Актуалното в Перник и региона

Радомир

Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му
Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му

Общинският съвет в Радомир прие Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на община Радомир за периода 2019 – 2023 година, разработена съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух. Атмосферният въздух в община Радомир отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на основните замърсители на въздуха. Това се казва в заключение на изследване на качеството на въздуха на територията на община Радомир, извършено от екип от експерти от ХТМУ – София.

За отчетените основно през зимния период надвишавания на нормите на фини прахови частици във въздуха в определени дни, експертите препоръчват няколко мерки. Част от тях включват недопускане на замърсяване на улиците с интензивен трафик с пясък, земна маса и интертни материали, както и да се предприемат мерки за прекратяване използването на влажна дървесина и въглища с ниска калоричност и високо съдържание на пепел за отопление. Друга част от мерките включват строга забрана и санкции за изгаряне на гуми, стара дограма и текстилни материали, масла и отпадъчни мазнини за отопление. Останалите възможности за ограничаване на фините прахови частици са замяна на старите горивни устройства с енергийно ефективни инсталации, използващи пелети, което да се извърши със средства по европейски програми.  

Експертите отчитат, че при силен вятър е възможен пренос на фини прахови частици от промишлената зона на Перник, както и от кариерите, разположени южно от село Студена. Според тях използването на дърва и въглища за отопление от домакинствата в града и неговата околност, както и пренос на източници от територията на община Перник – основно кариерите край село Студена, са основните замърсители на въздуха с фини прахови частици в общината. Те допълват, че при присъединяване на Северна Македония към ЕС, автомобилният трафик, респективно замърсяването на въздуха ще нарастнат значително, поради което трябва да се търсят възможности за извеждане на транзитния поток от превозни средства извън града.

31 март 2020, 15:27

Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха
Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха

При строги мерки за предпазване от коронавирус протече заседанието на Общински съвет – Радомир днес. На сесията, проведена в читалище "Напредък-1895" в града, съветниците преминаха през измерване на температурата, след което им бяха раздадени маски и ръкавици. Предписанията за провеждането й бяха дадени от РЗИ. Във връзка с противоепидемичните мерки, включващи осигуряване на дистанция, съветниците седяха през един ред и през няколко няколко седалки на същия ред.

Общинският съвет в Радомир даде съгласие на кмета на Радомир да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България, в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари, в размер на 664 600 лв. Трансформацията на средства може да бъде извършвана по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет. Мотивите за тази трансформация са лошото състояние на общинските пътища и уличната мрежа в общината, износената и на места разрушена асфалтова настилка, която създава опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия.

Ако тази трансформация на средства бъде извършена, средствата ще бъдат използвани за извършване на спешен ремонт на пътищата село Извор – Радомир – село Прибой/Поцърненци, село Бобораци-село Жедна-село Негованци, Радомир – х. Орлите, село Долна Диканя – село Владимир, Радомир – ж.п. гара Радомир – село Николаево/Борнарево, село Друган – Радомир до село Стефаново – село Кондофрей и други. От неотложен ремонт се нуждае и тротоарната настилка на ул. "Иван Соколов" в кв. "Върба".

На сесията днес съветниците приеха и общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Радомир за периода 2020 – 2022 г. Беше взето и решение за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица. Съветниците приеха и годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитието на социалните услуги в общината през 2019 г. Община Радомир е депозирала своето желание през 2020 г. да бъде разкрита нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност.

На сесията днес бяха гласувани още и изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Радомир. Измененията целят да установят правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и да регламентират допустимия брой за отглеждане на селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на селищата на територията на общината

31 март 2020, 15:27

Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса
Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса

Членовете на Ловно-рибарското сдружение в Радомир са заявили готовност да се включат като доброволци и да помагат, с каквото е необходимо, в борбата срещу коронавируса. Както е известно, във връзка с разстрастването на епидемията от коронавирус в страната, община Радомир стартира кампания за набиране на доброволци, които да съдействат за снабдяване с храна и лекарства на възрастни и нуждаещи се хора, както и да помагат на лекарите и медицинския персонал, в случай на нужда.

От сдружението на ловците и риболовците в Радомир имат готовност да осигурят транспорт за собствена сметка, който при необходимост може да бъде използван за разнасянето на храна, лекарства, защитни средства, както и за други нужди на населението от общината в ситуацията на извънредно положение.

Желание да се запишат като доброволци са заявили и други граждани от Радомир, Горна Диканя и Кленовик. Средната възраст на записалите се до момента доброволци е между 25 и 50 години. Ще бъдат уточнявани и професионалните умения на доброволците, за да бъдат използвани там, където могат да са най-полезни.

Предстои да бъде проведена среща на представители на РУП – Радомир с доброволците, на която да им бъдат дадени инструкции във връзка с тяхната дейност, както и задачи, които да изпълняват.

 

Община Радомир призовава всеки гражданин, който иска да се включи като доброволец, да пише на следния електронен адрес: obshtinaradomir@abv.bg, или да позвъни на телефон: 0777/82 490.

31 март 2020, 15:27

Пламен Алексиев с апел към гражданите заради КОВИД - 19
Пламен Алексиев с апел към гражданите заради КОВИД - 19

Скъпи съграждани,

 

Изживяваме труден момент, в който всички хора и институции са подложени на изпитание. Сега е моментът да покажем, че сме единни заедно, както и че единствено със задружни усилия можем да преодолеем кризата.

Както е известно, в община Радомир няма болница. Ние решихме да открием сметка за дарения и помощи, които могат да се използват за предпазни средства за медицинските лица и другите граждани в общината, за хранителни стоки и медикаменти, дезинфекция, т.е. за всичко, свързано с мерките за предотвратяване на коронавирусната инфекция.

Със събраните средства могат да бъдат подпомогнати социалните заведения в общината, а също възрастните хора и гражданите в неравностойно положение – това, като дарители, го решавате Вие!

Важно е да отбележим, че събраните средства ще бъдат използвани единствено и само по волята на дарителя. Ето защо той трябва да посочи какво желае да бъде направено с тези средства в основанието за превод на сумата, която дарява!

Неведнъж сме се обединявали, за да преодолеем трудностите! Нека го направим още веднъж!

 

Пламен Алексиев,

Кмет на община Радомир

 

 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА НА ОБЩИНА РАДОМИР


Интернешънъл Асет Банк АД

 

IBAN BG77IABG74788400467000

BIC IABGBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: Дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната

КОД: 445100

 

Дарените средства ще се използват по волята на дарителя!

31 март 2020, 15:27

Община Радомир започва дезинфекция на обществени места срещу коронавируса
Община Радомир започва дезинфекция на обществени места срещу коронавируса

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус, Община Радомир започва дезинфекция на обществени места.

Обработката ще стартира от централна градска част, като поетапно ще се дезинфекцират и останалите части на града, както и детски площадки, спирки и  други обществени места. От общината обръщат внимание, че ще се обработят и пространствата пред обектите, които се посещават от повече хора - хранителни магазини, аптеки, банки. От общинската администрация отправят апел към собствениците и управителите на обекти да почистят пространствата, за да осигурат добри условия за ефективно третиране на площите. От общинската администрация препоръчват на собствениците или управителите да създадат необходимата организация, за да не се получава струпване на хора пред съответния обект в часовете, в които ще се извършва дезинфекция.

Препаратът, с който ще се дезинфекцира, е „Хува сан“, санитарно разрешен от Министерство на здравеопазването.

Дезинфекционните дейности ще започнат на 30 март, понеделник, от 6:30 ч., като ще се извършват през целия ден.

Припомняме, че експерти вече заявиха, че върху пластмаса и неръждаема стомана вирусът може да оцелее 2-3 дни, и едва 4 часа върху медни повърхности. Те посочиха още, че е много важно ръцете да се мият внимателно, в продължение на най-малко 20 секунди. С немити ръце в никакъв случай не бива да се докосват ръцете, очите и устата, предупредиха още експертите.

ОБЩИНА РАДОМИР ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ!

 

 

31 март 2020, 15:27

Изправят на съд Елвис, който пиян уби човек при катастрофа на пътя за Дебели лаг
Изправят на съд Елвис, който пиян уби човек при катастрофа на пътя за Дебели лаг

Окръжна прокуратура – Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Еелвис А., койтйо причине смърт на свой познат при жестока катастрофа на пътя за радомирското село Дебели лаг.

Обвиняемият - на 25 години, е правоспособен водач с категории „В и М“ от 2014 г. Многократно е наказван по административен ред за извършени нарушения на правилата за движение по пътищата. Преди две години му е било наложено наказание от четири месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок за шофиране след употреба на алкохол.

На 10.03.2019 г. Елвис участвал в кукерски фестивал, който се провеждал в с. Виноградец и с. Ветрен, област Пазарджик, заедно с група от неговото село Калище. Върнали се оттам с автобус. Обвиняемият имал уговорка с доведената си сестра – К.И., да закара него и приятеля му И.Г. до Радомир, тъй като по-рано те били консумирали алкохол.

В късния следобед потеглили с лек автомобил „БМВ“, управляван от бременната в седми месец И. Пристигайки в Радомир, в колата се качил и колега на обвиняемия - Л.Й.

Около 17:30 ч., наближавайки разклона за с. Дебели лаг, Елвис пожелал да си сменят местата в автомобила с И. с мотив, че тя шофирала прекалено бавно. Първоначално жената не се съгласила, тъй като А. бил употребил алкохол, но той я уверил, че ще шофира бавно и внимателно. На първото уширение на пътното платно, с посока на движение от с. Извор към с. Дебели лаг, обвиняемият седнал зад волана на „БМВ“.

Времето било светло и слънчево, видимостта - добра, асфалтовата настилка – суха. Обвиняемият навлязъл в десен завой със скорост от около 100 км/ч. Автомобилът преминал в лентата за насрещно движение и частично - в затревения ляв банкет. С цел да го прибере обратно, водачът завъртял волана надясно. Поради движението му с около 100 км/ч и употребеното количество алкохол, Елвис загубил контрол над МПС, което напуснало пътното платно надясно, преминавайки през затревения десен банкет. Последвал страничен кос удар в крайпътно дърво с лявата част на колата, полет над затревената канавка и още един удар.

Виждайки катастрофиралия и пушещ лек автомобил встрани от пътното платно, на помощ се отзовали множество хора от преминаващи в района на произшествието МПС. Бил подаден сигнал на телефон 112. Пострадалите били транспортирани в различни лечебни заведения в гр. София и гр. Перник. Возещият се на задната седалка на катастрофиралия автомобил И.Г. по-късно починал.

От заключението на извършената съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта му се дължи на съчетаната гръдно-белодробна и коремна травма, довела до остра кръвозагуба.

На К.И. била причинена средна телесна повреда, изразяваща се в множество охлузвания, кръвонасядания, кръвоизливи, контузия на белите дробове, както и счупвания в различни части на тялото.

Съгласно резултата от химическото изследване, в кръвната проба, взета от обвиняемия Е.А., е било установено наличието на етилов алкохол в количество 1,39%.

Предстои наказателното производство срещу него да продължи в съда.

18 март 2020, 16:45

Строги противоепидемични мерки въвежда със заповед кмета на Радомир
Строги противоепидемични мерки въвежда със заповед кмета на Радомир

Сформираха оперативен щаб за контрол на противоепидемичните мерки в Радомир

Временен оперативен щаб във връзка с обявеното в страната извънредно положение е сформиран в Радомир със заповед на кмета Пламен Алексиев. Председател на щаба е Роберта Борисова, заместник-кмет на общината, заместник-председател е Валентин Петров, секретар на общината, а секретар на щаба е Елисавета Кирилова, директор дирекция "ФАПО". Сред членовете на щаба са началникът на РУ на МВР-Радомир Павел Джалев, Тодор Тодоров, началник на РСПБЗН – Радомир, както и д-р Кирил Ангелов, личен лекар.

Щабът ще осъществява контрол на територията на общината на въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-0124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Както е известно, със заповедта на здравния министър се забраняват посещенията в увеселителни и игрални зали, барове, дискотеки, търговски обекти и заведения за обществено хранене, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии. Преустановяват се също така и учебните занятия в училища и детски градини, като при възможност се осигурява дистанционна форма на обучение. Заповедта забранява провеждането на масови мероприятия от всякакъв характер, а работодателите се призовават да осигурят възможност за дистанционна работа на служителите си. Ако това е невъзможно, работодателите са длъжни да въведат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване.

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР МОГАТ ДА ПОДАВАТ СИГНАЛИ И ДА ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕЛЕФОН 0885 599 292.

16 март 2020, 13:28

Благородно! Млади радомирци се обединяват в помощ на възрастни при извънредното положение
Благородно! Млади радомирци се обединяват в помощ на възрастни при извънредното положение

Млади радомирци се обединяват, за да помагат на възрастни хора с покупки на храни и лекарства по време на извънредното положение.

„Ако някой има нужда от помощ по време на обявеното  извънредно положение,ако познавате възрастни хора или хора с някакви затруднения,които имат нужда от лекарства или хранителни продукти,то не се притеснявайте да съобщите“ призоваха младежите. Една от включилите се в инициативата е Ирена Велинова от село Стефаново. Тя вече е съобщила на хората в селото, че е готова да помогне на нуждаещите се.“Аз се включвам за Стефаново. Чувствам се умерена и спокойна“, каза  Ирена.

Виолета Божкова от Радомир също е готова да помага .“И аз съм на разположение, винаги ще помогна с каквото мога, ако някой има нужда от мед.помощ!“, присъедини се към инициативата Мими Димитрова.

Десетки  изразиха възхищението си от  инициативата на младежите. „Има надежда, младите не са безотговорни“, споделиха възрастни, благодарни на групата млади хора от Радомир.

16 март 2020, 00:01

Блага вест в радомирско село на фаталния петък 13
Блага вест в радомирско село на фаталния петък 13

Блага вест зарадва жителите на радомирското село Долни Раковец. Двойка щъркели кацна на гнездо близо до къщите на селото, видя читател на „Мироглед“. Двойка прелетни птици са забелязани на фаталния петък 13.

Това са първите щъркели забелязани в региона. Големите птици започват да долитат от юг в средата на март.

Радомир е градът в Пернишка област с най-много щъркелови семейства - общо 77. От тях 44 двойки гнездят само в Радомир, а данните са от лятото на 2019 г. изнесени по време на представянето на Проектът „Живот за птиците“ .

16 март 2020, 00:00

Катастрофа при Долна Диканя, има загинал
Катастрофа при Долна Диканя, има загинал

Тежка катастрофа на магистрала "Струма". Инцидентът е станал около 7,30 ч тази сутрин в района на Долна Диканя в посока към Дупница, съобщи МВР. 

Лек автомобил „Ауди“ е ударил движещия се пред него лек автомобил „Фолксваген Поло“. По непотвърдена информация водачът на „Поло“-то е починал.

Шофьорите е необходимо да карат с повишено внимание и съобразена скорост като спазват указанията на "Пътна полиция".

14 март 2020, 13:45

Обвиниха перничанин, обрал църква в радомирско село
Обвиниха перничанин, обрал църква в радомирско село

Перничанин ще отговаря за кражба от православен храм. Престъплението е извършено в средата на месец декември миналата година,  съобщава МВР.

Тогава от черквата в радомирското с. Байкалско била открадната касичка с дарения в размер на около 40 лв. Служители от РУ – Радомир започнали разследване на случая. В рамките на досъдебното производство е установен и привлечен като обвиняем 25-годишен перничанин. Младежът е с мярка за неотклонение „подписка“.

За подобно престъпление е предвидено наказание от 1 до 10 години лишаване от свобода.

12 март 2020, 10:08