Актуалното в Перник и региона

Нямало запаси на уран в Трън, твърдят от минно-геоложката камара

Бизнес

19 март 2017, 08:13

Нямало запаси на уран в Трън, твърдят от минно-геоложката камара

Илюстрация: Светлана Стоименова

Понастоящем в района на Трън няма находища с регистрирани запаси на уран. Това гласи официалният отговор на Министерство на енергетиката на Република България на въпрос на Българска минно-геоложка камара (БМГК) за наличие на радиоактивния метал в запасите на находищата в района на града. Този факт слагал край на спекулациите от страна на противниците на проекта за златодобив в общината и затваря окончателно темата „уран в Трън", е позицията на БМГК.

Според минно-геоложката камара от първите години на интензивни проучвания проектът за златодобив ще създаде 309 нови работни места в община Трън, в която днес в частния сектор работят средно 188 човека годишно. Тези числа ще нараснат значително в периода на строителство, когато ще бъде достигнат пик на заетост с 562 души на местно ниво. Това е основният извод от социално-икономически анализ на община Трън при реализация на проекта за златодобив на нейна територия, изготвено от dekstat България, се казва още в позицията на камарата.

Споделете

3 коментара за “Нямало запаси на уран в Трън, твърдят от минно-геоложката камара”

От Киро Миньорския проектошеф на 27 март 2017

В Трън ще има уран, арсен, цианид и цялата менделеева таблица като почне безвредния добив и като заработи флотационната фабрика, като започнат да плюват златинките в цианидния сапун. Река Ерма, която сега е пълна с рибки скоро ще стане пустиня. Както река Медетска.

От Купен будала чиновник на 27 март 2017

В Трън няма уран, като е зададен така въпроса избирателно. Урана е в мина Злата. Ха хахахаха То и в Плевен няма атомна електроцентрала, а в Козлодуй има.

От Aleks на 20 март 2017

В Националния геофонд под номер: ХХIII-3376827 може да се намери "Отчет за резултатите от извършените геологопроучвателни работи от търсеща група ‘’Краищиди’’" в района южно от гр. Трън и мина ‘’Злата’’ от 1988 г. В него се казва, че теренът е трасиран от "явно перспективни в ураново отношение структури с високо съдържание на уран". В началото на 90-те години в мина "Злата" се извършва експериментален добив на уран, но с Постановление № 163 на Министерския съвет от 20 август 1992 г. за прекратяване на дейността по добив на уран; както и последващо Постановление № 56 на Министерския съвет от 29 март 1994 г. за поетапно прекратяване на дейността и ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина мина "Злата" е закрита поетапно до 31.ХII.1995 г. като уранодобивно предприятие.

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.