Актуалното в Перник и региона

Радомир

Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му
Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му

Общинският съвет в Радомир прие Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на община Радомир за периода 2019 – 2023 година, разработена съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух. Атмосферният въздух в община Радомир отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на основните замърсители на въздуха. Това се казва в заключение на изследване на качеството на въздуха на територията на община Радомир, извършено от екип от експерти от ХТМУ – София.

За отчетените основно през зимния период надвишавания на нормите на фини прахови частици във въздуха в определени дни, експертите препоръчват няколко мерки. Част от тях включват недопускане на замърсяване на улиците с интензивен трафик с пясък, земна маса и интертни материали, както и да се предприемат мерки за прекратяване използването на влажна дървесина и въглища с ниска калоричност и високо съдържание на пепел за отопление. Друга част от мерките включват строга забрана и санкции за изгаряне на гуми, стара дограма и текстилни материали, масла и отпадъчни мазнини за отопление. Останалите възможности за ограничаване на фините прахови частици са замяна на старите горивни устройства с енергийно ефективни инсталации, използващи пелети, което да се извърши със средства по европейски програми.  

Експертите отчитат, че при силен вятър е възможен пренос на фини прахови частици от промишлената зона на Перник, както и от кариерите, разположени южно от село Студена. Според тях използването на дърва и въглища за отопление от домакинствата в града и неговата околност, както и пренос на източници от територията на община Перник – основно кариерите край село Студена, са основните замърсители на въздуха с фини прахови частици в общината. Те допълват, че при присъединяване на Северна Македония към ЕС, автомобилният трафик, респективно замърсяването на въздуха ще нарастнат значително, поради което трябва да се търсят възможности за извеждане на транзитния поток от превозни средства извън града.

31 март 2020, 15:27

Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха
Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха

При строги мерки за предпазване от коронавирус протече заседанието на Общински съвет – Радомир днес. На сесията, проведена в читалище "Напредък-1895" в града, съветниците преминаха през измерване на температурата, след което им бяха раздадени маски и ръкавици. Предписанията за провеждането й бяха дадени от РЗИ. Във връзка с противоепидемичните мерки, включващи осигуряване на дистанция, съветниците седяха през един ред и през няколко няколко седалки на същия ред.

Общинският съвет в Радомир даде съгласие на кмета на Радомир да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България, в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари, в размер на 664 600 лв. Трансформацията на средства може да бъде извършвана по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет. Мотивите за тази трансформация са лошото състояние на общинските пътища и уличната мрежа в общината, износената и на места разрушена асфалтова настилка, която създава опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия.

Ако тази трансформация на средства бъде извършена, средствата ще бъдат използвани за извършване на спешен ремонт на пътищата село Извор – Радомир – село Прибой/Поцърненци, село Бобораци-село Жедна-село Негованци, Радомир – х. Орлите, село Долна Диканя – село Владимир, Радомир – ж.п. гара Радомир – село Николаево/Борнарево, село Друган – Радомир до село Стефаново – село Кондофрей и други. От неотложен ремонт се нуждае и тротоарната настилка на ул. "Иван Соколов" в кв. "Върба".

На сесията днес съветниците приеха и общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Радомир за периода 2020 – 2022 г. Беше взето и решение за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица. Съветниците приеха и годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитието на социалните услуги в общината през 2019 г. Община Радомир е депозирала своето желание през 2020 г. да бъде разкрита нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност.

На сесията днес бяха гласувани още и изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Радомир. Измененията целят да установят правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и да регламентират допустимия брой за отглеждане на селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на селищата на територията на общината

31 март 2020, 15:27

Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса
Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса

Членовете на Ловно-рибарското сдружение в Радомир са заявили готовност да се включат като доброволци и да помагат, с каквото е необходимо, в борбата срещу коронавируса. Както е известно, във връзка с разстрастването на епидемията от коронавирус в страната, община Радомир стартира кампания за набиране на доброволци, които да съдействат за снабдяване с храна и лекарства на възрастни и нуждаещи се хора, както и да помагат на лекарите и медицинския персонал, в случай на нужда.

От сдружението на ловците и риболовците в Радомир имат готовност да осигурят транспорт за собствена сметка, който при необходимост може да бъде използван за разнасянето на храна, лекарства, защитни средства, както и за други нужди на населението от общината в ситуацията на извънредно положение.

Желание да се запишат като доброволци са заявили и други граждани от Радомир, Горна Диканя и Кленовик. Средната възраст на записалите се до момента доброволци е между 25 и 50 години. Ще бъдат уточнявани и професионалните умения на доброволците, за да бъдат използвани там, където могат да са най-полезни.

Предстои да бъде проведена среща на представители на РУП – Радомир с доброволците, на която да им бъдат дадени инструкции във връзка с тяхната дейност, както и задачи, които да изпълняват.

 

Община Радомир призовава всеки гражданин, който иска да се включи като доброволец, да пише на следния електронен адрес: obshtinaradomir@abv.bg, или да позвъни на телефон: 0777/82 490.

31 март 2020, 15:27

Пламен Алексиев с апел към гражданите заради КОВИД - 19
Пламен Алексиев с апел към гражданите заради КОВИД - 19

Скъпи съграждани,

 

Изживяваме труден момент, в който всички хора и институции са подложени на изпитание. Сега е моментът да покажем, че сме единни заедно, както и че единствено със задружни усилия можем да преодолеем кризата.

Както е известно, в община Радомир няма болница. Ние решихме да открием сметка за дарения и помощи, които могат да се използват за предпазни средства за медицинските лица и другите граждани в общината, за хранителни стоки и медикаменти, дезинфекция, т.е. за всичко, свързано с мерките за предотвратяване на коронавирусната инфекция.

Със събраните средства могат да бъдат подпомогнати социалните заведения в общината, а също възрастните хора и гражданите в неравностойно положение – това, като дарители, го решавате Вие!

Важно е да отбележим, че събраните средства ще бъдат използвани единствено и само по волята на дарителя. Ето защо той трябва да посочи какво желае да бъде направено с тези средства в основанието за превод на сумата, която дарява!

Неведнъж сме се обединявали, за да преодолеем трудностите! Нека го направим още веднъж!

 

Пламен Алексиев,

Кмет на община Радомир

 

 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА НА ОБЩИНА РАДОМИР


Интернешънъл Асет Банк АД

 

IBAN BG77IABG74788400467000

BIC IABGBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: Дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната

КОД: 445100

 

Дарените средства ще се използват по волята на дарителя!

31 март 2020, 15:27

Община Радомир започва дезинфекция на обществени места срещу коронавируса
Община Радомир започва дезинфекция на обществени места срещу коронавируса

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус, Община Радомир започва дезинфекция на обществени места.

Обработката ще стартира от централна градска част, като поетапно ще се дезинфекцират и останалите части на града, както и детски площадки, спирки и  други обществени места. От общината обръщат внимание, че ще се обработят и пространствата пред обектите, които се посещават от повече хора - хранителни магазини, аптеки, банки. От общинската администрация отправят апел към собствениците и управителите на обекти да почистят пространствата, за да осигурат добри условия за ефективно третиране на площите. От общинската администрация препоръчват на собствениците или управителите да създадат необходимата организация, за да не се получава струпване на хора пред съответния обект в часовете, в които ще се извършва дезинфекция.

Препаратът, с който ще се дезинфекцира, е „Хува сан“, санитарно разрешен от Министерство на здравеопазването.

Дезинфекционните дейности ще започнат на 30 март, понеделник, от 6:30 ч., като ще се извършват през целия ден.

Припомняме, че експерти вече заявиха, че върху пластмаса и неръждаема стомана вирусът може да оцелее 2-3 дни, и едва 4 часа върху медни повърхности. Те посочиха още, че е много важно ръцете да се мият внимателно, в продължение на най-малко 20 секунди. С немити ръце в никакъв случай не бива да се докосват ръцете, очите и устата, предупредиха още експертите.

ОБЩИНА РАДОМИР ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ!

 

 

31 март 2020, 15:27

Повод за гордост! Ветераните по волейбол от Радомир с медал от Вилнюс
Повод за гордост! Ветераните по волейбол от Радомир с медал от Вилнюс

Отбopът пo вoлeйбoл зa вeтepaни в Радомир извoювa тpeтo мяcтo във Bилнюc/Литвa/. B състезанието, което се проведе през миналия уикенд взexa yчacтиe oтбopи oт 8 дъpжaви.

Игpaчитe ce пpeдcтaвиxa нa нивo, личeн пpиз взe и Cимeoн Димитpoв .Oтбopът блaгoдapи нa cпoнcopите и пoддpъжницитe и oбeщaвa дa ги зapaдвa c oще oтлични изяви.

11 март 2020, 10:05

Засилени мерки за сигурност в Радомир заради коронавируса
Засилени мерки за сигурност в Радомир заради коронавируса

Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев издаде заповед, влизаща в сила още днес, с която се предприемат засилени мерки за сигурност след като бяха установени български граждани, заразени с коронавирус.

До второ нареждане на територията на общината се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина. И още – няма да се провеждат спортни мероприятия, а достъпът до фитнес залите се ограничава. Забранява се провеждането на всякакви масови събития, в които участват деца, както и се препоръчва ограничаването на частните събирания с масов характер на закрито и открито.

Със заповедта на кмета Пламен Алексиев в Общинска администрация Радомир се преустановяват отворените врати за граждани, а в центъра за услуги и информация те ще се обслужват при повишени мерки за сигурност.

Забраните на територията на Община Радомир са в сила до второ нареждане.

Припомняме, че от изключителна важност е строгото спазване на лична хигиена.

09 март 2020, 12:37

Общинската структура в Радомир е оптимизирана
Общинската структура в Радомир е оптимизирана

От началото на месец февруари е налице оптимизация на общинската структура в Радомир, научи“Мироглед“. Цели 12 места са овакантени от 1 февруари.

5 човека са отстранени от общата администрация и 7 души от допълващата структура. Новата оптимизация е одобрена и приета от Общинския съвет на Радомир.

Избраният за трети мандат кмет Пламен Алексиев ще има само един зам.-кмет. Това е перничанката Роберта Борисова, която до този момент бе директор дирекция специализирана администрация в община Радомир.

Кметските наместници в общината са 26, а кметовете на кметства са трима. Как изглежда пълната структура на новата администрация може да се види на страницата на официалния сайт на общината - http://radomir.bg/subsection-444-content.html

Припомняме , че и общинската структура в Перник също е променена след избора на новия кмет Станислав Владимиров. Там вместо четирима зам.- кметове вече работят двама, а оптимизацията на структурата като цяло е променена.

09 март 2020, 00:00

Намериха краден джип в радомирско село
Намериха краден джип в радомирско село

Краден лек автомобил е открит от служители на РУ – Радомир.

Полицаите действали по сигнал, според който от района на столицата бил откраднат лек автомобил „Нисан Х Трейл“. Колата била установена в частен имот в радомирското с. Прибой, обитаван от 34-годишен радомирец. Нисанът е иззета и върнат на собственика му, а мъжът е задържан за 24 ч. с полицейска заповед.

Започнато е досъдебно производство и работата продължава.

05 март 2020, 14:04

Петима ученици от Радомир на национално състезание по английски език
Петима ученици от Радомир на национално състезание по английски език

Петима ученици от Радомир ще участват в националния кръг на най-голямото международно състезание по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS.  Те са възпитаници на СУ "Св.Св.Кирил и Методий", което е единственото в града член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Състезанието ще се проведе на 7 март. Домакин на събитието е СУ „Христо Ботев“ – Враца.

Ето и участниците:

Юлиана Методиева - VII клас

Карина Илиева - VII клас

Елена Малинова - VIII клас

Денислав Петров - X клас

Евгения Христова - X клас

04 март 2020, 00:36

На 3-ти март радомирци се поклониха пред паметника на Никола Корчев
На 3-ти март радомирци се поклониха пред паметника на Никола Корчев

С тържествено шествие Радомир отбеляза Националния празник на Република България - Трети март. То премина през центъра на града до площад "Свобода". Стотици радомирци, сред които и кметът на града Пламен Алексиев и председателят на Общинския съвет Светослав Кирилов поднесоха цветя и венци пред паметника на Никола Корчев на площад "Войнишко въстание".  Последният знаменосец на Самарското знаме е родом от радомирското село Долна Диканя. На тържеството присъстваха Маргарита Корчева, чийто съпруг е племенник на знаменосеца Никола Корчев, спасил Самарското знаме, придружена от своите деца.

Всички присъстващи почетоха с едноминутно мълчание на колене паметта на героите. Клубът на пенсионерите в Радомир подари огромна ръчно изработена мартеница на Пламен Алексиев.

Представители на Национално дружество „Традиция", облечени в униформи, също бяха част от тържествата и отдадоха почит на загиналите за свободата на България.

"Днес си пожелаваме мир и ясно бъдеще! Вечна слава и дълбок поклон към всички безсмъртни  герои, осеяли с кости родната земя! Тяхната пролята кръв е заветът към нас - да претворим поне частица от тяхното дело, за да е мирна и свободна Родината ни, за да сме щастливи и да имаме бъдеще ние и нашите деца!" ,заяви в приветственото си слово кметът на общината Пламен Алексиев.

Под звуците на химна на Република България бе издигнат националният флаг.
В Общинския исторически музей бяха открити изложбите "Огнестрелни и хладни оръжия от Руско-турската война" и "И днес йощ балканът".

03 март 2020, 14:06