България - уязвим, спадът продължавал
Банковият сектор в България - уязвим, спадът продължавал
Банковият сектор в България, Румъния и Унгария остава уязвим, подкопавайки растежа, твърди британският икономист Дейвид Оксли, специалист по нововъзникващи пазарни икономики в лондонския институт Кепитъл икономикс(Capital Economics), цитиран от Асошиейтед прес и БТА.Статистическите данни, разпространените днес, показаха резки разлики в икономическия растеж на страните от Източна Европа. Балтийските страни и Румъния са се върнали към растежа, докато спадът в България и Унгария продължава. Унгария отчете нулев растеж през второто тримесечие на годината спрямо първото. Въпреки увеличението на износа, страната изостава под бремето на мерките за строги икономии и слабото вътрешно търсене.Българските статистически данни показаха свиване на икономиката с 1,5% на годишна основа през второто тримесечие - най-ниският показател, откакто страната навлезе в рецесия миналата година. Българският Национален статистически институт (nsi.bg) не публикува данни за тримесечния растеж.Румънската икономика обаче е нараснала на тримесечна основа с 0,3%, докато в Естония показателят се е повишил с 2%, в Литва с 2,9%, а в Латвия с 0,1%. Чехия също отчита икономически растеж (+0,8%), а Словакия дори 1,2% благодарение на увеличения износ и съживяването на промишленото производство. И двете страни имат ориентирани към износ икономики, тясно свързани със засиления растеж в западноевропейските им търговски партньорки, най-вече Германия.Оксли очаква като цяло темпото на възстановяване на икономиката да бъде мудно за известно време, тъй като търсенето остава слабо, безработицата - висока, а правителствата са изправени пред финансови затруднения.

14 авг. 2010, 08:20

Сивата икономика у нас – 37%
България е на трето място сред 37 страни по обем на сенчестата икономика. През тази година тя заема около 37% от БВП, сочат данни от изследване на икономиста Фридрих Шнайдер от университета в Линц, цитирани от “Икономист".Проучването показва, че на първо място сред изследваните държави е Латвия, чиято сенчеста икономика през тази година се очаква да надвиши 40% от БВП. На второ място е Естония с подобен дял на скритата икономика. В подреждането Шнайдер поставя на четвърто и пето място Турция и Гърция, следвани от Италия. Средният обем недеклариран бизнес според изследването е малко над 20% от БВП. Икономистът уточнява, че всяка държава има две икономики - официална и сенчеста. Официалната се измерва от държавата чрез брутния вътрешен продукт (БВП), постъпленията от данъци, осигуровки и други подобни, докато сенчестата са всички пари и работни места, които юридически не са обявени.Ръстът на сивата икономика се дължи на финансовата криза, която принуждава все повече страни от ОИСР и ЕС да избягват допълнителната тежест на данъчното облагане, като прибягват до неформални сделки. Според Шнайдер сенчестата икономика може да действа като буфер в трудни времена като сегашните.Доклад на тема "Сенчестите икономики по света през периода 1999-2007 г.", представен миналия месец, показа, че през 2007 г. сивата икономика е заемала 40% от БВП в повече от 50 страни по света.  В България недекларираният бизнес тогава е бил с дял от 41,2% от БВП. Румъния е била зад нас в класацията с 38,9%, като дори Албания е имала по-нисък дял - 37,7 на сто от БВП.  За периода начело на класацията е Грузия, където 72,5% от икономиката е на тъмно. Южната ни съседка Гърция се отчита със сенчеста икономика от 31% от БВП. / Vesti.bg

13 авг. 2010, 08:45

Назначиха 100 души в “Стомана Индъстри”
Назначиха 100 души в “Стомана Индъстри”
100 души са назначени в пернишкия завод “Стомана Индъстри” от началото на годината до сега, съобщи директорът на предприятието Емил Живков. Част от тях са бивши металурзи, а при назначенията с предимство се ползвали освободените заради кризата през 2008 година служители на фирмата.“По този начин спазваме подписаното при масовите уволнения споразумение със синдикатите,  а и се избягва периодът на адаптация към производството”, поясниха от дружеството."Стомана индъстри” бе едно от първите предприятия в страната засегнати от световната криза. Над 90% от производството е предназначено за износ  и по време стагнацията поръчките бяха спрени. Това принуди ръководството на завода още през ноември 2008 да предприеме драстични мерки за оцеляването на фирмата. Освободени по взаимно съгласие срещу договорени обезщетения с ръководството бяха около 300 човека.Мерките за оптимизация  бяха съпроводени със споразумение подписано между дружеството и синдикатите. В документа залегнаха клаузи, свързани със запазване за известен период от време на редица социални облекчения за освободените кадри на фирмата. Освен това споразумението задължаваше работодателят да върне на работа уволнените хора при благоприятна промяна на пазарните условия.От началото на година започнало раздвижване на международните  пазари и това позволило в пернишкото предприятие да бъдат върнати на работа 100 души. Въпреки това все още “Стомана Индъстри” не работи с пълния си капацитет, категоричен е Живков.

12 авг. 2010, 08:00