Актуалното в Перник и региона

Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация

Бизнес

14 март 2019, 00:34

Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация
Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация
Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация
Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация
Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамовa, заедно с кмета на Перник Вяра Церовска и зам.кметът инж.Владислав Караилиев, прерязаха официално лентата на обновената сграда на община Перник и областната администрация. Сградата придоби изцяло нов облик по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация".

„За мен е удволствие да присъствам на финализирането на проекта на най-голямата административна сграда, в която се помещават 7 институции“, посочи кметът Вяра Церовска. Тя благодари на министър Аврамова, че винаги оказва помощ в изграждането на всички проекти .
„Освен, че е подобрена функционалността на административната сграда, в този проект има нещо по-иновативно и това са фотоволтаици, монтирани на покрива, които ще намалят потреблението на ел. енергия. Поздравявам екипа на Общината за поредната придобивка и успех на останалите проекти ,по които работим, така че Перник да бъде много по-добро място за живеене“, заяви от своя страна министър Аврамова.

Главната цел на проекта е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник.

Дейностите по проекта:

- топлоизолация по фасадните стени на цялата сграда

- ремонт и топлоизолация на покрива

- 3 фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди

-  нова PVC дограма

-  ремонтирани отоплителна и водопроводна инсталации

-  ново енергоспестяващо осветление

- пожароизвестителна система

-  мълниезащитна и заземителна инсталация

- съпътстващи мерки, допринасящи за постигане на клас "А" на енергопотребление и повече от 60% енергийни спестявания.

 

Сградата е с разгъната застроена площ 11 410, 66 кв. м и е ремонтирана в продължение на две години от 20 март 2017-а. Общата стойност на проекта е 2 853 505 лева, от които 2 425 479 лева европейско и 428 025 лева национално съфинансиране. 

 

                                                                                                 www.eufunds.bg

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Споделете

0 коментара за “Министър Петя Аврамова откри обновената сграда на община Перник и областната администрация”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.