Актуалното в Перник и региона

Общини

Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец
Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец

97 проверки на 84 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Перник през октомври. От тях 54 проверки са планови и 43 - извънредни. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 42 предписания. Съставени са 7 акта за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

16 проверки в 12 производствени обекти на територията на Кюстендилска и Пернишка области бяха проверени за качеството на атмосферния въздух.

Контролната дейност през октомври по компонент „Води“ обхваща планови проверки на 12 обекти с издадени  разрешителни за отпадни води (РЗОВ) . Взети са 13 водни проби от шест обекта за емисионен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води.

Експертите от РИОСВ – Перник са проверявали и дали се изпълняват условията по Комплексното разрешително на „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“. 40 са отчетените протоколи от собствен и контролен мониторинг в информационната система. 4 са дадените предписания за констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През октомври експерти от направление Управление на отпадъците и опазване на почвите към пернишката екоинспекция  са извършили 26 проверки на 24 обекта. От тях 6 са планови, а 20 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Във връзка със засилен текущ контрол са извършени  проверки във всички 13 общини  на Пернишка и Кюстендилска области за наличие на нерегламентирани сметища. Инспекциите са във връзка с предприетите от МОСВ засилени мерки  за контрол върху изпълнение на задълженията на кметовете на общини. В 12 от проверените кметства са констатирани нерегламентирани сметища и по-малки локални замърсявания с битови и строителни отпадъци. На градоначалниците са дадени  задължителни за изпълнение предписания за почистването им. Последващ контрол по изпълнение на предписанията ще бъде осъществен от страна на РИОСВ - Перник след изтичане на дадените срокове, т.е. до края на 2019 година.

Установени са 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са  наложени принудителни административни мерки. Със заповедите се забранява превръщането на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на защитените зони в селата Филиповци, община Трън и Велковци, община Брезник, като е даден срок до 04.11.2019 г. за преустановяване ползването на посочените имоти като обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и „пасища“.

10 ноем. 2019, 00:40

Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Като постоянен член на Съвместния комитет по наблюдение, областният управител на Перник участва в първото му заседание за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия" за периода 2021-2027 г.
 
Форумът председателстваха Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия.
 
Ирена Соколова уточни, че на проведената среща са очертани, както ползотворните възможности и перспективи за съвместни двустранни начинания през новия шестгодишен програмен период 2021 - 2027, така и концептуалните механизми на финансиране за стимулиране на балансирано и устойчиво регионално развитие. 
 
Сред тях е коментирана новата концепция за създаването на фонд за микро проекти, който да подпомага малки и средни предприятия в граничните области у нас и западната ни съседка. Същите ще могат да получават безвъзмездно средства по проекти до 100 000 евро при облекчени процедури за подпомагане и модернизиране на производството, повишаване на капацитета и достигане на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността и др. Целта е да се подкрепи икономическото развитие и потенциал на регионите чрез насърчаване на бизнеса.
 
И в следващия период финансирането от ЕС се запазва в размер на 85%, като се въвеждат редица мерки за облекчаване на бенефициентите и намаляване на административната тежест. 
 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова е заявила, че бъдещата програма Интеррег ще работи за намаляване на междурегионалните и вътрешно регионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност:
„За тази цел са необходими стъпки в посока на деконцентрация в управлението на регионално ниво. Засилването на ролята на регионалните съвети за развитие и активното им участие в стратегическото планиране и координацията на регионалното развитие, както и на етап изпълнение на програмите, ще допринесе за по-тясното им обвързване с нуждите на регионите.", е казала още Николова.
 
В рамките на заседанието е станало ясно още, че 30% от бюджета на програмата за трансгранично сътрудничество в следващия период може да бъде насочен към реализирането на голям стратегически проект между България и Сърбия. Целта е по този начин да се постигне по-голям ефект от инвестициите. Очаква се финансирането на проекти чрез възможностите на тематична цел 5 - Европа близо до жителите. Запазва се и териториалният обхват, като от българска страна това са областите: Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Предвиждат се гъвкави възможности за функционални зони.
 
Посочено беше още, че към днешна дата Програмата за трансгранично сътрудничество се изпълнява успешно. Реализираните проекти дотук са в размер на близо 26 млн. евро. Приключило е изпълнението на 36 от общо 39 проекта, финансирани по първата покана за близо 18,5 млн. евро. По втората покана са сключени 28 договора на обща стойност от почти 7,45 млн. евро. Към момента е спестен ресурс от 4 млн. евро, които ще бъдат разпределени за изпълнението на допълнителни проекти с фокус в инвестициите за околна среда.
 
С най-много реализирани проекти се отличават сръбските общини Ниш и Зайчар и община Монтана от българска страна.

10 ноем. 2019, 00:40

Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…
Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…

Перник, Батановци и селата минават на воден режим. Жителите на тези населени места ще имат само по шест часа вода на ден от 16.00 ч. до 22. 00 ч. За това потвърди лично управителят на „ВиК“ дружеството в областния град инж. Иван Витанов на поровела се днес пресконференция.

Водният режим ще бъде въведен от 18.11 / понеделник/ и ще продължи до началото на месец април, ако няма валежи до тогава. Режимът ще важи и за почивните дни.

Витанов уточни, че за сега жителите на община Радомир и околните села ще бъдат без въведен воден режим. Те ще се захранват от водосбор в Стефаново.

Управителят на „ВиК“ Перник поясни още, че от началото на месец ноември е спряна водата на най-голямото пернишко дружество „Стомана Индъстри“, както и на Топлофикация – Перник.

За проблема с липсата на вода Витанов информирал Община Перник на 7.10.2019 г. От там обаче получил отговор едва на 7.11. 2019 г. с искане за изготвяне на график на режим от 15 ноември. След съвещание във водното дружество е решено той да бъде въведен от 18 ноември. 

"Откровени лъжи са това, че язовирът е източван заради ремонта. Справка за състоянието се прави всеки ден. За да се изпусне водоема, е необходимо разрешение от МОСВ. Италиански екипи правиха подводен ремонт на "Студена" преди доста време. Една капка не е изпускана заради това. Сега предстои ремонт на водовземната кула", каза Витанов.

По думите му в момента дневният приток е 29 литра в секунда, а разходът - 829 литра в секунда. Като към консумацията се добавят и многото аверии, нещата ставали още по-тежки. До момента екипите на "В и К" са реагирали на 300 аварии повече от същия период миналата година. 

10 ноем. 2019, 00:40

Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко
Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко

92 акта и 149 фиша са издадени от служители на „Пътна полиция“ от началото на акция „Зима“. Констатирани са 691 нарушения за скорост.

Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник извършват засилен контрол в рамите на стартиралата на 01 ноември акция на полицията „Зима“. За периода са станали 8 ПТП с един загинал и двма ранени граждани. Съставени са 92 акта и 149 фиша на нарушители на пътното движение. 11 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане на пътното платно. 691 ще бъдат глобени за превишена скорост. Санкционирани са и 31 шофьори за управление на технически неизправни МПС.

Мотото на първия етап от акцията е „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, който трябва да приключи на 10 ноември. Не са констатирани нарушения от пътни превозни средства с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника. От 11 ноември ще бъде в ход втория етап „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, която е насочена към пешеходците и поведеното на водачите спрямо тях.

Извършена е и проверка на пътноподържащите фирми. Същите са готови за зимни условия. Има сключени изрядни договори и достатъчно инертни материали.

От полицията отново призовават, всички да бъдат внимателни по пътищата, а водачите на автомобили да подготвят колите си за зимни условия.

Засиленият контрол продължава.

10 ноем. 2019, 00:40

Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко
Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко

Воден режим ще бъде обявен в Перник и Радомир до дни. Това съобщи управителят на „В и К“ инж. Иван Витанов.

„Все още не е решено от кога ще бъде въведен. Утре ще имаме среща със специалистите от дружеството, за да решим какъв ще е графика и по кое време в кое населено място ще се спира водата“, каза Витанов.

Според водния шеф причината за режима е липсата на дъжд в продължение на 6 месеца. Подобна суша не била очаквана.

Към момента водният обем на яз.“Студена“ е 5 803 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м. Санитарният минимум на съоръжението е 3 млн. куб. метра. Той е достиган преди 25 години през 1993 г.

10 ноем. 2019, 00:40

Протест затапва пътя София – Перник
Протест затапва пътя София – Перник

Протест ще затапи пътя София – Перник днес. Причината е в протест на жителите на Владая и Мърчаево.

Недоволните ще преградят пътя при караулката точно 16,30 ч. Искането им е да бъде подобрено транспортното обслужване. Според протестиращите те многократно са молили за съдействие столичната община, но нямало никаква чуваемост.

„Това е първата демонстрация на несъгласие с безпрецедентната незаинтересованост, арогантност и нехайство на изброените по-горе лица и организации, но в никакъв случай не и последната. Това заявяват организаторите на протеста“, обясняват недоволните.

Основните искания на протестиращите са  незабавна смяна на автобусите за обществено ползване, обслужващи жителите на с.Владая и кв.Княжево, с по-ефективни и съобразени с европейските стандарти, и норми, и оборудвани с велобагажници, както и сгъстен транспортен график.

23 окт. 2016, 14:35

Нова възможност за младежка заетост в Перник, фирма от Люксембург търси наши кадри
Нова възможност за младежка заетост в Перник, фирма от Люксембург търси наши кадри

Агенция по заетостта съвместно с Дирекция „Бюро по труда” Перник организират Информационен ден за младежи от Област Перник във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Събитието е на 21 октомври  от 10 часа в малката зала на Двореца на културата.

Ще бъде предоставена информация за търсещите работа младежи до 29 години включително и работодателите в област Перник, както и други заинтересовани лица.  Целта на събитието е по-добра информираност по проекта, обратна връзка под формата на въпроси, отговори и дискусии.

В Информационни ден ще има среща с представител на  фирма от Люксембург, която предстои да открие производство за козметични изделия в град Елин Пелин. Представителя на фирмата ще запознае всички заинтересовани с работните места, които ще се разкрият.     

20 окт. 2016, 11:07

Спипаха двама дрогирани зад волана
Спипаха двама дрогирани зад волана

Перничанин е задържан за притежаване на наркотици и шофиране на автомобил под въздействието на упойващи вещества, съобщиха от полицията.

Случката се разиграла вчера, около 14, 30 ч., на ул. „Златоград“,където служители на Второ РУ – Перник проверили лек автомобил „Алфа Ромео“, управляван от 27-годишният М.Й. от областния град. При изпробването му с полеви тест „Дрегер“ било установено, че шофира под въздействието на амфетамин. След личен обиск, в него полицаите намерили и иззели 1, 37 грама марихуана. М.Й. е задържан за 24 часа. Познат е на полицията с наркотични вещества, шофиране на автомобил след употреба на алкохол, хулиганство и нанасяне на телесна повреда.

По случая е започнато е досъдебно производство и процесуално-следствените действия продължават под надзора на Районна прокуратура – Перник.

Отново вчера, около 18, 15 ч., в кв. „Варош“ брезнишки полицаи проверили лек автомобил „Мерцедес“, управляван от перничанина И.А./30 г./ . При изпробването му с полеви тест „Дрегер“ било установено, че кара колата след употреба на упойващи вещества. Взета му е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за 24 ч. с полицейска заповед.

Срещу водача е започнато бързо производство за шофиране на автамабил под въздействие на наркотици.

19 окт. 2016, 11:55

Засилени проверки за контрабандни цигари, спипаха още двама при акция
Засилени проверки за контрабандни цигари, спипаха още двама при акция

Пернишки и брезнишки полицаи иззеха над 600 къса контрабандни цигари, съобщиха от полицията в Перник.

Акциите са проведени вчера. При проверка на магазин на ул. „Ю. Гагарин“ в областния град, органите на реда намерили и иззели 400 къса цигари от две марки. На собственика на обекта, 51-годишният С.С. ще бъде съставен акт за административно нарушение.

Служители на РУ – Брезник проверили къща, обитавана от местния жител Г.А./73 г./. Намерени и иззети са 240 къса цигари без бандерол.И той ще бъде санкциониран от представители на Митница София.

Проверките продължават.

18 окт. 2016, 12:15

Промени в разписанието на транспорта по маршрута Перник - Брезник
Промени в разписанието на транспорта по маршрута Перник - Брезник

На заседание на областната комисия по транспорт, ръководено от областния управител и председател на комисията д-р Александър Александров, бяха гласувани промени в действащите маршрутни разписания. Предложението за измененията е дадено от община Перник и касае линия Автогара Перник – Мещица – Брезник.

-               В извършвания курс от Перник за Брезник в 10.50 часа и обратно в 12.10 часа се добавя спирка с. Вискяр.

-               Часът на тръгване от автогара Перник в 15.00ч. по линията се променя на 14.50ч. и отново се добавя спирка с. Вискяр. Часът на тръгване от Брезник остава непроменен - 15.30ч.

В хода на срещата бе засегнат и въпрос, относно транспортното обслужване на жителите на с. Селищен дол, община Перник. След проведена дискусия по темата, комисията излезе с решение да се промени маршрутното разписание по линия Автогара Перник – Горна Глоговица. След гласуваната промяна отпада спирка „разклон Селищен дол” и се добавя спирка „село Селищен дол”.

На заседанието присъстваха представители на Община Перник, Община Радомир, Община Земен, Община Трън, Община Ковачевци, ОО „Автомобилна администрация, ОПУ –Перник и представители на браншови организации.

14 окт. 2016, 16:13

Три катастрофи по пътя Перник – София
Три катастрофи по пътя Перник – София

Три катастрофи са станали по пътя Перник – София, съобщиха шофьори. За щастие, всички са ламаринени и няма пострадали хора.

Първата катастрофа е станала на черния път, водещ към Мърчаево. Малка кола е ударена отзад.

На високото след бензиностанция „Лукоил“ пък са се нанизали 5-6 коли. На мястото пристигнала полиция, автомобилите били изтеглени от пътното платно, за да не пречат на движението, а органите на реда започнали оглед на местопроизшествието.

Третата катастрофа е станала след Владая. „Алфа Ромео“ е изхвърчало от пътя и се е забило в храстите отстрани, разказаха водачи.

Предполага се, че причините за многото произшествия е мократа настилка, в следствие на силния дъжд, и несъобразанета скорост.

12 окт. 2016, 09:03