Актуалното в Перник и региона

848 дела гледал Административният съд в Перник за година

Перник

14 март 2019, 13:53

848 дела гледал Административният съд в Перник за година

Снимки: Светлана Стоименова

848 дела гледал Административният съд в Перник за година
848 дела гледал Административният съд в Перник за година

848 дела е гледал Административният съд в Перник през 2018 г. Това стана ясно по време на годишното събрание за отчитане дейността на институцията. На него присъстваха председателите на Осмо отделение на Върховен административен съд  Бисерка Цанева и на Второ отделение на Върховен административен съд Георги  Колев, председателят на Окръжния съд Калин Баталски, председателят на Административния съд Ивайло Иванов и др.

704 са новите дела, а 144 са висящи от предходен период. 345 пък са касационните, от които 299 са нови.  Превес при тях имат делата по Закона за движение по пътищата, които са 40% от общия брой.

Делата се образуват в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден и се разпределят чрез web-базирания Централизиран софтуер за разпределение.

През отчетния период са свършени общо 697 броя дела, като  88 % от свършените дела са приключени в тримесечен срок, с което е запазена тенденция между 80 % и 90 % от делата за разглеждане през календарната година да приключват в тримесечен срок.  Съдебните актове се изготвят в едномесечен срок.

Качеството на съдебните актове, постановявани от съдиите в Административен съд – Перник е на традиционно високо ниво. През 2018 г. от върнатите от касационна проверка пред ВАС обжалвани и протестирани съдебни актове – 82% процента са потвърдени, което отново показва, че бързото правораздаване не е за сметка на качеството и не се влияе от високата натовареност на съдиите от Административен съд – Перник.

През 2018 г. действителната натовареност на съдиите, при отчитане броя реално отработени човекомесеци, е 23.56 спрямо дела за разглеждане и 19.36 спрямо свършени дела. Това отрежда на Административен съд – Перник място по натовареност сред първите пет от административните съдилища. Предпоставка за това е запазилата се и през 2018 година тенденция за нарастване на постъпленията, т.е. по – високия брой дела за разглеждане, както и  обстоятелството, че и през отчетната година в Административен съд – Перник  са правораздавали само трима съдии.

Постигнатите добри резултати по качество и бързина на правораздаване през отчетния период се дължат на високата професионална подготовка, изрядната организация и отговорност при изпълнение на служебните задължения, както на съдиите, така и на всички служители от Административен съд –Перник.

Споделете

0 коментара за “848 дела гледал Административният съд в Перник за година”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.