Актуалното в Перник и региона

Общини

Ето за колко се изминава 1 км. в задръстването между Перник и София
Ето за колко се изминава 1 км. в задръстването между Перник и София

яколко километра е опашката сутрин от автомобили на изхода на Перник в посока София. Трафикът е изключително затруднен – за 25 минути се изминава около 1 км от трасето, съобщи bTV.

Вече пети работен ден преминаването към областните градове в страната става само с основателна причина и документи.
Според гражданите на миньорския град новата заповед на министъра на здравеопазването само затруднява движението, защото голяма част от тях работят в столицата и им се налага ежедневно да пътуват.  По думите им скоро може да загубят работата си, защото всеки ден закъсняват.

"Тръгвам сутрин в 6:30 ч., а стигам на обяд. Липсва организация", каза един от пътуващите.

Петима полицаи проверяват необходимите документи. Проверката на шофьор отнема по-малко от минута.

Освен по служебни задължения, хора могат да преминават през КПП-тата за полагане на грижи за роднини, при разлика между постоянен и настоящ адрес, както и за снабдяване със стоки от първа необходимост, при липса в населеното място./Източник: Днес.бг

27 март 2020, 09:51

Продължава бума на морбили в Пернишко
Продължава бума на морбили в Пернишко

Продължава бума на морбили в Пернишко. Само през последната седмица в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ са настанени за лечение нови 7 заразени, съобщава сайта на РЗИ.

Болните са от Перник и Радомир. Между тях има епидемична връзка. Взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

В периода 9-15 март новите случаи са били 11. Те също са от Перник и Радомир.

От началото на годината болните от морбили в Пернишко са общо 72. Регистрирани случаи има и в Брезнишко.

Драстично е спаднал броя на болните от грип в областта. През седмицата са регистрирани 25 случаи на ОРЗ при 98 за предходната. Заболеваемост 34,20 %oo при средна за страната 84,52 %oo.

27 март 2020, 09:51

Важно!Вероятно няма да има училище и през месец май, но няма да има нулева учебна година
Важно!Вероятно няма да има училище и през месец май, но няма да има нулева учебна година

Няма да има нулева учебна година, но ще се наложи сериозно преструктуриране и ще се вземат решения на момента, за да се навакса материал. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред Дарик радио. По думите му най-оптимистичният вариант е ваканцията на учениците да продължи до Великден, но е по-вероятно да няма училище и през месец май.Във всяка една учебна програма има около 40 процента време за затвърждаване на материала и упражнения, тук има резерви, посочи министър Вълчев.

Възможно е да се учи в събота, това е вариант за наваксване на учебния материал.

Близо 95 процента от училищата водят пълна форма на дистанционно обучение. Много учители помогнаха на други учители и на учениците, малко са тези учители, които не могат да се справят заради липса на техническа възможност, каза министър Вълчев.

Препоръчахме и асинхронна форма на обучение, което означава, че учениците могат да не стоят през цялото време пред компютъра, могат да получават задачи по мейл и да ги изпълняват през останалото време.

Според министър Вълчев и след кризата ще продължи да се ходи на училище, независимо, че всички виждат, че е възможно обучение и от дистанция. Но е важна социализацията, подчерта той. И след кризата ще се ходи на училище. Но кризата е възможност да са направи голяма крачка и да видим какво учат децата, ще има промени.

Датите за матурите засега се запазват, но няма да се включва целият материал, има вероятност да се съсредоточим само върху темите от първия срок. Мисли се и за изместване на датите, посочи Вълчев.

В разговора стана въпрос и за обучението, което се извършва и по телевизията, и това не е само страната, но в чужбина се предприема такъв подход. Това подпомага дистанционното обучение и е в помощ на децата които пък нямат достъп до това обучение, посочи министър Вълчев./Източник: duma.bg

27 март 2020, 09:51

Промени в звената за административно обслужване на МВР с цел да се избегне струпването на големи групи от граждани
Промени в звената за административно обслужване на МВР с цел да се избегне струпването на големи групи от граждани

В Държавен вестник бр.28, от 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

27 март 2020, 09:51

Закриват РИОСВ – Перник!
Закриват РИОСВ – Перник!

РИОСВ – Перник ще бъде закрито със заповед на министър Емил Димитров. Територията на инспекцията, която обслужва областите Перник и Кюстендил се поема от София. По този начин ще бъде извършена промяна и в броя на регионалните инспекции от 16 на 15.

Причините, налагащи промените са свързани с оптимизация на структурата на регионалните инспекции по околна среда и води. РИОСВ – София обхваща територията на област София и София град, където е значително завишен броят на инвестиционните предложения, процедирани по реда на ЗООС, както и броят на подаваните сигнали за нарушения на екологичното законодателство. Всичко това изисква провеждане на множество проверки и предприемане на навременни действия от териториалния орган, осъществяващ множество правомощия, както по ЗООС, така и по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за водите /ЗВ/ и другите специални нормативни актове в сферата на екологичното право. Общата численост на персонала в РИОСВ – София към момента е 46 служителя, която численост е недостатъчна, за да се гарантира ефективност и ефикасност в работата на регионалния орган на власт.

Териториалният обхват на РИОСВ – Перник обхваща общините от областите с административен център Перник и Кюстендил. Част от предприятията, осъществяващи икономическа дейност на територията на двете области, имат специфичен предмет на дейност, което налага непрекъснат контрол от контролните органи на екологичното законодателство, а именно ТЕЦ „Република“ – Перник, ТЕЦ „Бобов дол“, площадки са съхранение и третиране на отпадъци, фармацевтична промишленост, металообработване. Специфичният икономически профил на областите Перник и Кюстендил, предполага в РИОСВ да се съсредоточат експерти със специфична професионална експертиза, определена според икономическия профил на посочените области. Недостатъчен е експертният потенциал на РИОСВ – Перник по отношение на необходимите експерти, които следва да осъществяват контрол върху икономическите оператори, осъществяващи специфичния предмет на дейност.

Целта на извършваната промяна е повишаване на ефикасността и ефективността при осъществявания контрол от експертите на РИОСВ, във връзка със спазване на екологичното законодателство. Цели се подобряване на организацията на административните органи, като чрез вливането на РИОСВ – Перник в РИОСВ –София, ще се създаде възможност за съсредоточаване на експерти, чрез които да се подобри контролната дейност върху оператори, осъществяващи специфична икономическа дейност, а в същото време да се повиши експертността в администрацията, осъществяваща превантивен контрол по смисъла на ЗООС. Като резултат от осъществяваната промяна се очаква да се постигне строг контрол по отношение спазване на изискванията на ЗООС, ЗУО и ЗЧАВ, както ще разпределени балансирано натовареността на експертите според професионалната им компетентност.

Чрез осъществяването на вливането ще се осигури по-добро управление на извършваните от администрацията и директора на РИОСВ регулиращи, информационни и контролни правомощия.

27 март 2020, 09:51

Двама млади мъже от пернишко с огромни печалби!
Двама млади мъже от пернишко с огромни печалби!

Поредният кръг на Националната лотария отново донесе огромни печалби за двама мъже от Радомир и Брезник.

Михаел Иванов от Радомир си тръгна със сумата от 50 000лв. Той спечели паричната награда с талон от играта "Супер Лото+". Михаел дойде лично в студиото на националната телевизия, за да си вземе чекът с печалбата.

23-годишният Асен Ерменчев е другият късметлия. Асен е от Брезник и си тръгна от студиото на Националната лотария с чисто нов автомобил Ситроен от играта "На крачка от късмета".

"Мечтите се сбъдват. Билетът, който ме доведе в това студио е "Детелината". Редовно купувам билети", сподели след предаването Асен.

Той допълни, че хората трябва да вярват в мечтите си и никога да не се отказват от тях, защото нещата се случват

 

 

19 юни 2016, 11:45

Перник в дъното на класацията по осигуреност с лекари
Перник в дъното на класацията по осигуреност с лекари

Перник е в дъното на класацията по осигуреност на лакери. Това сочи справка на Националния статистически институт (НСИ).

На 10 000 човека в миньорския град се падат 26,8 лекари. Така Перник се нарежда в дъното заедно с Добрич, където осигуреността на лекари е 27 на 10 000, Разград (26.2) и Добрич (26.7).

Статистиката на НСИ за 2015 г. показва, че на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват общо 29 039 лекари - с 200 повече, отколкото през 2014 г. Лекарите по дентална медицина са 7 513, като 6 746 от тях имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса.

Средната стойност на осигуреност с лекари за държавата е около 40 лекари на 10 хил. души, но тя се формира от големи крайности като рекорда в Плевен срещу най-малкия дял, отчетен в Разград - 26.2/10 хил. Лекари по дентална медицина пък са четири пъти по-малко - 10.5 на 10 000 души от населението.

Осигуреността на населението с лекари закономерно е най-висока в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници.

19 юни 2016, 08:35

Втори шанс за Перник и Радомир за изпълнение на водни проекти
Втори шанс за Перник и Радомир за изпълнение на водни проекти

Прединвестиционни проучвания се извършва във връзка с кандидатстване на ВиК асоциацията за водния проект на Перник. Стойността му е 93 млн. лева. Заедно с водния проект за Радомир, чиято проектна стойност с изграждане на пречиствателна станция е 80 млн. лв. общо ВиК асоциацията ще кандидатства за 173 млн. лв. това съобщи управителят на „ВиК“ Перник иинж. Иван Витанов.  По думите му решението зда финансиране на проектите ще взема Брюксел.  Според зам. кмета Владислав Караилиев прединвестиционното проучване се извършва от консорциум, който включва много фирми и за срок от 18 месеца.

В предходния програмен период общините имаха възможност да кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда“  като Радомир спечели още през 2012 година

„Интегриран воден проект за град Радомир“  на обща стойност близо 80 млн. лв. Той включвашеизграждането на нова пречиствателна станция, изграждане на нови улични канализационни клонове за участъци от уличната канализационна мрежа, където съществуващите  са в лошо състояние или не съответстват на действащата нормативна уредба. За останалата част от съществуващата канализационна мрежа, предимно главни канализационни колектори, се предвиждаше рехабилитацията им. Като съпътстващ елемент по трасето на предвидената за подмяна и доизграждане улична канализационна мрежа бе включена и подмяна на съществуващите улични водопроводи. Но до края на програмния период бе изготвен само идеен проект.

Сега процедурата заради промени в законодателството стартира отначало като кандидатстването за финансиране става през ВиК асоциацията. На практика няма гаранция, че двата амбициозни и изключително важни за водоснабдяването на двата града ще получат финансиране и ще се реализират.

16 юни 2016, 07:47

Стартира акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”
Стартира акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”

Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя” стартира на 15 юни и ще продължи до 31 август 2016 г. В рамките на акцията ще се проведат специализирани полицейски операции в дните, в които ще има ученически празненства за официалното закриване на учебната година, за прогимназиалния и гимназиалния курс. В района на училищата ще се осигури засилено полицейско присъствие.

През месеците юли и август полицейските операции ще са насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т. ч. и деца и контрол над използването на детски обезопасителни системи и обезопасителни колани. При установяване на велосипедисти, които управляват пътни превозни средства по тротоари или пешеходни пътеки, ще се прилага Закона за движение по пътищата.

Съвместно с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регионалните инспекторати по образование и училищните ръководства ще се осъществяват действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. Ще се извършват инструктажи на водачите и проверки с цел недопускане управлението на автобуси под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества, ще се осъществяват проверки за техническата изправност на автобусите. При установяване на нарушения незабавно ще се вземат необходимите законови мерки.

От началото на 2016 година до 30 април на територията на област Перник са регистрирани общо 21 тежки пътнотранспортни произшествия с трима убити и 22 ранени. За същия период са ранени три деца като пътници до 17 гони, за радост няма убити. В периода 01 юни – 30 септември миналата година отново няма загинали, а са ранени също 3 деца до 17-годишна възраст.

За страната статистиката показва, че 14 деца са загинали, а 494 са ранени при ПТП през летния период на миналата година. 50% от загиналите деца са били пътници, а ранените деца пътници са близо 44%. От началото на годината в България са загинали 10 деца, а са ранени 268.

15 юни 2016, 11:31

Спецакция срещу незаконни цигари и алкохол в Перник и Брезник
Спецакция срещу незаконни цигари и алкохол в Перник и Брезник

Контрабандни цигари, нарязан тютюн и алкохол са иззети при проведена специализирана полицейска операция в Перник и Брезник.
В акцията, проведена от 10 до 12 юни по разпореждане на Главния секретар на МВР са участвали служители на ОДМВР – Перник, ТД на НАП – София, РЗИ – Перник, РДПБЗН и отдел „Инспекторат” при общ. Перник. Контролните органи инспектирали 24 търговски обекта на територията на Перник и Брезник. В два ресторанта, кафе и нощен клуб в Перник и хижа в Брезник били установени нарушения на противопожарните правила, не представяне на фирмена и счетоводна документация, неиздаване на фискални бонове, нарушения на хигиенния режим и неспазване забраната за тютюнопушене. Съставени са констативни протоколи и предстои издаване на актове за административни нарушения.
При проверка на лек автомобил „БМВ” в центъра на Перник органите на реда намерили и иззели 1, 2 килограма нарязан тютюн без акцизен бандерол. В  колата имало четирима човека, които ще отговарят за незаконните действия. В лек автомобил „Мерцедес”, управляван от 61-годишният Г.Й. от с. Ярджиловци били открити 50 литра контрабанден алкохол. На Кооперативния пазар в областния град, от 66-годишният Д.Д. полицаите иззели 120 къса цигари без бандерол.

13 юни 2016, 13:15

Директор от Перник и дама от Трън с награди от Националната лотария
Директор от Перник и дама от Трън с награди от Националната лотария

Директор на детска градина в Перник грабна една от паричните награди тази събота от Националната лотария.

52-годишната Нина Крумова спечели 10 000 лв. от играта на сейфове "Мечтаният дом".

"Ще реализирам две мои мечти. Първата е да ремонтирам своя дом, който след земетредесението през 2012г.в Перник има поражения, а втората ми мечта е да издам своя стихосбирка", заяви Крумова.

Щастливата дама сподели още, че ирае от доста години, но никога досега не била печелила.

Пред камерите след връчването на чека перничанката каза, че хората трябва дълбоко  да се надяват и да играят в Национланата логария, която е посланник на добрите печелби.

Жена от Трън също си тръгна с печалба от Националната лоталия. Траяна Драгомирова грабна чек за 10 000 лв. от играта "Перфектният подарък".

05 юни 2016, 09:19