Актуалното в Перник и региона

Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен

Радомир

14 юни 2019, 16:18

Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен

Снимки: Светлана Стоименова

Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен
Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен
Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен

Производителите в общините Радомир и Земен имат шанса да кандидатстват пред  МИГ-Радомир-Земен по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 160 лв., от които 90% са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% - национално съфинансиране. Това стана ясно на информационна среща на местната инициативна група в Радомир. На нея присъстваха изпълнителният директор Радослав Йорданов и председателят на управителния съвет Славчо Гебрев.

Целта на програмата е да се осигури подкрепа за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти.  Минималният размер за безвъзмездна финансова помощ на проект е по 4 889,50 лв., а максималният – 97 790 лв. Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите разходи. В тях влиза строителство и обновяване на земеделски сгради, закупуване на нови машини и съоръжения, създаване или пресаждане на трайни насаждения, закупуване на земя и др. В някои от случаите се допуска и лизинг.

 Финансовата помощ се увеличава с 10% за проекти, представени от млади земеделски стопани, интегрирани проекти проекти за колективни инвестиции от над 6 земеделски стопани и проекти за биоземеделие.

По мярката могат да кандидатстват физически или юридически лица, които са регистрирани на територията на двете общини, чийто производствен обем е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Одобрените проекти ще се изпълняват за срок от 36 месеца. Процедурата за кандидатстване е с два крайни срока. Първият вече започнал и приключва на 31 юли, а вторият, при наличие на остатъчни средства, е от 10 февруари до 31 март 2020 г.

Споделете

0 коментара за “Подкрепа за селското стопанство в Радомир и Земен”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.