Актуалното в Перник и региона

Бюрото по труда с важна информация за работодателите в Пернишко

Бизнес

14 септ. 2018, 14:35

Бюрото по труда с важна информация за работодателите в Пернишко

Илюстрация: Светлана Стоименова

Уведомява работодателите от общините: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) * - през м. септември 2018г., както следва:

 

  1.   Мерки * за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни лица:               

(Посочени са само насърчителните режими по които могат да бъдат сключвани договори.)*           

- за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, включително за първа работа по специалността

(чл.36, ал.1 от ЗНЗ)  - 770,00 лв.

 

- за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение  (чл.46А от ЗНЗ)   -  37 121,00 лв.

-    насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) -  1120,00 лв.

 -   насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) -   2950,00 лв.

-     за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, за работа на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) -  2140,00 лв.

  

За ползване на горепосочените преференции по т.I. *, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс.

 

II. Програми за обучение и заетост.     

-   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (НПОЗПБЛ)

-  Компонент 2 – Публичен сектор -  3400,00 лв.

 

По т.II. (за Компонент 2 на НПОЗПБЛ)  - работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи  – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс.

   

---------------------------------------------------------------------------------------

      Допълнителна информация може да се получи в:

-              Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник,

ул. „Радомир”, № 1, ет. 4, стая № 4, както и на тел.: 076 60-03-27;

               

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

-              гр. Радомир – пл. „Свобода”, № 1 

-              гр. Брезник - ул. „Ел.Георгиева”, № 27

-              гр. Трън –ул. „Мосаловска“, № 1

Споделете

0 коментара за “Бюрото по труда с важна информация за работодателите в Пернишко”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.