Актуалното в Перник и региона

Радомир

За начало на новия състезателен сезон, футболни отбори бяха приятно изненадани от Община Радомир
За начало на новия състезателен сезон, футболни отбори бяха приятно изненадани от Община Радомир

За начало на новия състезателен сезон, футболните отбори на „Верила“ с. Дрен, „Витоша“ с. Д. Диканя и „Ботев“ с. Друган бяха приятно изненадани от Община Радомир.

С решение на постоянната комисия към Общински съвет „Европейски, национални и други програми и проекти, работа с децата и младежта, спорт и туризъм“ и изпълнение от Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев, на отборите бяха подарени спортни екипи и топки. Ръководството на общината в лицето на Пламен Алексиев, Председателя на ОС Светослав Кирилов и Председателя на постоянната комисия Антонио Антонов връчиха подаръците и отправиха пожелания за успешен сезон, със своята игра да радват привържениците на футбола в региона.  

18 септ. 2019, 10:13

Най-малко 25 лица от Радомир ще бъдат финансирани от общината
Най-малко 25 лица от Радомир ще бъдат финансирани от общината

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 11.09.2019 г. за одобряване работата на оценителната комисия по процедура BG05M9OP001-2.055 МИГ „Радомир-Земен“, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ е одобрен оценителния доклад на МИГ-Радомир-Земен, с който са класирани и предложени за финансиране подадените две проектни предложения по процедурата.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Радомир е 233 490.82 лв.

С реализацията на проекта се предвижда осигуряване на възможност за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване и подобряване качеството на живот за лицата с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на Община Радомир, чрез предоставяне на услуги в общността и в домашна среда /чрез наемане на лични асистенти/. Създаване на възможности за активно социално включване, насърчаване на равните възможности и осигурена дългосрочна грижа, съобразно индивидуалните потребности на всеки един представител на целевата група.

С осигуряване на трудотерапия за възрастни хора и хора с увреждания по проекта ще се предостави качествена почасова подкрепа за индивидуалното развитие на потребителите.

Предвижда се да бъдат включени минимум 25 лица, жители на гр. Радомир и селата в общината.

Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с одобрения кандидат.

18 септ. 2019, 10:13

Адвокат ще е един от претендентите за кметския стол в Радомир
Адвокат ще е един от претендентите за кметския стол в Радомир

Адвокат Силвия Иванова е един от претендентите за кметския стол в Община Радомир, която ще се яви на местните избори на 27 октомври като независим кандидат за кмет. Нейната кандидатура е издигната от Инициативен комитет, става ясно от решение на Общинската избирателна комисия в Радомир.

Адвокат Силвия Иванова, отново като независим кандидат, бе един от основните претенденти и се яви  на балотаж с настоящия кмет на Община Радомир – Пламен Алексиев на предходните местни избори, проведени през 2015г.. Тогава Алексиев  на първи тур получи 3447 гласа, а Иванова – 1854. В проценти съотношението им бе – 37,23% за Алексиев и 20,02% за Иванова. На втори тур резултата бе 62% за Алексиев и 38% за Иванова.

До 24.09.2019г. по закон тече срок за събирането от Инициативния комитет на подписка от гражданите, подкрепящи кандидатурата на адвокат Иванова. Има и разкрита дарителска сметка на името на Инициативния комитет, средствата от които ще се използват  само за целите на предизборната кампания.

Кои ще с останалите кандидати за кметския стол в Община Радомир ще стане ясно също на 24.09.2019г, когато е крайния срок за регистриране на кандидатските листи в Общинската избирателна комисия. Тогава ще станат ясни и кандидатите за общински съветници от регистрираните партии и коалиции.

18 септ. 2019, 10:13

Училища Европа – Радомир чества 20 години
Училища Европа – Радомир чества 20 години

49 ученици на Училища Европа от Перник, Радомир и Кюстендил получиха на празничната церемония Сертификати на Кеймбридж

20 години празнува Училища Европа в Радомир. Тържеството на знаковата за образованието дата – 15 септември започна с дефиле по централната улица на града, в което се включиха възпитаници на Училища Европа от Перник, Радомир и Кюстендил, техните родители и приятели.

На празника, 49 ученици на Училища Европа станаха притежатели на Сертификати на Кеймбридж, след успешното им представяне на юнската изпитна сесия със 100 процента успеваемост на явилите се от Югозападна България.

За връчването на престижните международни сертификати, на официалната церемония в НЧ „ Напредък 1895г.“ присъстваха Владимир Христов – управител на ЕСЕТ - създател и притежател на марката „Училища Европа“, Боян Савчев – Директор на оторизирания изпитен център на Кеймбридж към Училища Европа, Албена Дамянова – управител на Училища Европа в Югозападна България и създател на учебната база в Радомир, Ирена Соколова – областен управител на Перник, зам.-областният управител Иво Иванов, Пламен Алексиев – кмет на община Радомир, Светослав Кирилов – секретар на ОбС – Радомир, Антония Димитрова – Директор на Център за обществена подкрепа – Радомир, директори на училища и детски градини, преподаватели, бивши и настоящи възпитаници , родители.

С приветствие към присъстващите за „добре дошли“ и с много вълнение за споделения празник се обърнаха Албена Асенова – директор на Училища Европа – Радомир и методик за Югозападна България и Албена Дамянова.

По повод юбилея,областният управител Ирена Соколова удостои Училища Европа – Радомир с почетен плакет и грамота.

Приветствия с признание за авторитета на чуждоезиковата образователна институция поднесоха и връчващите сертификати официални гости.

За празника, на площада в Радомир се изявиха съвместно с флашмоб формация „Дебют“ с ръководител Стела Здравкова и възпитанички на Училища Европа.

18 септ. 2019, 10:13

10 декара борова гора е изгоряла снощи над Радомир
10 декара борова гора е изгоряла снощи над Радомир

10 декара борова гора е изгоряла при снощния пожар в планината Голо бърдо над Радомир.

Пламъкът лумнал около 18.55 ч., на територията собственост на Държавно горско стопанство – Радомир

В гасенето на огъня са се включили два екипа от Перник и два от Радомир, както и служители на местното горско стопанство. Огнеборците са локализирали пламъците и са предотвратили разрастването на пожара и унищожаването на още десетки декари насаждения.

Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

През вчерашния ден в област Перник е имало осем пожара. 

Паленето на сухи треви, отпадъци и стърнища са основните причини за възникналите пожари с материални щети в горския фонд и населените места. От пожарната отново напомнят, че това е абсолютно забранено Горещото време е предпоставка за разпространението на много запалвания, предизвикани от човешката небрежност. При установяване на нарушителите ги заплашват парични санкции от 500 до 2 000 лева, ако не подлежат на наказателна отговорност.

29 авг. 2019, 12:09

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

- Община Радомир;

- Община Земен;

- Детски градини;

- Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

- Община Радомир;

- Община Земен;

- Детски градини;

- Училища;

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

 

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);

- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно[1];

- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

-  допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

- хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;

-  подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

-  други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 Допустими непреки дейности:

Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg, http://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.10.2019 г. 17.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.02.2020 г. 17.00 часа (в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

 Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща - mig.radomir@gmail.com, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/  и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

29 авг. 2019, 10:08

Секси мадама от Радомир ще радва цяла България
Секси мадама от Радомир ще радва цяла България

Секси радомирка ще радва зрителите на най-новото риалити по Нова Телевизия „Игри на волята: България“, което стартира в началото на септември.      

23-годишната Роберта Стойнева е родом от Радомир. Нейната страст са спорта и моторите.

След като завършва средното си образование в ПМГ“Христо Смирненски“ в миньорския град, тя записва две специалности в Нов Български университет , но се отказва от образованието си, защото избира спорта за своя професия. В момента Роберта работи, като фитнес инструктор във фитнес клуб в Перник.

За себе си тя споделя, че обожава моторите, но се страхува от смъртта.

Тренира силов трибой и бокс.

„Аз съм позитивна , лъчезарна и винаги усмихната, но в същото време съм биткаджийка“, споделя самата тя в своята визитка към ТВ формата и допълва „В „Игри на волята“ ще бъда лидер!“

В социалните мрежи красавицата има стотици последователи. Но как ще приключи състезанието за Роберта предстои да проследим от тази есен.

29 авг. 2019, 00:22

Пожар гори над Радомир
Пожар гори над Радомир

Пожар е лумнал в Голо бърдо над Радомир. На място за потушаване на пламъците са три противопожарни автомобила, в гасенето участват и служители на Държавното горско стопанство в града.

Пожарът е в гориста местност под борови гори, а гасенето през нощта е трудно, огнеборците се надяват, че ще овладеят огъня и няма да се разпространи.

Пожар е гасен днес след обед и в района на Дрен, горяло е стърнище. В момента има пожар и в къща в квартал „Мошино“ на Перник.

28 авг. 2019, 22:08

Законотворците на Радомир приеха празникът на града да се празнува преди деня на Свети Димитър
Законотворците на Радомир приеха празникът на града да се празнува преди деня на Свети Димитър

Общинският съвет в Радомир обсъди вчера на редовната си сесия предложението на кмета Пламен Алексиев 25 октомври- петък да бъде почивен ден и тогава да се проведе Деня на града, а не на 26, когато е празника на покровителя на града Свети Димитър.

Съветникът Емил Крумов предложи честването да бъде отложено за 8 ноември- Димитровден по стар стил, с обяснението, че така няма да се пречи на организацията за местните изборите на 27 октомври. Той съзря и опит да се използва деня на града за предизборна агитация в последния ден.

Според Иличо Йорданов празникът на града е светско и религиозно събитие и с промяната на неговото честване по стар стил щяло да се наруши църковния канон, тъй като тогава се служи тържествена света литургия.

В спора се включи и Владимир Тренев, който предложи светския празник да остане на 25 октомври, а на 26 да се отслужи литургия в храма „Свети Димитър“. Това предложение бе прието от съветниците с 13 гласа „за“, 2 „против“ и 2 „ въздържал се“.

Така ден преди деня за размисъл радомирци ще празнуват , а на 26 ще почетат светеца покровител на града.

28 авг. 2019, 00:01

Нов протест на собственици на имоти в Прибой срещу отглеждани в един двор 40 кучета
Нов протест на собственици на имоти в Прибой срещу отглеждани в един двор 40 кучета

Собственици на имоти в Радомирското село Прибой, махала Кацарци дойдоха на заседанието на общинския съвет днес, за да изразят недоволството си от незаконен кучкарник в махалата.  Те настояват общината да вземе мерки срещу собственичката Диана Иванова, за да се прекрати безобразието с незаконното отглеждане на близо 40 кучета.

 „Къщата ми е близнак с имота на Диана Иванова, дели ни една мрежа  и според мен това е нелегален приют за кучета. В момента те са 34, агресвни са, прескачат през оградата, наскоро нахапаха един човек. Кучетата са оставени без надзор, непрекъснато лаят, мирише ужасно, а имам две малки деца, които не смея да ги пусна сами на двора“, разказа пред съветниците Александър Костов. По думите му собственичката е известна в страната, местела се от място на място като има само 5 собствени кучета, останалите ги събирала и разкарвала с колата си.

От името на 40 души от махалата в селото той настоява общината да вземе мерки срещу нелегалния според него приют и да се възстанови спокойствието на живеещите там.  Настоява и за регулация на броя кучета, отглеждани в един двор- 2 възрастни и до 8 малки.

Според друг представител на махалата- Миланов в селото няма канализация, вода черпят от кладенци и  отглеждането на толкова много кучета представлява екологичен проблем и опасност от замърсяване на водата.  

Не е ясно какво се случва с кучетата, които Иванова  изнася от двора си с колата, а после се връща с нови, твърдят съседите й. Те подозират, че Иванова се занимава с търговия с кучетата.

„Проблемът е от 13 май, когато бе извършена проверка съвместно с полицията и ветеринарен лекар. Тогава в двора бяха открити 40 кучета. На 17 май Диана Иванова представи регистрация на 13, до момента е регистрирала 30“, каза кметът Пламен Алексиев. По думите му са последвали още няколко проверки включително с представители на омбудсмана Мая Манолова. През август е извършена проверка, на 13 т.м. е връчено предписание, на 15 т.м. е извършена нова проверка съвместно с ветеринарен лекар като са установени 7 големи и няколко малки нерегистрирани кучета.  На 19 й е връчен акт за административно нарушение.

Съветникът Емил Крумов  смята, че трябва да бъде променена Наредбата на общинския съвет, с която да се ограничи отглеждането на кучета до 4-5, другото вече пож думите му е кучкарник. Той предложи да се промени наредбата като се определи максимум на отглежданите домашни любимци.

Съветниците обмислят промени в Наредбата, с които да се  сложи регламент и се ограничи отглеждането на много кумета в един двор. На следващото заседание на минипарламента през септември ще бъде внесено предложение за промени.

27 авг. 2019, 17:33