Актуалното в Перник и региона

Общини

Ето за колко се изминава 1 км. в задръстването между Перник и София
Ето за колко се изминава 1 км. в задръстването между Перник и София

яколко километра е опашката сутрин от автомобили на изхода на Перник в посока София. Трафикът е изключително затруднен – за 25 минути се изминава около 1 км от трасето, съобщи bTV.

Вече пети работен ден преминаването към областните градове в страната става само с основателна причина и документи.
Според гражданите на миньорския град новата заповед на министъра на здравеопазването само затруднява движението, защото голяма част от тях работят в столицата и им се налага ежедневно да пътуват.  По думите им скоро може да загубят работата си, защото всеки ден закъсняват.

"Тръгвам сутрин в 6:30 ч., а стигам на обяд. Липсва организация", каза един от пътуващите.

Петима полицаи проверяват необходимите документи. Проверката на шофьор отнема по-малко от минута.

Освен по служебни задължения, хора могат да преминават през КПП-тата за полагане на грижи за роднини, при разлика между постоянен и настоящ адрес, както и за снабдяване със стоки от първа необходимост, при липса в населеното място./Източник: Днес.бг

27 март 2020, 09:51

Продължава бума на морбили в Пернишко
Продължава бума на морбили в Пернишко

Продължава бума на морбили в Пернишко. Само през последната седмица в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ са настанени за лечение нови 7 заразени, съобщава сайта на РЗИ.

Болните са от Перник и Радомир. Между тях има епидемична връзка. Взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

В периода 9-15 март новите случаи са били 11. Те също са от Перник и Радомир.

От началото на годината болните от морбили в Пернишко са общо 72. Регистрирани случаи има и в Брезнишко.

Драстично е спаднал броя на болните от грип в областта. През седмицата са регистрирани 25 случаи на ОРЗ при 98 за предходната. Заболеваемост 34,20 %oo при средна за страната 84,52 %oo.

27 март 2020, 09:51

Важно!Вероятно няма да има училище и през месец май, но няма да има нулева учебна година
Важно!Вероятно няма да има училище и през месец май, но няма да има нулева учебна година

Няма да има нулева учебна година, но ще се наложи сериозно преструктуриране и ще се вземат решения на момента, за да се навакса материал. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред Дарик радио. По думите му най-оптимистичният вариант е ваканцията на учениците да продължи до Великден, но е по-вероятно да няма училище и през месец май.Във всяка една учебна програма има около 40 процента време за затвърждаване на материала и упражнения, тук има резерви, посочи министър Вълчев.

Възможно е да се учи в събота, това е вариант за наваксване на учебния материал.

Близо 95 процента от училищата водят пълна форма на дистанционно обучение. Много учители помогнаха на други учители и на учениците, малко са тези учители, които не могат да се справят заради липса на техническа възможност, каза министър Вълчев.

Препоръчахме и асинхронна форма на обучение, което означава, че учениците могат да не стоят през цялото време пред компютъра, могат да получават задачи по мейл и да ги изпълняват през останалото време.

Според министър Вълчев и след кризата ще продължи да се ходи на училище, независимо, че всички виждат, че е възможно обучение и от дистанция. Но е важна социализацията, подчерта той. И след кризата ще се ходи на училище. Но кризата е възможност да са направи голяма крачка и да видим какво учат децата, ще има промени.

Датите за матурите засега се запазват, но няма да се включва целият материал, има вероятност да се съсредоточим само върху темите от първия срок. Мисли се и за изместване на датите, посочи Вълчев.

В разговора стана въпрос и за обучението, което се извършва и по телевизията, и това не е само страната, но в чужбина се предприема такъв подход. Това подпомага дистанционното обучение и е в помощ на децата които пък нямат достъп до това обучение, посочи министър Вълчев./Източник: duma.bg

27 март 2020, 09:51

Промени в звената за административно обслужване на МВР с цел да се избегне струпването на големи групи от граждани
Промени в звената за административно обслужване на МВР с цел да се избегне струпването на големи групи от граждани

В Държавен вестник бр.28, от 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

27 март 2020, 09:51

Закриват РИОСВ – Перник!
Закриват РИОСВ – Перник!

РИОСВ – Перник ще бъде закрито със заповед на министър Емил Димитров. Територията на инспекцията, която обслужва областите Перник и Кюстендил се поема от София. По този начин ще бъде извършена промяна и в броя на регионалните инспекции от 16 на 15.

Причините, налагащи промените са свързани с оптимизация на структурата на регионалните инспекции по околна среда и води. РИОСВ – София обхваща територията на област София и София град, където е значително завишен броят на инвестиционните предложения, процедирани по реда на ЗООС, както и броят на подаваните сигнали за нарушения на екологичното законодателство. Всичко това изисква провеждане на множество проверки и предприемане на навременни действия от териториалния орган, осъществяващ множество правомощия, както по ЗООС, така и по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за водите /ЗВ/ и другите специални нормативни актове в сферата на екологичното право. Общата численост на персонала в РИОСВ – София към момента е 46 служителя, която численост е недостатъчна, за да се гарантира ефективност и ефикасност в работата на регионалния орган на власт.

Териториалният обхват на РИОСВ – Перник обхваща общините от областите с административен център Перник и Кюстендил. Част от предприятията, осъществяващи икономическа дейност на територията на двете области, имат специфичен предмет на дейност, което налага непрекъснат контрол от контролните органи на екологичното законодателство, а именно ТЕЦ „Република“ – Перник, ТЕЦ „Бобов дол“, площадки са съхранение и третиране на отпадъци, фармацевтична промишленост, металообработване. Специфичният икономически профил на областите Перник и Кюстендил, предполага в РИОСВ да се съсредоточат експерти със специфична професионална експертиза, определена според икономическия профил на посочените области. Недостатъчен е експертният потенциал на РИОСВ – Перник по отношение на необходимите експерти, които следва да осъществяват контрол върху икономическите оператори, осъществяващи специфичния предмет на дейност.

Целта на извършваната промяна е повишаване на ефикасността и ефективността при осъществявания контрол от експертите на РИОСВ, във връзка със спазване на екологичното законодателство. Цели се подобряване на организацията на административните органи, като чрез вливането на РИОСВ – Перник в РИОСВ –София, ще се създаде възможност за съсредоточаване на експерти, чрез които да се подобри контролната дейност върху оператори, осъществяващи специфична икономическа дейност, а в същото време да се повиши експертността в администрацията, осъществяваща превантивен контрол по смисъла на ЗООС. Като резултат от осъществяваната промяна се очаква да се постигне строг контрол по отношение спазване на изискванията на ЗООС, ЗУО и ЗЧАВ, както ще разпределени балансирано натовареността на експертите според професионалната им компетентност.

Чрез осъществяването на вливането ще се осигури по-добро управление на извършваните от администрацията и директора на РИОСВ регулиращи, информационни и контролни правомощия.

27 март 2020, 09:51

Пернишки крадец задигна документи, пари и вещи от две коли край „Пчелина“
Пернишки крадец задигна документи, пари и вещи от две коли край „Пчелина“

41-годишен криминално проявен мъж  ще отговаря пред закона за две извършени кражби. Той задигнал пари, вещи и документи от две коли, паркирани в близост до язовирната стена на „Пчелина“.

Престъплението е извършено на 12 юли тази година. Вечерта в полицията в Радомир е получен сигнал за  два разбити автомобили и извършени кражби на сумата от 300 лева, CD-плейър, лични и банкови документи.  В последствие от открадната кредитна карта в град Перник била на няколко пъти изтеглена сумата от 250 лева.

Криминалистите от ОДМВР Перник и РУ Радомир  предприели съвместно разследване по случая, в резултат от което на другия ден  белезниците щракнали около китките на 41-годишния Антон Иванов - Конопо от град Перник. Той е стар познайник на органите на реда с извършени кражби и управление на МПС след употреба на алкохол.

На извършителят е взета мярка за неотклонение „Задържане за 72 часа“ от Районна прокуратура Радомир, която е внесла в Районния съд искане за постоянното задържане на лицето. 

15 юли 2016, 11:56

Изправят пред съда мъж, теглил пари с чужда крадена карта
Изправят пред съда мъж, теглил пари с чужда крадена карта

23-годишен ще отговаря за кражба и опит за теглене на парична сума с чужда карта.

Престъплението е извършено в началото на тази година, когато от паркиран лек автомобил „Тойота” на ул. Райко Даскалов” в областния център били откраднати мъжка чанта, кожен портфейл и дигитален фотоапарат. По-късно в Брезник бил направен опит за теглене на пари с помощта на открадната дебитна карта, но същата била блокирана.

След подаден сигнал органите на реда започнали разследване. В резултат на проведени множество издирвателни и процесуално-следствени действия бил установен извършителя – 23-годишният Г.Г. от пернишкото с. Ярджиловци.

Младежът е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка”. Познат е на полицията с кражба и ползване на платежен документ без съгласието на собственика му. 

13 юли 2016, 11:34

10 пожара в сухи треви гасиха за ден в Пернишко
10 пожара в сухи треви гасиха за ден в Пернишко

Десет пожара в сухи треви и храсти са гасени вчера от огнеборците в Перник, Брезник и Трън. Унищожени са десетки декари тревни площи, но не е допуснато пламъците да засегнат житни и горски масиви. Причините при всички запалвания са небрежност при боравене с открит огън – запалени и оставени без наблюдение сухи треви и стърнища.

От пожарната отново напомнят на гражданите и селскостопанските производители, че е абсолютно забранено паленето на стърнища и сухи треви. Ако не подлежат на наказателна отговорност, виновниците се наказват с глоби до 2000 лева.

12 юли 2016, 11:28

Прокуратурата погна хранителните търговски обекти, 89 проверени в Перник
Прокуратурата погна хранителните търговски обекти, 89 проверени в Перник

Прокуратурата погна търговските обекти. Инспекциите са относно нарушения на Закона на храните и Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. Поводът за това станаха зачестилите случаи в страната, както и публикации в средствата за масово осведомяване, за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда. Възложените от окръжните прокуратури проверки са извършени съвместно от Областните дирекциите по безопасност на храните и съответните Областни дирекции на МВР.

В района на Окръжна прокуратура – Перник в периода 24.02.-31.06.2016 г. са извършени 89 проверки. Съставени са 6 акта за установяване на административно нарушение и съответно наказателни постановления, издадени от директора на ОДБХ – Перник. Те са предимно за некоректно етикетиране на храни и неспазване на разпоредбите на Закона за храните. По-голяма част от нарушенията са отстранени още по време на проверката. Част от предписанията са за извършване на цялостен или частичен ремонт на помещения, където се съхраняват или консумират хранителните продукти или отстраняване на нередности по оборудването – фризери, хладилници и вентилационни уредби. Образувани са 3 наказателни производства срещу физически лица и други 3 срещу юридически лица, като са издадени 11 предписания.

Очакват се обобщени доклади за извършени проверки на територията на Окръжните прокуратури в София, Благоевград, Враца, Видин и Монтана и Софийска градска прокуратура.

11 юли 2016, 18:10

Обявиха горещи телефони за нелегални мигранти в Трън и Брезник
Обявиха горещи телефони за нелегални мигранти в Трън и Брезник

Главна дирекция „Гранична полиция“ обяви горещи телефони, на които жителите на Трън и Брезник да подават сигнали за съмнителни групи от лица или автомобили. Целта е по законен начин гражданите да съдействат на органите на реда за незаконно преминаващи границата чужденци. Двата региона са сред най-засегнатите от мигарнтския трафик в областта.

От Гранична полиция призовават хората да съобщят на телефоните мястото и времето, на които са забелязали съмнителните лица. Ако е възможно да проследят групата от дистанция и да периодично да подават информация на МВР. Служителите на реда обаче обръщат внимание на това, че предприемането на действия по физическото задържане на лица, прилагането на насилствени действия спрямо тях или други действия в противовес с правата на човека и закона, могат да бъдат третирани като административно нарушение или престъпление.

При забелязване на мигранти сигнали могат да се подават на телефони:

07731 30 36 – ГПУ - Трън

07731 30 39 – РУ – Трън

07751 38 48 – РУ – Брезник

спешен номер 112

10 юли 2016, 07:01

Жегата докара летните вируси в Перник
Жегата докара летните вируси в Перник

Със затоплянето на времето започнаха да се увеличават и болните от летни вируси в Пернишко. Най-често срещаните са стомашно-чревните проблеми, твърдят лични лекари.  Пред кабинетите вече имало опашки от пациенти, пипнали неприятния вирус. Болните скочили три пъти заради жегите.

„Поддатливи са най-вече децата, но и възрастните имат проблеми. Тези вируси се развиват за часове. Започват с температура и отпадналост, а след това се появява разстройство, гадене и повръщане. Не е задължително, разбира се, всички симптоми да са на лице“, обясняват медиците.

Според специалистите при подобни състояния трябва да си останем вкъщи и да пием възможно най.много вода. Ако симптомите не отшумят за ден-два обаче е необходимо да се потърси лекарска помощ, защото е възможно силната диария или повръщане да причинят дехидратация на организма. При по-тежки случаи се стига до хоспитализация и вливания. Само за седмица в Пернишко 7 души бяха приети в Инфекциозното отделение с диагноза ентероколит, сочи справка със сайта на Регионалната здравна инспекция. През предишните седем дни болните са били едва двама.

25 юни 2016, 07:53