Актуалното в Перник и региона

Общини

Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец
Екоинспекцията в Перник направила 97 проверки за месец

97 проверки на 84 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Перник през октомври. От тях 54 проверки са планови и 43 - извънредни. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 42 предписания. Съставени са 7 акта за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

16 проверки в 12 производствени обекти на територията на Кюстендилска и Пернишка области бяха проверени за качеството на атмосферния въздух.

Контролната дейност през октомври по компонент „Води“ обхваща планови проверки на 12 обекти с издадени  разрешителни за отпадни води (РЗОВ) . Взети са 13 водни проби от шест обекта за емисионен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води.

Експертите от РИОСВ – Перник са проверявали и дали се изпълняват условията по Комплексното разрешително на „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“. 40 са отчетените протоколи от собствен и контролен мониторинг в информационната система. 4 са дадените предписания за констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През октомври експерти от направление Управление на отпадъците и опазване на почвите към пернишката екоинспекция  са извършили 26 проверки на 24 обекта. От тях 6 са планови, а 20 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Във връзка със засилен текущ контрол са извършени  проверки във всички 13 общини  на Пернишка и Кюстендилска области за наличие на нерегламентирани сметища. Инспекциите са във връзка с предприетите от МОСВ засилени мерки  за контрол върху изпълнение на задълженията на кметовете на общини. В 12 от проверените кметства са констатирани нерегламентирани сметища и по-малки локални замърсявания с битови и строителни отпадъци. На градоначалниците са дадени  задължителни за изпълнение предписания за почистването им. Последващ контрол по изпълнение на предписанията ще бъде осъществен от страна на РИОСВ - Перник след изтичане на дадените срокове, т.е. до края на 2019 година.

Установени са 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са  наложени принудителни административни мерки. Със заповедите се забранява превръщането на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на защитените зони в селата Филиповци, община Трън и Велковци, община Брезник, като е даден срок до 04.11.2019 г. за преустановяване ползването на посочените имоти като обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и „пасища“.

10 ноем. 2019, 00:40

Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Соколова на заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Като постоянен член на Съвместния комитет по наблюдение, областният управител на Перник участва в първото му заседание за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия" за периода 2021-2027 г.
 
Форумът председателстваха Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия.
 
Ирена Соколова уточни, че на проведената среща са очертани, както ползотворните възможности и перспективи за съвместни двустранни начинания през новия шестгодишен програмен период 2021 - 2027, така и концептуалните механизми на финансиране за стимулиране на балансирано и устойчиво регионално развитие. 
 
Сред тях е коментирана новата концепция за създаването на фонд за микро проекти, който да подпомага малки и средни предприятия в граничните области у нас и западната ни съседка. Същите ще могат да получават безвъзмездно средства по проекти до 100 000 евро при облекчени процедури за подпомагане и модернизиране на производството, повишаване на капацитета и достигане на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността и др. Целта е да се подкрепи икономическото развитие и потенциал на регионите чрез насърчаване на бизнеса.
 
И в следващия период финансирането от ЕС се запазва в размер на 85%, като се въвеждат редица мерки за облекчаване на бенефициентите и намаляване на административната тежест. 
 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова е заявила, че бъдещата програма Интеррег ще работи за намаляване на междурегионалните и вътрешно регионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност:
„За тази цел са необходими стъпки в посока на деконцентрация в управлението на регионално ниво. Засилването на ролята на регионалните съвети за развитие и активното им участие в стратегическото планиране и координацията на регионалното развитие, както и на етап изпълнение на програмите, ще допринесе за по-тясното им обвързване с нуждите на регионите.", е казала още Николова.
 
В рамките на заседанието е станало ясно още, че 30% от бюджета на програмата за трансгранично сътрудничество в следващия период може да бъде насочен към реализирането на голям стратегически проект между България и Сърбия. Целта е по този начин да се постигне по-голям ефект от инвестициите. Очаква се финансирането на проекти чрез възможностите на тематична цел 5 - Европа близо до жителите. Запазва се и териториалният обхват, като от българска страна това са областите: Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, а от сръбска - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Предвиждат се гъвкави възможности за функционални зони.
 
Посочено беше още, че към днешна дата Програмата за трансгранично сътрудничество се изпълнява успешно. Реализираните проекти дотук са в размер на близо 26 млн. евро. Приключило е изпълнението на 36 от общо 39 проекта, финансирани по първата покана за близо 18,5 млн. евро. По втората покана са сключени 28 договора на обща стойност от почти 7,45 млн. евро. Към момента е спестен ресурс от 4 млн. евро, които ще бъдат разпределени за изпълнението на допълнителни проекти с фокус в инвестициите за околна среда.
 
С най-много реализирани проекти се отличават сръбските общини Ниш и Зайчар и община Монтана от българска страна.

10 ноем. 2019, 00:40

Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…
Шок! Перничани на 6-часов воден режим, а радомирци…

Перник, Батановци и селата минават на воден режим. Жителите на тези населени места ще имат само по шест часа вода на ден от 16.00 ч. до 22. 00 ч. За това потвърди лично управителят на „ВиК“ дружеството в областния град инж. Иван Витанов на поровела се днес пресконференция.

Водният режим ще бъде въведен от 18.11 / понеделник/ и ще продължи до началото на месец април, ако няма валежи до тогава. Режимът ще важи и за почивните дни.

Витанов уточни, че за сега жителите на община Радомир и околните села ще бъдат без въведен воден режим. Те ще се захранват от водосбор в Стефаново.

Управителят на „ВиК“ Перник поясни още, че от началото на месец ноември е спряна водата на най-голямото пернишко дружество „Стомана Индъстри“, както и на Топлофикация – Перник.

За проблема с липсата на вода Витанов информирал Община Перник на 7.10.2019 г. От там обаче получил отговор едва на 7.11. 2019 г. с искане за изготвяне на график на режим от 15 ноември. След съвещание във водното дружество е решено той да бъде въведен от 18 ноември. 

"Откровени лъжи са това, че язовирът е източван заради ремонта. Справка за състоянието се прави всеки ден. За да се изпусне водоема, е необходимо разрешение от МОСВ. Италиански екипи правиха подводен ремонт на "Студена" преди доста време. Една капка не е изпускана заради това. Сега предстои ремонт на водовземната кула", каза Витанов.

По думите му в момента дневният приток е 29 литра в секунда, а разходът - 829 литра в секунда. Като към консумацията се добавят и многото аверии, нещата ставали още по-тежки. До момента екипите на "В и К" са реагирали на 300 аварии повече от същия период миналата година. 

10 ноем. 2019, 00:40

Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко
Ето колко са глобени от началото на акция „Зима“ в Пернишко

92 акта и 149 фиша са издадени от служители на „Пътна полиция“ от началото на акция „Зима“. Констатирани са 691 нарушения за скорост.

Служителите от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник извършват засилен контрол в рамите на стартиралата на 01 ноември акция на полицията „Зима“. За периода са станали 8 ПТП с един загинал и двма ранени граждани. Съставени са 92 акта и 149 фиша на нарушители на пътното движение. 11 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане на пътното платно. 691 ще бъдат глобени за превишена скорост. Санкционирани са и 31 шофьори за управление на технически неизправни МПС.

Мотото на първия етап от акцията е „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, който трябва да приключи на 10 ноември. Не са констатирани нарушения от пътни превозни средства с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника. От 11 ноември ще бъде в ход втория етап „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, която е насочена към пешеходците и поведеното на водачите спрямо тях.

Извършена е и проверка на пътноподържащите фирми. Същите са готови за зимни условия. Има сключени изрядни договори и достатъчно инертни материали.

От полицията отново призовават, всички да бъдат внимателни по пътищата, а водачите на автомобили да подготвят колите си за зимни условия.

Засиленият контрол продължава.

10 ноем. 2019, 00:40

Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко
Обявяват воден режим в Перник и Радомир! Водата критично малко

Воден режим ще бъде обявен в Перник и Радомир до дни. Това съобщи управителят на „В и К“ инж. Иван Витанов.

„Все още не е решено от кога ще бъде въведен. Утре ще имаме среща със специалистите от дружеството, за да решим какъв ще е графика и по кое време в кое населено място ще се спира водата“, каза Витанов.

Според водния шеф причината за режима е липсата на дъжд в продължение на 6 месеца. Подобна суша не била очаквана.

Към момента водният обем на яз.“Студена“ е 5 803 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м. Санитарният минимум на съоръжението е 3 млн. куб. метра. Той е достиган преди 25 години през 1993 г.

10 ноем. 2019, 00:40

Без нарушения на обществения ред по време на балотажа
Без нарушения на обществения ред по време на балотажа

Изборният ден приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали проблеми, инциденти и нарушения на обществения ред.

Под ръководството на прокуратурата са проверявани няколко сигнала, като всички материали са им докладвани съобразно дадените указания.
 Създадена е необходимата организация за съпровождане и транспортиране на изборните протоколи и материали до РИК, а в последствие и до ЦИК.
В сектор „Български документ за самоличност“  са издадени общо 11 удостоверения при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност /лична карта или личен зелен паспорт/ и липса на възможност да бъде издадена нова лична карта от ОДМВР.

03 ноем. 2019, 20:42

По-ниска ибирателна активност в Перник и Радомир спрямо първия тур
По-ниска ибирателна активност в Перник и Радомир спрямо първия тур

Избирателната активност в Перник и Радомир до момента е по-ниска в сравнение с първия тур.

До 12,30 ч. в областния град правото си на глас са упражнили 17 706 гласоподаватели, което е 22,05%. До същя час на първия тур гласувалите са били 19 716 души /24,4%/.

Положението е същото и в Радомир. Там до обяд днес до урните са отишли 3 255 човека, което е 19,67%. На пъвия тру до този ас правото си на глас са упражнили 4 300 души /25,97%/

 

03 ноем. 2019, 12:59

Перничани по-активни от радомирци
Перничани по-активни от радомирци

Старта на втори тур на местни избори 2019г. бе даден тази сутрин точно в 7.00 ч. Две са общините в област Перник, в които се провежда повторен тур на изборите за кметове – община Радомир и община Перник.

Гласоподавателите в пернишката община са по активни от тези в Радомир. Избирателната активност към 10:00 ч. е 9,41%/ или 7 559 в Перник и едва 7,01%, което прави 1 161 са хората направили своя избор в радомирско.

03 ноем. 2019, 10:55

Изборният ден започна в спокойна обстановка
Изборният ден започна в спокойна обстановка

В Пернишка област изборният ден започна в 07.00 часа. Няма регистрирани нарушения на обществения ред преди началото на изборите.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.
Създадена е организация и звената на „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. От петък до момента са издадени 5 удостоверения и се връчват вече готови лични карти.
Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Служителите на ОДМВР – Перник се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

03 ноем. 2019, 09:12

Областният управител приветства радомирско дружество с 25 годишнината от създаването му
Областният управител приветства радомирско дружество с 25 годишнината от създаването му

Областният управител бе сред официалните гости на празника за 25-ата годишнина от създаването на AQ GROUP AB, Швеция.

Събитието се проведе в дъщерното дружество на шведския световен гигант в производството на метални конструкции и машини, както и на електрически табла за управление.

В приветствието си към домакините, представители на институции и фирми, губернаторът подчерта, че през годините компанията се е утвърдила като желан, надежден и предпочитан партньор: 

"АК "Електрик" АД е предприятие от инвеститорски клас А на територията на община Радомир. Тук работят над 800 души при средна работна заплата от 850 лв. Ръководейки се от иновативните професионални международни стандарти, "АК Електрик" залага на корпоративната и социалната отговорност. Предприятието подкрепя начинания и инициативи в сферата на образованието, инфраструктурата и значими проекти, свързани с общността.".

Изпълнителния директор на "АК Електрик" инж. Емил Николов представи ценностите и мисията на фирмата, подчертавайки:

"Ние сме съвременните будители на индустриализацията на града и околностите. От името на фирмата и групата благодаря на всеки един от служителите, специалистите, партньорите ни за усърдието, за да достигнем нивото на развитие и растежа, които имаме в момента.".

По повод годишнината губернаторът връчи на инж. Николов почетен плакет благодарствен адрес.

Завод "Електрик" в Радомир става част от AQ Group през 2003 г. Днес „АК пластроник" има цехове за пластмасови детайли и насищане на платки и работи основно за ABB. Самата група е създадена 1994 г. и има 26 завода в 12 държави. За 2016 г. оборотът й е около 350 млн. евро, а заетите са над 5300 души.

Клиенти на „АК Електрик" АД гр. Радомир са глобални индустриални лидери като General Electric, ABB, Alston, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson, Getinge, Munters, Tetra Pak, Volvo.

През миналата година фирмата направи голяма инвестиция в размер на 6 млн. евро с откриването на нов цех за електростатично боядисване на метални детайли, като се очаква с това да бъдат привлечени още клиенти от автомобилната и влаковата индустрия.

01 ноем. 2019, 20:14

42 пожара през миналия отоплителен сезон в региона. Една жена е загинала
42 пожара през миналия отоплителен сезон в региона. Една жена е загинала

Възникналите пожари на територията на областта за периода от 01.10.2018 г. до 01.04.2019 г., причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин) са  42. Те са в жилищни сгради.

В следствие на тези пожари има 1 загинала жена на 62 г. от отоплителен уред на твърдо гориво и много материални щети.

Изводът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник за възникналите инциденти е, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.

01 ноем. 2019, 10:11