Актуалното в Перник и региона

Експерт посочи каква алтернатива има Перник

Перник

14 ян. 2020, 08:56

Експерт посочи каква алтернатива има Перник

Язовир "Раянци" е дългосрочна алтернатива за Перник, коментира пред БТА инж. Таня Каменова - управител на местното дружество "Хидрострой". Ръководеното от нея предприятие е правоприемник на изпълнителя на обекта в периода 1986-1992 г.

Язовир "Раянци" е проектиран през 80-те години на миналия век като основен водоизточник за задоволяване нуждите на питейно-промишленото водоснабдяване на градовете Радомир, Земен, Перник, Батановци и Брезник и още 30 населени места, също и Комбината за тежко машиностроене в Радомир.

Чрез многогодишно изравняване на оттока е било планирано да се осигури брутно водно количество за водоснабдителната система в размер на 1 690 л/сек. От тях 660 л/сек. са питейна вода, 575 л/сек. промишлена вода, 355 л/сек. за екология и други нужди и 100 л/сек. за оводняване коритото на река Треклянска, сочат разчети на "Водоканалинженеринг" ЕООД - София.

Комплексната водоснабдителна система обхваща основния водоизточник - язовир "Раянци" с 66-метрова стена и общ завирен обем 26,2 млн. куб.м, пречиствателна станция за 660л/сек. и довеждащ водопровод до нея, както и помпени станции с резервоар 4 000 куб.м, магистрални напорни тръбопроводи до съответните консуматори с обща дължина 137 км.

Разчетите сочат 61,5 млн. куб. м водно количество от водосбора при средна по обезпеченост година. Предвиждало се е и изграждане на подязовирна ВЕЦ "Калотинци" с мощност 860 kW. По първоначалния проект системата е трябвало да подава вода и на Брезник. След изграждането на язовир "Красава" обаче градът постепенно бил изключен. Обсъждано било дори алтернативно водоснабдяване и за София от порядъка на 583 л/сек., или 18,4 млн. куб.м годишно.

Строителството започнало през 1986 г. и трябвало да приключи 1993 г. Инвеститор на обекта бил Комбинатът за тежко машиностроене (КТМ) в Радомир. Мегапроектът бил включен в генералната сметка на КТМ на стойност 78 млн. лв. по цени от 1986 г. Реално комбинатът вложил 11,155 млн. лв. по данни от 1992 г.

Пробит бил отбивният тунел с дължина 543 м с изцяло изградена първична облицовка,180 м вторична облицовка и 180 м инжекционни работи, сочи доклад от 1995 г. на тогавашния управител на "Хидростар" ЕООД инж. Иван Семов, който е ръководил строителството на язовира. Построен бил фундаментът на водовземната кула и изградени всички технологични пътища за изпълнение на насипните работи. Извършвани са дейности и по зъба на язовирната стена. Междувременно били приключени и всички отчуждителни процедури на земите, върху които се изгражда съоръжението. Водоснабдителната система на река Треклянска (наричана още Раянска) е трябвало да влезе в експлоатация през 2000 г.

Строежът бил спрян през 1992 г., след като КТМ-Радомир преустановил субсидирането поради липса на средства. Обектът бил изоставен без да бъде консервиран, няма дори акт за замразяване на строителството. Изграденото временно строително селище било унищожено.

В годините пернишката управа нееднократно е правила опити да поднови строителството на язовир "Раянци", но финансиране не било осигурено. Особено актуална била темата в периода 1993-1995 г., когато Перник отново бил на воден режим. Висока вълна обаче спасила града от водните проблеми и язовир "Раянци" останал само спомен.

Сега 10-метрово дърво е пораснало на изхода на останалия непокътнат тунел, разказа Каменова. По думите ѝ обраснали са зъбът на язовирната стена и отбивната дига, основата на водовземната кула обаче е запазена. Може би ще се наложи да достроим язовир "Раянци", спомена на една от пресконференциите в Перник заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков. Според специалисти от яз."Раянци" могат да се вземат 1590 л/сек., които по гравитачен път се довеждат до язовир "Пчелина", където е планирано изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

Ако се предприеме подобна стъпка трябва проектите, които датират от преди 1990 г. да се актуализират и да се преработи цялата проектно-сметна документация, смята Каменова. По думите ѝ за завършване на обекта са необходими още 58 млн. долара по количествено-стойностна сметка от 1992 г. Разчетите на специалисти сочат, че доизграждането на водоема ще продължи пет строителни години, при осигурено финансиране.

Експертите са категорични,че в краткосрочен план довършването на водоема не е изход за бедите на перничани, в дългосрочен обаче е алтернатива, която ще реши генерално водните несгоди на целия регион. Градовете Перник и Батановци се водоснабдяват без друга възможност от едногодишния изравнител - яз."Студена", а общините Ковачевци, Радомир и Земен - от местни карстови водоизточници, които силно се влияят от падналите валежи. Немалко населени места в област Перник и при суха, и при средно обезпечена година са на сезонен режим на водоподаване./Източник: Новини.бг

Споделете

0 коментара за “Експерт посочи каква алтернатива има Перник”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.