Актуалното в Перник и региона

Трън

Българската минно-геоложка камара скочи в защита на златодобивната компания в Трън
Българската минно-геоложка камара скочи в защита на златодобивната компания в Трън

Българската минно-геоложка компания скочи в защита на „Евромакс Сървисиз“, която има намерение да добива злато в Трън. До медиите бе разспространено писмо от изпълнителния директор на организацията с аргументи против свикване на местен референдум за бъдещето на добива на полезни изкопаеми в общината и позицията на Управителния съвет на БМГК в подкрепа на инвеститора и с посочване на ползите от добивната дейност за регионите.

Публикуваме го без редакторска намеса.

София, 18 януари 2017 г. – Българска минно-геоложка камара заявява своята подкрепа за проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни руди в находище „Трън“ при спазване на законодателството на Република България и на най-високите стандарти в Европа и България за опазване на околната среда и здравето на хората. Камарата изразява своята увереност в това, че инвеститорът ще започне и изпълни проекта, стриктно следвайки принципите на устойчивото развитие съблюдавайки икономическата, екологична и социална отговорност във всеки един аспект на своята работа.

Камарата приема за необходимо да изрази своя позиция по отношение на инвестиционното намерение за рудодобив в Община Трън поради зачестилите опити на група хора да тиражират в публичното пространство манипулативни и грешни факти и тяхното изопачено тълкуване пред широката общественост.

БМГК признава, че поради целенасочена кампания за злепоставяне на проекта, част от местната общност е манипулирана и вероятно това е основната причина да изразява опасения за бъдещето на региона след започване на добивните дейности. Камарата зачита и уважава правото на мнение и нуждата от качествена информация за местните хора, както от страна на компетентните органи (МОСВ, Община Трън, РИОСВ), така и от страна на инвеститорите още на този най-ранен етап от развитието на проекта. В гр. Трън от четири години работи Информационен център на инвеститора, където отговарят на възникналите въпроси. В него вече са подадени над 200 молби от желаещи работа жители на община Трън и региона.

До момента е ясно, че проектът в Трън е своя най-ранен етап и предстои изготвянето на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда. Инвеститорът все още прави допълнителни проучвания за своя сметка, за да има пълна и достоверна картина на наличните природни условия и богатства. Нещо повече, този подход ще му позволи да използва най-съвременните методи за начало и продължаване на добива при спазване на принципите на устойчивото развитие. Всякакво провеждане на широки обществени дискусии или допитвания до обществеността, преди да е приключила законовата процедура по Оценка на въздействието върху околната среда – не само по проекти в минерално-суровинната индустрия, но и за всички останали икономически дейности, крие риск от подвеждане на местната общност и може да навреди на социално-икономическото развитие на региона. 

Атаките срещу този конкретен инвеститор за съжаление не са изолиран случай, а са елемент от една тенденция за перманентно саботиране на дейността на минно-добивни компании, с което се създават затруднения пред устойчивото развитие на минния бранш. Подобни негативни кампании следва да се разглеждат като опит за задържане на икономическото развитие на страната ни, поради което цялата общественост, включително и държавните органи не би трябвало да се поддават на провокации, а да се придържат стриктно към законоустановените норми, в рамките на които се гарантира общественият интерес.

БМГК, както и държавните институции, и широката общественост, много добре познават групата компании на инвеститора „Асарел-Медет“АД. Съдейки по неговия дългогодишен опит – инвеститорски, управленски, обществен, социално-отговорен, както и спазване на екологичното и трудово законодателство, ние гарантираме, че с развитието на проекта в Трън, инвеститорът ще спазва същите принципи, правила и политики, както и националното законодателство - каквато е безусловно цялата му практика при развитието на добива в община Панагюрище.

В досегашния си опит, компанията-инвеститор е доказала, че рудодобивът може да се развива в унисон с всички други отрасли на икономиката на страната – в това число туризъм и биоземеделие – при значително завишаване стандарта на живот на местното население. Община Панагюрище е пример за това как от години бизнес и местна власт могат заедно да решават проблемите и да развиват своя роден край.

Убедени сме, че в община Трън ще бъде приложен същият успешен и устойчив модел на развитие и новият проект ще донесе редица ползи – както за местното население, така и за националната икономика.

 

  

Част от ползите от проекта за златодобив в община Трън са:

 

-              За местната общност:

o             Наемане на местни жители на работа – както при етапа на строеж на рудниците, така и при процеса на добив на полезни изкопаеми;

o             Подобряване на местната инфраструктура

o             Подобряване на качеството на услуги, предоставяни от местни доставчици;

o             Развитие на здравеопазването, културния живот, спортните дейности в общината;

o             Насърчаване на младите хора да останат по родните си места. Косвен ефект би бил ако емигрирали трънчани се завърнат след успешния старт на проекта.

o             Повишаване на местния бюджет след трансфер на полагаемия се процент от концесионните плащания;

o             Повишаване качеството и стандарта на живот;

o             Развиване на туристическия сектор и негови разновидности;

o             Развита социална отговорност чрез публично-частни проекти, реализирани съвместно между Община Трън и инвеститора.

 

-              За националната икономика

o             Повишаване на БВП;

o             Намаляване на безработицата в региона;

o             Повишаване на концесионните плащания към националния бюджет;

o             Реализиране на полезните изкопаеми на страната;

o             Затвърждаване на водещата позиция на България като минна държава;

o             Старт на нов минен проект – един от двата първи проекта в продължение на близо 30 години.

 

-              За Европа

o             Реализиране на Стратегията за суровините на Европейския съюз, която насърчава местния добив и намаляване на зависимостта от внос на суровини за европейската индустрия

 

 

18 ян. 2017, 17:28

Кметът на Трън иска провеждане на местен референдум заради златодобива
Кметът на Трън иска провеждане на местен референдум заради златодобива

Референдум заради златодобива да се проведе в Трън, иска кметът на пограничната община Станислав Николов. Той е предложил на общинските съветници да гласуват решение, с което местните да могат сами да решат дали да има златна мина в региона или не. Хората ще отговарят на въпроса „Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“.

Предложението на Николов е заради социалното напрежение, което се породи в региона след инвестиционното намерение на „ЕВромакс сървисиз“ ЕООД за добив и преработка на подземни богатства.  Създадени бяха два инициативни комитета.  Единият в подкрепа на златодобива, а другия – против. Поддръжниците на златната мина смятат, че тя ще развие икономически региона. Противниците пък са категорични, че тя ще увреди чистата трънска природа.

„В последните дни и от подкрепящите и от противниците на инвестиционното намерение се правят опити да се насажда мнение, че общинската администрация взима страна по отношение на едната или другата позиция.

До настоящия момент от страна на компетентните институции, от които зависи предоставянето на въпросната концесия и евентуалния добив на подземни богатства не е искано и не е давано съгласие от страна на общинската администрация за предоставяне на концесия или за отказ от такова предоставяне“, пише в предложението на кмета до съветниците.

Общинската администрация на Община Трън категорично е за чиста околна среда, за създаване на работни места, за оставане на младите хора и хората в работоспособна възраст в общината, за привличане на хора от други общини, за подобряване на стандарта на живот на трънчани. Затова и Николов предлага да се проведе местен референдум.  С цел масово участие и икономия на средства кметът смята, че най-подходящата дата за допитването до трънчани трябва да съвпадне с предсрочните избори за парламент.

18 ян. 2017, 17:28

Перничанин псува и заплашва гранични полицаи в Трън
Перничанин псува и заплашва гранични полицаи в Трън

59-годишен перничанин застава пред Темида за хулиганство.

През месец юни тази година, в района на ГКПП – Стрезимировци, от гранични полицаи бил проверен 59-годишният Р.З. от Перник. Мъжът се държал грубо и непристойно, псувайки и заплашвайки органите на реда.

Познатият с множество криминални прояви – телесна повреда, грабеж и унищожаване и повреждане Р.З. е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“. При доказване на вината му го заплашва наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и обществено порицание. 

18 ян. 2017, 17:28

Планът за златодобив в Трън – одобрен с невалиден подпис на министър
Планът за златодобив в Трън – одобрен с невалиден подпис на министър

 Сдружение „Трън“ сезира Главния прокурор на Република България със сигнал, за подпис на министър Нона Караджова 17 дни преди да встъпи в длъжност като министър. С подписа от 10 юли 2009 година, е продължен срока на договора за търсене и проучване за злато в община Трън. Продължението е трябвало да бъде подписано преди 11-ти юли, тъй като действието на договора изтича на следващия ден, а по това време министър е Джевджет Чакъров, който очевидно е отказал да подпише продължението и договора е изтекъл. 
Министър Караджова полага клетва като министър чак на 27 юли 2009 година или 17 дни по- късно от датата на нейния подпис. Според сдружението това прави договорън невалиден. Първият Договор между министъра на околната среда и водите  и „Мартерн“ ЕАД е сключен на 12 юли 2004 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Трън”, област Перник. На 11 юли 2007 г. е сключено първо допълнително споразумение към договора , с което срокът за проучване е удължен с 2 години.То е подписано от Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Второ допълнително споразумение е сключено на 10 юли 2009 година за удължаване срока на проучване с нови 2 години. То е подписано от Нона Караджова, 17 дни преди да встъпи в длъжност като  министър на околната среда и водите.
Проучванията са закупени от „ЕвромаксСървисиз“ ЕООД, а през 2013 г. проектът отново сменя собствеността си и е зкупен от „Асарел Медет‘‘ АД, което става 100 % мажоритарен собственик „Евромакс Сървисиз“ ЕООД и оперира на мястото от нейно име. Инвестиционното намерение предвижда добив на руда от открити рудници, изграждането на две хвостохранилища и обогатителна- флотационна фабрика на проекто-концесионна площ от 20 квадратни километра.Половината от тази площ е на връх Руй.

18 ян. 2017, 17:28

Двама възрастни бедстват в Шипковица
Двама възрастни бедстват в Шипковица

Двама възрастни бедстват в трънското село Шипковица. До населеното място не било разчистено, а техни близки били принудени сами да пробиват преспите, за да им занесат хранителни продукти.

„Проблемен е участъка от Долна Мелна до Шипковица. Там снегорин изобщо не е минавал. Опитахме да стигнем с кола, но не стана. Пробвахме и с джип, но снегът е 50 сантиметра дебел и пак не се получи. Ситуацията е много тежка“, обясниха хората.

От общината в Трън заявиха, че всички основни артерии са проходими. При подаден сигнал за бедстващи хора, се реагира незабавно.

„Възможно е да има откъснати махали, в които не знаем, че има хора. Нека се обадят хората и да кажат точно къде са, веднага ще бъде изпратена техника, която да разчисти“, заяви заместник-кметът на пограничния край Цветислава Цветкова.

От Общината в Трън обаче се оплакаха от фалшиви сигнали. Недобросъвестни граждани се обадили, че в къща в региона има бедстващо семейство с 2-годишно дете. След като била изпратена техника и теренът бил разчистен, се оказало, че в постройката не живее никой.

51 са селата в община Трън. Голяма част от тях са слабо населени, а в някои няма постоянно живеещи хора.

18 ян. 2017, 17:28

Две села откъснати в Трънско, продължава да трупа
Две села откъснати в Трънско, продължава да трупа

Две села са откъснати в Трънско, но за щастие, в тях няма постоянно живеещи хора. Това са Къшле и Шипковица, съобщи кметът на пограничния край Станислав Николов.

„Цялата налична техника на почистващата фирма са по улиците - това са около 20 камиона и два багера. Основните пътища са почистени, но лошото е, че отново заваля сняг и снежната покривка се увеличава. Нямаше валеж от 2 ч. през нощта до около 8 сутринта, но сега вече снежната покривка е около 40 сантиметра“, обясни Николов.

Няма бедстващи хора и автомобили в региона. Хората били подготвени заради многото предупреждения по медиите за влошаването на метеорологичната обстановка.

06 ян. 2017, 08:54

Откриха контрабандни цигари в Трънско село
Откриха контрабандни цигари в Трънско село

Трънски полицаи откриха контрабандни цигари и алкохол.

Акцията е проведена в края на миналата седмица, когато в трънското с. Филиповци бил проверен товарен автомобил „Форд Транзит“, шофиран от кюстендилеца В.Й./53 г./. На различни места в колата били намерени и иззети общо 460 къса цигари без бандерол и 8 литра алкохол в шишета от по 2 литра. Алкохолът и цигарите са иззети и по случая е започнато досъдебно производство.

27 дек. 2016, 13:52

МВР организира конкурс за детска рисунка в Трън
МВР организира конкурс за детска рисунка в Трън

Детското полицейско управление в Трън реализира поредната си цел в рамките на програмата. Полицията организира  конкурс за най – добра рисунка на тема: „ Аз и „Детското полицейско управление“. Творбите на децата са оценени от жури, а наградният фонд е осигурен от Община – Трън, партньор в програмата.

Първо място е спечелила рисунката на Олияна Славчева Янчева, второто е за Лазар Данков Стайков , а на трето се е класирала Румелия Бобева Руменова. Трите произведения ще бъдат предоставени за оценяване на областно ниво.

Инициативата е продължила със занимателни и дидактични игри, след което са  раздадени подаръци на всички участници по повод приключване на първия срок от занятията на Детското полицейско управление.

23 дек. 2016, 11:29

Нов инцидент в Трън! Влачиха дете със самоделна четириколка
Нов инцидент в Трън! Влачиха дете със самоделна четириколка

Нов пътен инцидент изнерви жителите на Трън. Мъж със самоделна четириколка блъсна дете и го влачи около 5 метра, съобщиха за „Мироглед“ хора от града. Инцидентът станал вчера през деня.

Румен С. със самоделно сглобена четириколка блъснал 12-годишно дете.  Момчето е с охлузвания, но без сериозни травми. Въпреки това разгневени близки на пострадалия малчуган  се събрали на площада и заплашили със саморазправа мъжа. Наложило се полицията да се намеси, за да предотврати сериозен инцидент.

17 дек. 2016, 13:55

Погребват Божидар в събота
Погребват Божидар в събота

24-годишният Божидар от Трън, който бе блъснат на 10 декември от Кирил Бойчев, ще бъде погребан в събота. Траурната церемония ще се състои в 12 ч. Общината ще поеме разходите на семейството по тъжното събитие, съобщи заместник-кметът на пограничния край Цветислава Цветоква.

Божидар изпадна в мозъчна смърт още на 12 декември.  Утре от общината ще изпратят кола, с която ще транспортират тялото му от столичната клиника, в която лекарите се бориха до последно за живота му.

„По искане на близките ще бъде организирано и поклонение. То ще се състои в читалището в Трън веднага щом докараме Божидар“, обясни Цветкова.

15 дек. 2016, 19:48

Трагедия! Блъснатият в Трън младеж почина
Трагедия! Блъснатият в Трън младеж почина

Блъснатият в Трън 24-годишен младеж е изпаднал в мозъчна смърт, научи „Мироглед“.  Божидар бе настанен в столична клиника в изключително тежко състояние.

Трагедията се разигра на 10 декември около час след полунощ.  Лек автомобил „Фолксваген голф“, шофиран от 39-годишният Кирил Бойчев, движейки се посока центъра на града  блъснал 24-годишният Божидар, който се движел в срещуположна посока. Шофьорът спрял, качил младежа в колата и го оставил пред местната болница и напуснал местопроизшествието. Момчето било закарано първо в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник, а по-късно в столична болница, с първоначална диагноза черепна фрактура. Според запознати медиците уговаряли майка му да дари органите му за трансплантация и затова поддържали живота му до днес. 

Божидар е единствено дете на самотна майка. Той е от ромски произход и работи като медиатор в Трън.

Виновникът Кирил пък работел в автоработилница в столицата. Сред местните жители се говори, че е бил в нетрезво състояние по време на инцидента. 

12 дек. 2016, 17:06