Актуалното в Перник и региона

Радомир

Пламен Алексиев: Нека помним заветите на нашите предци
Пламен Алексиев: Нека помним заветите на нашите предци

Скъпи дейци на българската книжовност, просвета и култура,                

Скъпи съграждани,

 

Днес, на 24 май, се прекланяме пред паметното дело на братята Кирил и Методий и духовния подвиг на техните ученици, които са съхранили българското слово и духовност.

24 май ни напомня като камбанен звън да имаме повече увереност в собствените си сили! Нека помним заветите на нашите предци и пазим близо до сърцето си възрожденските идеали и традиционните добродетели на българския народ, защото те са съхранили националната ни памет и в продължение на векове са ни превеждали успешно през трудностите!

Пожелавам Ви здраве, оптимизъм и много положителна енергия, за да продължим това свято дело в името на българщината, на националното ни достойнство и самосъзнание, оставяйки след себе си светъл пример за следващите поколения!

 

Честит празник!

 

Пламен Алексиев

Кмет на община Радомир

24 май 2020, 09:50

Обновиха пенсионерски клуб  и детски кът в едно от най-хубавите села в Радомирско
Обновиха пенсионерски клуб и детски кът в едно от най-хубавите села в Радомирско

С нова, по-свежа визия очаква посетителите си пенсионерският клуб в село Дрен. Прозорците са с нова дограма, стените на помещението също са прясно боядисани. Възрастните хора ще могат да се радват и на една нова компютърна конфигурация, чрез която ще могат да следят случващото се по света и у нас. Новата уютна визия на клуба е постигната, благодарение на помощта от община Радомир, изрази задоволство кметът на село Дрен Пламен Рударски.

Междувременно, жителите на радомирското село вече се радват и на един изцяло обновен с усилията на местните хора детски кът. Красиви цветарници, нови пейки и обновени огради превръщат детската площадка в Дрен в желано място за отдих на деца и родители. 

24 май 2020, 09:50

Центърът на Радомир още по-привлекателен
Центърът на Радомир още по-привлекателен

Работници по програми за временна заетост и служители от администрацията на община Радомир засадиха различни видове цветя на площад "Свобода" и площад "Войнишко въстание" в града, както и централните улици. Така центърът на Радомир придоби красив и привлекателен облик, на който ще могат да се радват жителите и гостите на града. Предстои засаждане и в Градския парк.

Пъстрите цветя създават пролетно настроение на хората в общината, а всяка година асортимента на цветя и храсти се обогатява и разнообразява

Цветята, които бяха засадени, са 3100 бр. бегония, 1700 бр. петуния, 160 бр. тагетес, 50 бр. калибрахое, 24 бр. флокс, както и 16 бр. летен гербер.

Истинска атракция и тази година са поставените в централната част кашпи със засадени висящи цветя. Сред засадените видовете са теменужки, петунии, бегонии, флокс, а общия им брой е над 5000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 май 2020, 09:50

Съдят затворник от Радомир, склонил непълнолетен да извърши престъпление
Съдят затворник от Радомир, склонил непълнолетен да извърши престъпление

Рецидивист, изтърпяващ ефективна присъда ще отговаря за още две престъпления.

На 24 май 2019 г., 25-годииен жител на Радомир склонил непълнолетен перничанин да отнемат дамска чанта. Кражбата е станала на територията на пернишкия квартал „Изток“. В дамската чанта е имало мобилен телефон, портмоне с неголяма сума пари, лични документи, дебитни и кредитни карти и други лични вещи. С помощта на дебитна карта, собственост на майката на потърпевшата са осъществени 8 транзакции на парични средства в периода 24-25 май 2019 г.

В рамките на образуваното досъдебно производство са проведени множество действия по разследването. Осъжданият неколкократно 25-годишен мъж е привлечен като обвиняем по чл. 196, ал. 1, и чл. 249, ал. 1 от Наказателния кодекс. Това е станало в затвора, където изтърпява наказание „лишаване от свобода“за предишно престъпление.

24 май 2020, 09:50

Държавният архив в Перник намери доказателство за силен трус в Радомир
Държавният архив в Перник намери доказателство за силен трус в Радомир

Земетресиенто от 5,8 по Рихтер, което ужаси жителите на Пернишко през 2012 г. не е  единствения силен трус в региона. С подобна сила се е люляла земята под Радомир през 1965 г.

За това обаче не си спомниха сеизмолозите, а специалистите от Държавен архив – Перник. Те показаха стар брой на вестник „Димитровско знаме” от 30 януари 1965г. В него има малка статия за природното бедстие. В нея се съобщава, че трусът е бил от V-та степен в София с епицентър в района на Радомир. Разместването на земните пластове било на дълбочина от 10 км. Усетено била в Брезник и Перник. Щетите се оценяват като не големи – имало попукани стени и тавани и паднали комини, но не само на стари, а и на по-нови къщи. Правени са изследвания дали в следствие на труса не е замърсена водата.

Вестникът отбелязва, че трус от V-та стпен е бил отбелязан в района и през 1911 г.

24 май 2020, 09:50

Доставиха храната по схемата „Училище плод“ и „Училищно мляко“ в началното училище в Радомир
Доставиха храната по схемата „Училище плод“ и „Училищно мляко“ в началното училище в Радомир

За учениците на НУ "Архимандрит Зиновий" са доставени полагащите им се еднократни пакети с продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" от 13 март до 13 май. Те имат за цел да възпитават трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци, и качествени млечни продукти.

Създадена е нужната организация за получаване на продуктите, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка.  Всички деца ще получат пакетите на 4 май.

03 май 2020, 12:36

Набират проекти за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата в Радомирско и Земенско
Набират проекти за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата в Радомирско и Земенско

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.391

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ-Радомир-Земен. Ще се подкрепят дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Обосновка: Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” попада в обхвата на Стратегическа цел 3: УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси; Специфична цел 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Очакваните резултати са чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” се очаква да бъде осигурена подкрепа за минимум един проект, насочен към възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение.

3. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

4. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен и за:

Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

5. Допустими разходи:

Допустими за подпомагане по настоящата процедура, съгласно СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са следните разходи:

  1.       Подобренията на недвижимо имущество;
  2.       Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
  3.       Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
  4.       Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 30.04.2020 г.

Краен срок: 31.07.2020 г. 17:00 часа.

 

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 02.11.2020 г.

Краен срок: 02.02.2021 г. 17:00 часа.

 

7. Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 293 370,00 лева;

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) (90 %) - 264 033,00 лева;

Национално съфинансиране (10 %) - 29 337,00 лева;

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева)

Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 100 000,00 евро (195 580,00 лева)

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева) – при интензитет на помощта 100 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 100 000,00 евро (195 580,00 лева) – при интензитет на помощта 100 %.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на  3 750,00 евро (7 334,25 лева) – при интензитет на помощта 75 %.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на  75 000 евро (146 685,00 лева) – при интензитет на помощта 75 %.

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. - „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за избор на проекти:                                                             

  1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие – 50 точки:

- до 100 души – 5 точки;

- от 101 до 200 души -  10 точки;

- от 201 до 500 души – 20 точки;   

- от 501 до 1000 души – 30 точки; 

- от 1001 до 2000 души – 40 точки;  

- над 2000 души – 50 точки.

2. Обектът на инвестиция по проекта е от голямо значение за територията на МИГ-Радомир-Земен – 30 точки.

3. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция / обект – 10 точки.

4. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/– 10 точки.

ОБЩО – 100 точки

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения) (Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен).

- При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 1 „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториалното въздействие“.

- При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 2 „Обектът на инвестиция по проекта е от голямо значение за територията на МИГ-Радомир-Земен“.

 

10. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

 

11. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

30 апр. 2020, 11:37

1 396 семейства и 2 097 деца са получили подкрепа от Радомир миналата година
1 396 семейства и 2 097 деца са получили подкрепа от Радомир миналата година

1396 семейства и 2097 деца са получили подкрепа от Радомир миналата година. Помощта е в рамките на изпълнението на общинската програма за закрила на детето

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки се проведе заседанието на общинския съвет във вторник в  Радомир . Съветниците бяха с маски, като беше осигурена и необходимата дистанция между тях.

Общо 1 396 семейства и 2 097 деца са подпомогнати през 2019 г. в община Радомир. Това става ясно от приетия отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето през 2019 г.

Съгласно данните от отчета, в изпълнение на основната цел на Закона за защита от дискриминация – отглеждане на деца в семейна среда, са подкрепени 39 семейства с деца. Настанени при близки и роднини са 10 деца, а в 9 приемни семейства са били настанени 15 деца. Месечна социална финансова помощ за подпомагане на децата, които отглеждат, са получили 29 семейства и 54 деца.

Кампанията "Безопасен интернет" е реализирана успешно в по-голяма част от началните класове на територията на общината. Лекцията за използване на кирилицата в интернет пространството също е била обект на голям интерес от страна на децата. Кампания за добри обноски е проведена сред 45 деца от предучилищна възраст, а в инициативата за безопасно движение по пътищата са се включили 42 деца от първи клас и предучилищните групи на територията на общината.

31 деца са получили психологическа подкрепа, 20 – педагогическа, а логопедична помощ е оказана на  21 деца, сочат още данните от отчета. Повече от 50 деца са ангажирани в учебно-тренировъчния процес по футбол към ФК "Струмска слава", разделени на подготвителна група, деца и юноши младша възраст.

На заседанието във вторник бяха приети Годишен план за подкрепа за личностното развитие в Община Радомир през 2020 г. и Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитието на община Радомир за 2019 г.

 

 

30 апр. 2020, 00:30

Изправят на съд 31-годишен радомирец, първо прострелял мъж, а после го пребил
Изправят на съд 31-годишен радомирец, първо прострелял мъж, а после го пребил

31-годишен радомирец ще отговаря за причиняване на средна телесна повреда. 

В кая на месец октомври миналата година пред дома на 36-годишния мъж възникнал скандал между него и 41-годишен също от Радомир, който дошъл да си изясняват неуредени взаимоотношения. В разгара на разправията 36-годишният прострелял в крака опонента си със законно притежавано огнестрелно оръжие. Нараняването се оказало леко. Малко след това 31-годишен приятел на стрелеца нанесъл побой на 41-годишният, като му причинил средна телесна повреда.

Привлечен е като обвиняем по чл. 129, ал. 2 от Наказателния кодекс и му е взета мярка за неотклонение „подписка“. Работата продължава съвместно с прокуратурата.  

29 апр. 2020, 12:00

Удължават до 30 юни плащането на данъци с отстъпка в Радомир
Удължават до 30 юни плащането на данъци с отстъпка в Радомир

С два месеца – до 30 юни тази година, се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти или МПС могат да се платят за цялата 2020 г., като се ползва отстъпка от 5%.  Това решение беше прието на заседание на Общински съвет – Радомир вчера.

Мярката се налага с цел да се ограничат предпоставките за разпространението на COVID - 19, като се избегнат опашките от хора и струпването на много хора пред касите на отдел "Местни данъци" в общината.

Решението е в съответствие с §26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

За 2020 г. отстъпка от 5% ще се прави и на лицата, предплатили целия размер на такса битови отпадъци за цялата година
 
Обновеният вариант на информацията е наличен на следния линк: https://radomir.bg/currentNews-471-newitem.html

29 апр. 2020, 00:58

Удължен e втори краен срок на кандидатстване по процедура за осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места
Удължен e втори краен срок на кандидатстване по процедура за осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г.

 

Удължен e втори краен срок на кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

ü  Община Радомир;

ü  Община Земен;

ü  Детски градини;

ü  Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

ü  Община Радомир;

ü  Община Земен;

ü  Детски градини;

ü  Училища;

ü  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

ü  привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

ü  допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

ü  взаимодействие с родители;

ü  допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

ü  подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

ü  осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

ü  други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

ü  осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);

ü  осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

ü  осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно[1];

ü  закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

ü  допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

ü  подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

ü  допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

ü  провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

ü  допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

ü  привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

ü  взаимодействие с родители;

ü  допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

ü  хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;

ü  подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

ü  други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими непреки дейности:

ü  Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

 

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg, http://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е удължен до 29.06.2020 г. 17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

[1] Дейностите ще се изпълняват, когато това не е финансирано от националния или общинския бюджет.

28 апр. 2020, 15:39