Актуалното в Перник и региона

СК "Калоян Ладимекс" с писмо до кмета Владимиров: Финансовото подпомагане на клубовете е неефективно

Спорт

26 февр. 2021, 08:30

СК "Калоян Ладимекс" с писмо до кмета Владимиров: Финансовото подпомагане на клубовете е неефективно

Снимка: СК "Калоян Ладимекс"

Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

Г-Н ДИМИТЪР КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК

 

Относно : Условията и редът за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Перник за развитието на масовия спорт на територията  на общината

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЛАДИМИРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,

С Наредба № 10 за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от община Перник, приета с Решение № 177 на Общински съвет  Перник, по т.33,  Протокол № 11/03.06.2020 г. се определят условията и редът за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Перник за развитието на масовия спорт на територията й. Финансовото подпомагане по тази наредба се състои в частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с масов спорт за всички.

 

Когато са изпълнени всички условия и критерии за финансово подпомагане по реда на тази наредба, комисия изготвя протокол със становище и определя индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане на  спортните клубове, подлежащ на последващо договаряне за съответната година. При определянето размера на средствата, комисията се съобразява с критерии за разпределение, а именно: 

1. стойността на 1 точка се определя, като общият размер на утвърдените средствата за финансово подпомагане за спорта се раздели на общия брой получени точки на всички получатели-спортни клубове;

2. средствата за  всеки получател-спортен клуб се изчисляват като произведение от получените точки по стойността на 1 точка.

 

Всъщност след разпределението на финансовите средства се оказва, че спортните клубове с по-малко постижения и по-малко картотекирани състезатели получават по-високо финансиране. Освен това и не се взимат предвид постигнатите резултати през изминалата календарна година от Международния и Държавния спортен календар, което от своя страна трябва да бъде в основата на механизма за оценка.

 

Например за 2019 г. :

-        СК „Калоян Ладимекс” се класира на Второ място от общо 27 отбора на държавни първенства, с 13 състезатели в Националния отбор, с вицеевропейски и световни шампиони. За 2019 г. са картотекирани 65 състезатели;

-        СК „КЛ Кик бокс клуб - Перник” е на пето място от 68 клубни отбора и 25 картотекирани състезатели.

За цитираната година:

-         СК „Калоян Ладимекс” е одобрен за финансиране от 3800 лв., от които е получил сумата от 2 700 лв., а остатъкът от сумата е отказан от страна на Община Перник с мотив, че средствата са изчерпани.

-        СК „КЛ Кик бокс клуб - Перник” е получил субсидия в размер на 900 лв.

 

 

В същото време:

-        СК „Кракра Перник” по джудо е на 46-то място от 48 отбора с един златен медал. За 2019 г. този спортен клуб е одобрен за 10 367 лв.

-        СК „Перун Перник” по джудо за 2019 е класиран на 25-то място в държавния личен шампионат от 48 отбора, а е одобрен за получаване на 7 761 лв.

-        Спортен боксов клуб „Перник Ладимекс” е класиран на 15-то при Девойки в гр. Русе, при юноши е класиран на 27-мо  място от 28 отбора като при всички първенства участват само 8 състезатели. Няма данни отборът да участва в Спортния календар в категория Мъже/Жени, а за тях също получават субсидии. Клубът е одобрен за субсидията от 3 098 лв.

Информацията за цитираните примери е взета от интернет страниците на съответните федерации и не цели да дискредитира посочените спортни клубове, а да докаже недобрата методика на оценка.

Горепосоченото е само част от примерите, които могат да бъдат дадени с цел доказване на това, колко неефективно и неефикасно се разпределят средствата, съгласно Наредба № 10 за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от община Перник.

Съгласно чл.3 от Наредбата обща цел на финансовото подпомагане е развитие на масовия спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и психическата дееспособност и подобряване качеството на живот; подобряването на условията и възможностите за развитие на спорта чрез ефективно взаимодействие със спортните клубове в Община Перник за създаване на по-добри условия за практикуване на масов спорт и участие в състезания.

В тази връзка е необходимо да бъде преразгледана методиката за разпределение на средствата, да бъдат изградени нови правила за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, които да бъдат съобразени с постигнатите резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година. Освен това важно е и в Комисията за разпределяне на средствата да участват и представители на различни спортни клубове от община Перник. Не би следвало разпределението на средствата да се определя от един експерт, служител на Община Перник. Това от своя страна е предпоставка за злоупотреба със средствата, предопределени за всички клубове, тъй като от дадените по-горе примери е видно, че е възможно тези средства да бъдат предоставяни в полза само на приближени на този експерт спортни клубове.

Предвид гореизложеното, моля да бъде организирана открита съвместна среща с Вас, представителите на отделните спортни клубове в община Перник и ресорните служители от Община Перник за разговор относно изработването на един справедлив механизъм за разпределяне на средствата, на които спортните клубове разчитат.

 

С уважение:

Калоян Иванов

Председател на СК „Калоян Ладимекс”

Споделете

0 коментара за “СК "Калоян Ладимекс" с писмо до кмета Владимиров: Финансовото подпомагане на клубовете е неефективно”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.