Актуалното в Перник и региона

Трън

Общинският съвет в Трън обяви официално резултатите от референдума
Общинският съвет в Трън обяви официално резултатите от референдума

Общински съвет  Т Р Ъ Н

 

                        2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел.07731/9616; факс  077787315

e-mail: obshtina_tran@mail.bg   www.tran.bg


 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

В законоустановеният срок на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Председателят на Общински съвет гр. Трън обявява следното:

 

На 11.06.2017г. на територията на община Трън бе проведен местен референдум за отговор на въпроса: „Против ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“

Със свое Решение № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано на 12.06.2017г. Общинска избирателна комисия е обявила резултатите от проведения референдум, както следва: 

  1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък /сумата от числата по т.1 от  протоколите от СИК/ – 3563
  2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък/сумата от числата по т.2 от  протоколите от СИК/  – 2081, представляващи 58.41%
  3. Брой на гласувалите според намерените в кутиите за гласуване пликове /сумата от числата по т.3 от  протоколите от СИК/ – 2081
  4. Брой на гласувалите според намерените бюлетини /сумата от числата по т.4 от  протоколите от СИК/ - 2081
  5. Резултати от гласуването:

а/ Брой действителни бюлетини с отговор „ДА“/ сумата от числата по т.5 буква „а“ от протоколите на СИК/ – 1935, представляващи 94%

б/ Брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“/ сумата от числата по т.5 буква „б“ от протоколите на СИК/ – 125, представляващи 6 %

в/ Брой недействителни бюлетини/ сумата от числата по т.5 буква „в“ от протоколите на СИК/ – 21, представляващи 1%

 

Гласувалите в местния референдум на 11.06.2017г. са повече от 40 на сто от гражданите с избирателни права в община Трън.

Повече от половината от гласувалите в местния референдум на 11.06.2017г. са отговорили с отговор „да“.

 

С оглед изложеното горе обявявам, че е налице хипотезата на чл.41, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - предложението предмет на местният референдум „Против ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“ е прието.

Приложение: Решение № № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано на 12.06.2017г. Общинска избирателна комисия.

 

 

 

                                                           

21 юни 2017, 10:14

ВАС отхвърли протеста на прокуратурата срещу референдума в Трън
ВАС отхвърли протеста на прокуратурата срещу референдума в Трън

Върховният административен съд отхвърли жалбата на прокуратурата срещу решението на ОбС в Трън за провеждането на референдума. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Магистратите са определили жалбата като недопустима. Така референдумът в Трън остава валиден.

На 11 юни в пограничната община се проведе народно допитване, а въпросът, на който отговаряха местните бе "Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?". Референдумът бе провокиран от инвестиционното намерение на фирмата „Евромакс Сървисиз“ да добива злато в региона. С огромно мнозинство жителите на общината гласуваха против това. Веднага след провеждането на местното допитване дружеството оттегли инвестиционното си намерение.

21 юни 2017, 10:14

„Евромакс сървисиз“ се отказа от златото в Трън
„Евромакс сървисиз“ се отказа от златото в Трън

Фирмата, която имаше намерение да добива злато в Трън – „Евромакс Сървисиз“, се оттегля от региона. Решението бе взето след като местните гласуваха категорично против на референдума в неделя.  Компанията изпрати открито писмо до жителите и медиите:

Уважаеми жители на община Трън,

Уважаема представители на местната и държавната власт,

 

Този процес на комуникация, който ние искахме да бъде диалог и да следва законово установената процедура, а някои нарекоха битка и война, завърши с триумф на изкуствено създадените страхове.

С нашето инвестиционно намерение предложихме дългосрочно създаване на реална добавена стойност. За да отговорим максимално на Вашите очаквания, подходихме отговорно, променихме проекта и ограничихме дейността в района на някогашната мина „Злата“, заради която в герба на Трън има златни миньорски символи.

Както към всичко останало, така и към последните събития, ще проявим отговорно отношение. Многократно и ясно сме заявявали, че виждаме смисъл от 100-милионна инвестиция, само ако има конструктивен диалог. Можем да мислим и работим ефективно за благоденствие, социален и икономически успех, само ако го постигаме съвместно и получаваме подкрепа от местните общности.

Независимо как ще се произнесе съдът за законосъобразността на референдума, за нас проведената кампания, гласуването и резултатът остават показателни за инвестиционната среда в Трън. Тази среда в момента няма как да се приеме като благоприятна за реален „светъл“ бизнес, нито за постигане на хармонични отношения с местната общност, каквато е нашата кауза. Ние залагаме единствено на професионализма и създаването на реална добавена стойност.

В тази връзка обявяваме, че на този етап се оттегляме от Трън и преустановяваме работата на Информационния център. Ще преоценим цялостно реализацията на проекта за възстановяване на златодобива в някогашната мина „Злата“.

Желаем успех на всички, които желаят да инвестират и работят в община Трън.

 

 

С уважение,

Ваня Денева

Управител на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД

21 юни 2017, 10:14

Задържаха трънчанин за незаконна сеч в земите на манастира „Св. Архангел Михаил“
Задържаха трънчанин за незаконна сеч в земите на манастира „Св. Архангел Михаил“

Трънчанин ще отговаря пред закона за престъпление в горското стопанство.

На 24 януари  в дежурната част на РУ - Трън бил подаден сигнал , че от  горски масив  в местността  „Мурговица“ – собственост  на трънския манастир ''Св. Архангел Михаил'', неизвестно лице изсича дървен материал. Служителите на реда реагирали незабавно и задържали на местопроизшествието  28 -годишния Н. К. от Трън. Мъжът вече бил  изсякъл 2 кубични метра бял бор  без да има законно разрешение за действията си.

21 юни 2017, 10:14

Ще бъде ли спрян добивът на злато в Трън след референдума?
Ще бъде ли спрян добивът на злато в Трън след референдума?

Категоричен резултат на референдума в Трън – противниците на златодобива удържаха смазваща победа. Това обаче не означава, че добивът на злато в района със сигурност ще бъде спрян, съобщава БТВ.

Анализът на законодателството у нас сочи, че има два варианта държавата да даде зелена светлина на проучването на златните залежи.

Резултатите от референдума в Трън не могат да спрат добива на злато първо, защото има едноседмичен срок за обжалване и второ – защото разрешенията за концесиите се дават от държавата, от Министерски съвет и от Министерството на енергетиката. Териториите обаче се стопанисват от общините. Как ще се реши това противоречие?

Референдумът забрани на Общинския съвет на Трън да приеме устройствения план на общината, ако в него се предвижда територия за добив на злато.

"Ние не се отказваме, а се делегират права на Общинския съвет да не одобрява устройствен план, в който има определени територии за миннодобивна дейност. В този план няма територии за миннодобивна дейност към момента”, каза Бойчо Харалампиев, председател на Общинския съвет.

Представителите на държавата в областта обаче са проучили законодателството, която показва друго.

"Държавата може да даде своето разрешение да бъдат започнати проучвателни дейности. Добивът на подземни богатства се извършва чрез концесии, предоставени от Министерството на енергетиката, но пък местната власт одобрява плановете”, каза Ирена Соколова, областен управител на Перник.

Вторият вариант е министърът на регионалното развитие да издаде заповед за национален обект или обект с национално значение и така референдумът няма да има стойност.

В момента проучването на въздействието на околната среда за трънските обекти още не е стигнало до еко-министерството. Резултатът от ОВОС-а ще стане ясен следващата година.

 България се разработват няколко големи златни находища, преминали през същите перипетии. За това на „Ада Тепе” до Крумовград се чака разрешение над 10 години.

 За Челопеч – концесията е дадена през 1999 г. и договорът до момента е променян 4 пъти.

Концесионерът на златната мина в Челопеч например внася 1,5% от печалбата в хазната. Според задълбочен анализ на Сметната палата, държавата сама си е виновна, че е определила такива условия.

Печалбата на концесионера от Челопеч до момента е милиард и половина долара, сочи  одитът на Сметната палата.

Според законите, ако фирмата Х иска да добива злато в България, тя трябва да кандидатства за търговско откритие пред Министерството на енергетиката.

Прави се доклад за въздействие на околната среда и ако становището му е положително, тогава  няма как министерството да откаже разрешение и тази фирма да кандидатства за концесия. Решението се взима окончателно от правителството.

 

21 юни 2017, 10:14

Ето я позицията на „Евромакс Сървисиз“ за резултатите от референдума
Ето я позицията на „Евромакс Сървисиз“ за резултатите от референдума

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД приема резултатите от местния референдум в Трън като очаквани на фона на масираната манипулативна кампания сред местното население. Отклоняването от законово установената процедура за разглеждане на такива инвестиционни проекти обаче е разочароващо за бизнес климата в страната.

Вместо в експертен и конструктивен диалог, се оказахме въвлечени в политическо-криминален сценарий, който е абсолютно несъвместим с ценностите на компанията и от който се дистанцираме изцяло. За да избегне напрежението, инвеститорът отказа да се включи в кампанията за референдума и направи съществена промяна в проекта си в отговор на обществените очаквания.

Въпреки това - при този резултат от референдума - както за нас, така и за жителите на Трън е важно да чуем произнасянето на съда по протеста на Прокуратурата срещу незаконосъобразността на решението на Общинския съвет в Трън за провеждане на референдума. Надяваме се скоро да има резултат и от разследванията по сигналите за рекет, отправяне на заплаха и палеж в информационния ни център в Трън.

11 юни 2017, 22:35

Убедителна победа за еколозите в Трън
Убедителна победа за еколозите в Трън

Еколозите в Трън спечелиха с убедително референдума. С отговор „Да“ на въпроса "Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?“ са гласували 1935 човека от общо 2081, които са упражнили правото си на глас. Фирмата, която има намерение да възроди мина „Злата“ пък е подкрепена от едва 125 души. 21 човека са пуснали недействителни бюлетини.

Днес в Трън се проведе първия референдум. Той бе отлаган няколко пъти заради жалби за неговата незаконосъобразност в съда. Магистратати обаче прецениха, че в пограничния край ще се проведе народно допитване.

59,7% е общата избирателна активност на референдума. 

11 юни 2017, 22:04

Референдумът в Трън е валиден!
Референдумът в Трън е валиден!

Референдумът в Трън е валиден. До момента от 3486 гласоподаватели, бюлетина са пуснали  1802, което е 51,7%.

Жителите на пограничния край отговарят на въпроса "Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?". Какъв ще е изходът от референдума обаче ще ставе ясно след 20 ч., когато приключва изборния ден.

Изборите протичет без сериозни нарушения.

11 юни 2017, 18:06

Шапка разбуни духовете в Трън
Шапка разбуни духовете в Трън

Шапка разбуни духовете в Трън. Тя била агитационен материал, а избирател я носел в близост до избирателна секция. Член на ОИК обаче отказал да приеме сигнал от наблюдател на Института за социална интеграция, съобщиха от организацията.  

От ИСИ имали и съмнения за купуване на гласове. Според  коли, налепени с агитационни материали обикалят около секциите в града и по селата. Автобус,движест се по редовна линия "Перник-Трън" пък бил с агитационен материал, указващ начин на гласуване.

Комуникацията между наблюдателите на ИСИ се случва наистина трудно, тъй като в една голяма част от селата в община Трън няма обхват на всички мобилни оператори. Това затруднява и подаването на навременна информация.

11 юни 2017, 15:23

Трънчани гласуват за първи път на референдум
Трънчани гласуват за първи път на референдум

Референдум ще се проведе днес в Трън. Жителите на пограничния край ще отговарят на въпроса "Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?".

Местният референдум трябваше да се провдеде заедно с парламентарните избори през март. Това обаче не стана заради обжалване на процедурата от областният управител на Перник. Последваха още няколко жалби срещу местното допитване в съда, но магистратите прецениха, че референдумът е законосъобразен.

Трънчани ще гласуват в 21 избирателни секции. 15 от тях ще са в селата и 6 в града.

Със заповед на кмет днес е забранена продажбата на алкохол в заведенията и магазините до приключване на изборния ден. 

11 юни 2017, 00:06

Цветислава Цветкова е новият временен кмет на Трън
Цветислава Цветкова е новият временен кмет на Трън

Цветислава Цветкова бе избрана за временно изпълняващ длъжността кмет в Трън. Това стана на извънредно заседание на Общинския съвет днес. За нея гласуваха 9 съветника "за" и 2-ма - "въздържал се".

Цветкова поема поста от Станислав Николов, който подаде оставка по лични причини. Досега тя беше заместник-кмет на общината.

 Най-вероятната причина за оттеглянето на Николов е инцидента с блъснатото 6-годишно дете, заради който му бе повдигнато обвинение. В момента той е подсъдим по случая.

Николов за втори път напуска предсрочно поста. При първия му мандат той бе отстранен заради конфликт на интереси.

05 юни 2017, 15:26