Актуалното в Перник и региона

Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка

Радомир

17 юни 2019, 18:22

Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка

Снимки: Мироглед

Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка
Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка
Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства". Информационната среща се проведе в с. Долна Диканя, общ. Радомир, читалище "Никола Павлов Корчев" от 15:00 ч. 

Евелина Славчева - Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР представи на присъстващите презентация по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства", като ги запозна с условията и възможностите за кандидатстване.

Общият размер на финансовата помощ е 391 160 лв. Средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са 90%, а националното финансиране – 10%.

Целта на програмата е да се осигури подкрепа за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти.  Минималният размер за безвъзмездна финансова помощ на проект е по 4 889,50 лв., а максималният – 97 790 лв. Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите разходи. В тях влиза строителство и обновяване на земеделски сгради, закупуване на нови машини и съоръжения, създаване или пресаждане на трайни насаждения, закупуване на земя и др. В някои от случаите се допуска и лизинг.

Финансовата помощ се увеличава с 10% за проекти, представени от млади земеделски стопани, интегрирани проекти проекти за колективни инвестиции от над 6 земеделски стопани и проекти за биоземеделие.

По мярката могат да кандидатстват физически или юридически лица, които са регистрирани на територията на двете общини, чийто производствен обем е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Одобрените проекти ще се изпълняват за срок от 36 месеца. Процедурата за кандидатстване е с два крайни срока. Първият вече започнал и приключва на 31 юли, а вторият, при наличие на остатъчни средства, е от 10 февруари до 31 март 2020 г.

Споделете

0 коментара за “Производители от Долна Диканя се запознаха с важна европейска мярка”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.