Актуалното в Перник и региона

Общини

Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец
Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец

97 проверки на 84 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Перник през октомври. От тях 54 проверки са планови и 43 - извънредни. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 42 предписания. Съставени са 7 акта за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

16 проверки в 12 производствени обекти на територията на Кюстендилска и Пернишка области бяха проверени за качеството на атмосферния въздух.

Контролната дейност през октомври по компонент „Води“ обхваща планови проверки на 12 обекти с издадени  разрешителни за отпадни води (РЗОВ) . Взети са 13 водни проби от шест обекта за емисионен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води.

Експертите от РИОСВ – Перник са проверявали и дали се изпълняват условията по Комплексното разрешително на „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“. 40 са отчетените протоколи от собствен и контролен мониторинг в информационната система. 4 са дадените предписания за констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През октомври експерти от направление Управление на отпадъците и опазване на почвите към пернишката екоинспекция  са извършили 26 проверки на 24 обекта. От тях 6 са планови, а 20 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Във връзка със засилен текущ контрол са извършени  проверки във всички 13 общини  на Пернишка и Кюстендилска области за наличие на нерегламентирани сметища. Инспекциите са във връзка с предприетите от МОСВ засилени мерки  за контрол върху изпълнение на задълженията на кметовете на общини. В 12 от проверените кметства са констатирани нерегламентирани сметища и по-малки локални замърсявания с битови и строителни отпадъци. На градоначалниците са дадени  задължителни за изпълнение предписания за почистването им. Последващ контрол по изпълнение на предписанията ще бъде осъществен от страна на РИОСВ - Перник след изтичане на дадените срокове, т.е. до края на 2019 година.

Установени са 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са  наложени принудителни административни мерки. Със заповедите се забранява превръщането на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на защитените зони в селата Филиповци, община Трън и Велковци, община Брезник, като е даден срок до 04.11.2019 г. за преустановяване ползването на посочените имоти като обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и „пасища“.

10 ноем. 2019, 00:40

Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Като постоянен член на Съвместния комитет по наблюдение, областният управител на Перник участва в първото му заседание за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия" за периода 2021-2027 г.
 
Форумът председателстваха Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия.
 
Ирена Соколова уточни, че на проведената среща са очертани, както ползотворните възможности и перспективи за съвместни двустранни начинания през новия шестгодишен програмен период 2021 - 2027, така и концептуалните механизми на финансиране за стимулиране на балансирано и устойчиво регионално развитие. 
 
Сред тях е коментирана новата концепция за създаването на фонд за микро проекти, който да подпомага малки и средни предприятия в граничните области у нас и западната ни съседка. Същите ще могат да получават безвъзмездно средства по проекти до 100 000 евро при облекчени процедури за подпомагане и модернизиране на производството, повишаване на капацитета и достигане на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността и др. Целта е да се подкрепи икономическото развитие и потенциал на регионите чрез насърчаване на бизнеса.
 
И в следващия период финансирането от ЕС се запазва в размер на 85%, като се въвеждат редица мерки за облекчаване на бенефициентите и намаляване на административната тежест. 
 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова е заявила, че бъдещата програма Интеррег ще работи за намаляване на междурегионалните и вътрешно регионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност:
„За тази цел са необходими стъпки в посока на деконцентрация в управлението на регионално ниво. Засилването на ролята на регионалните съвети за развитие и активното им участие в стратегическото планиране и координацията на регионалното развитие, както и на етап изпълнение на програмите, ще допринесе за по-тясното им обвързване с нуждите на регионите.", е казала още Николова.
 
В рамките на заседанието е станало ясно още, че 30% от бюджета на програмата за трансгранично сътрудничество в следващия период може да бъде насочен към реализирането на голям стратегически проект между България и Сърбия. Целта е по този начин да се постигне по-голям ефект от инвестициите. Очаква се финансирането на проекти чрез възможностите на тематична цел 5 - Европа близо до жителите. Запазва се и териториалният обхват, като от българска страна това са областите: Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Предвиждат се гъвкави възможности за функционални зони.
 
Посочено беше още, че към днешна дата Програмата за трансгранично сътрудничество се изпълнява успешно. Реализираните проекти дотук са в размер на близо 26 млн. евро. Приключило е изпълнението на 36 от общо 39 проекта, финансирани по първата покана за близо 18,5 млн. евро. По втората покана са сключени 28 договора на обща стойност от почти 7,45 млн. евро. Към момента е спестен ресурс от 4 млн. евро, които ще бъдат разпределени за изпълнението на допълнителни проекти с фокус в инвестициите за околна среда.
 
С най-много реализирани проекти се отличават сръбските общини Ниш и Зайчар и община Монтана от българска страна.

10 ноем. 2019, 00:40

Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…
Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…

Перник, Батановци и селата минават на воден режим. Жителите на тези населени места ще имат само по шест часа вода на ден от 16.00 ч. до 22. 00 ч. За това потвърди лично управителят на „ВиК“ дружеството в областния град инж. Иван Витанов на поровела се днес пресконференция.

Водният режим ще бъде въведен от 18.11 / понеделник/ и ще продължи до началото на месец април, ако няма валежи до тогава. Режимът ще важи и за почивните дни.

Витанов уточни, че за сега жителите на община Радомир и околните села ще бъдат без въведен воден режим. Те ще се захранват от водосбор в Стефаново.

Управителят на „ВиК“ Перник поясни още, че от началото на месец ноември е спряна водата на най-голямото пернишко дружество „Стомана Индъстри“, както и на Топлофикация – Перник.

За проблема с липсата на вода Витанов информирал Община Перник на 7.10.2019 г. От там обаче получил отговор едва на 7.11. 2019 г. с искане за изготвяне на график на режим от 15 ноември. След съвещание във водното дружество е решено той да бъде въведен от 18 ноември. 

"Откровени лъжи са това, че язовирът е източван заради ремонта. Справка за състоянието се прави всеки ден. За да се изпусне водоема, е необходимо разрешение от МОСВ. Италиански екипи правиха подводен ремонт на "Студена" преди доста време. Една капка не е изпускана заради това. Сега предстои ремонт на водовземната кула", каза Витанов.

По думите му в момента дневният приток е 29 литра в секунда, а разходът - 829 литра в секунда. Като към консумацията се добавят и многото аверии, нещата ставали още по-тежки. До момента екипите на "В и К" са реагирали на 300 аварии повече от същия период миналата година. 

10 ноем. 2019, 00:40

Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко
Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко

92 акта и 149 фиша са издадени от служители на „Пътна полиция“ от началото на акция „Зима“. Констатирани са 691 нарушения за скорост.

Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник извършват засилен контрол в рамите на стартиралата на 01 ноември акция на полицията „Зима“. За периода са станали 8 ПТП с един загинал и двма ранени граждани. Съставени са 92 акта и 149 фиша на нарушители на пътното движение. 11 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане на пътното платно. 691 ще бъдат глобени за превишена скорост. Санкционирани са и 31 шофьори за управление на технически неизправни МПС.

Мотото на първия етап от акцията е „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, който трябва да приключи на 10 ноември. Не са констатирани нарушения от пътни превозни средства с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника. От 11 ноември ще бъде в ход втория етап „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, която е насочена към пешеходците и поведеното на водачите спрямо тях.

Извършена е и проверка на пътноподържащите фирми. Същите са готови за зимни условия. Има сключени изрядни договори и достатъчно инертни материали.

От полицията отново призовават, всички да бъдат внимателни по пътищата, а водачите на автомобили да подготвят колите си за зимни условия.

Засиленият контрол продължава.

10 ноем. 2019, 00:40

Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко
Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко

Воден режим ще бъде обявен в Перник и Радомир до дни. Това съобщи управителят на „В и К“ инж. Иван Витанов.

„Все още не е решено от кога ще бъде въведен. Утре ще имаме среща със специалистите от дружеството, за да решим какъв ще е графика и по кое време в кое населено място ще се спира водата“, каза Витанов.

Според водния шеф причината за режима е липсата на дъжд в продължение на 6 месеца. Подобна суша не била очаквана.

Към момента водният обем на яз.“Студена“ е 5 803 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м. Санитарният минимум на съоръжението е 3 млн. куб. метра. Той е достиган преди 25 години през 1993 г.

10 ноем. 2019, 00:40

Областният провери готови ли са почистващите машини за дебелия сняг
Областният провери готови ли са почистващите машини за дебелия сняг

Предвид постъпилата информация от НИМХ – БАН за очаквани опасни метеорологични явления с обилни снеговалежи и ниски температури през следващите дни, областният управител направи проверка на място, за готовността за действие на пътнопочистващите машини.

Д-р Александров, заедно с неговия заместник инж. Валентин Димитров инспектираха състоянието на автомагистрала „Струма”, в участъка- пътен възел Даскалово до разклона за Радомир.

При поверката бе установено, че пътят е в добро състояние, минимална снежна покривка. 

Посетена бе и базата на пътнопочистващата фирма в с. Долна Диканя, като се констатира, че тя разполага с необходимите интертни материали. Към момента 4 машини обслужват трасето в участъка с. Долна Диканя – пътен възел  Боснек - тунела при Дупница.

Обходът продължи по маршрута с. Долна Диканя – Радомир – Перник, като състоянието на пътната настилка към 15:00 е добро при зимни условия, с лека снежна покривка.

Във връзка с усложнената зимна обстановка д-р Александров е изпратил писма до всички общини и отговорни институции, с което изисква постоянна и навременна информация за предприетите мерки и евентуални извънредни ситуации.

По информация от Областното пътно управление основните пътни артерии в област Перник са проходими, главните улици са почистени и продължава обработката им.

Областият управител призовава гражданите от област Перник, да се движат с повишено внимание, с оглед лошите метеорологичните условия.

05 ян. 2017, 17:13

МВР: „Не пътувайте до Ивановден“
МВР: „Не пътувайте до Ивановден“

Във връзка с прогнозите за обилен снеговалеж и рязко понижаване на температурите в периода 5-7 януари, МВР предупреждава, че е възможно да бъде спирано движението на тирове по републиканските пътища, както и „затварянето на цели участъци от магистралите, за да не се допуснат задръствания и блокиране на автомобили, както се случи в навечерието на Нова година“

От страна на ОДМВР – Перник се предприемат мерки, за недопускане на затруднения в движението. Установен е контакт с Областно пътно управление и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и са набелязани съвместни действия при усложняване на обстановката. Същото е направено и с органите за местно самоуправление и местна администрация. Всички налични сили на полицията ще бъдат в готовност и ще реагират съобразно моментната ситуация. При необходимост, ще се затварят рискови и непочистени пътни участъци, до отстраняване на опасността. Пътните полицаи ще съблюдават автомобилите, за готовността им за движение при зимни условия. Абсолютно безкомпромисни ще бъда органите на реда към шофьори, тръгнали на път с износени гуми и не наличието на основни аксесоари за движение при зимни условия. 

Има готовност за реакция при постъпили сигнали за бедстващи лица, като са установени контакти с ЦСНМП, РДПБЗН и Червения кръст. 

От полицията съветват гражданите, да не тръгват на път ако ситуацията е усложнена и това не е абсолютно наложително. 

05 ян. 2017, 00:00

90% от усложненията на грипа са пневмонии
90% от усложненията на грипа са пневмонии

Учениците от Перник ще тръгнат на училище на 5 януари заради грипната епидемия. До тогава се очаква нивото на заболеваемост в областта да е спаднало, ако не е, ваканцията ще бъде удължена.

„Най-вероятно ще има намаляване на болните заради празничните дни. Студеното време също ще допринесе за това“, каза главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев по БНТ.

90% от усложненията на грипа са пневмонии, останалите 10% усложнени пациенти развивали бронхити.  Очаква се освен в обявените области, скоро грипната епидемия ще засегне и други като Стара Загора и Благоевград.

Кунчев препоръча ограничаване на контактите, особено при малки деца и деца и хора с нисък имунитет. Той подчерта, че е възможно едни да изкарат тежко грипа, с остро изявени симптоми, а други - само с дразнене в гърлото и лека хрема.

След бързото повишаване на заболеваемостта, се очаква и бърз спад, каза още Кунчев.

03 ян. 2017, 08:28

Как борим махмурлука в България и как е по света
Как борим махмурлука в България и как е по света

Посрещането на Нова година е свързано с прекрасни емоции, много фоейрверки, вкусни ястия и солидно количество алкохол. На 1 първи януари обаче първата мисъл на много хора е „как да се преборя с проклетия махмурлук“.

„Мироглед“  ви предлага няколко различни варианта за борба с неприятното усещане като събра за читатилите си практики от България и света.

БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ

  1.        Шкембе чорба или пилешка супа за закуска, минерална вода и два аспирина.
  2.        Айран или сок от кисело зеле
  3.        Една бира – старата миксима „Клин клин избива“
  4.        Алказелцер и почивка до вечерта
  5.        2 литра вода със сока от няколко лимона

 

В ЧУЖБИНА

  1.        Сок от грейпфрут или доматен сок
  2.        Яжте сурово зеле
  3.        Кафе със сока от половин лимон
  4.        Ментов чай
  5.        Пилешка супа

Еликсирът на Сесил

Cecil Pick-Me-Up

 

Рецепта, която датира отпреди сухия режим и съчетава с три основополагащи живителни съставки: шампанско, яйце и бренди. Кой е бил Сесил? Тайнствен мъж, вероятно прочут с махмурлука си, щом има коктейл на негово име.

 

1 суров жълтък

30 мл бренди

1 супена лъжица кристална захар

шампанско

поставете всички съставки без шампанското в коктейлен шейкър с лед. Разклатете. Налейте във “флейта” - висока и тясна чаша за шампанско. Допълнете с шампанско.

01 ян. 2016, 02:21

Посрещнахме и Дядо Мраз
Посрещнахме и Дядо Мраз

Само преди дни децата се радваха на подаръците на Дядо Коледа, но не отдавна чорапчетата под елхата пълнеше Дядо Мраз. Той традиционно обикаляше домовете на 31 декември срещу 1 януари заедно със Снежанка.

Държавният архив в Перник разпространи уникални снимки на празника от комунистическо време. На фотосите се вижда как деца от детската градина в Трън посрещат Дядо  мраз. Събитието е заснето през 1985 г.

Дядо Мраз е източноевропейският вариант на Дядо Коледа с подаръците. В началото даже е бил забраняван в СССР, но след отмяната на забраната на коледната елха старецът става задължителен -  след 1930 година.

В славянската митология Дядо Мраз олицетворява зимните студове. В легендите съществувал и друг подобен персонаж – наричали го Зимник. Той също бил представян като старец с бели коси и дълга побеляла брада, с непокрита глава и облечен в топли бели дрехи. Там, откъдето той минавал, настъпвал жесток и смразяващ студ.

Обикновено е облечен в червена, синя или бяла шуба, има дълга бяла брада и държи вълшебна тояга в ръката. Вози се в шейна, теглена от три коня. Неразделен негов спътник е внучката му Снежанка, която обикновено е изобразена с бяло или сребристо кожухче.

01 ян. 2016, 02:19

Няма да удължават грипната ваканция на учениците в Перник, засега
Няма да удължават грипната ваканция на учениците в Перник, засега

Няма да се удължава грипната ваканция на учениците в Пернишко. Това съобщи шефката на Регионалния инспекторат по образование Ваня Коконова.

„След като се върнат на училище, ще се преценява дали се налага удължаване или не“, обясни Коконова.

В Перник бе обявена грипна епидемия преди два дни. Отменени са всички детски консултации, свиждания в болниците и планови операции.  

Грипът е много тежък. Той протича с висока температура, втрисане, общо неразположение и разстройство. 

29 дек. 2016, 10:06