Актуалното в Перник и региона

Идва края на водната криза в Радомир

Радомир

13 март 2023, 16:12

Идва края на водната криза в Радомир

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник съобщи, че е намерен вариант, при който да бъдат разпределени водните ресурси на града така, че водният режим, въведен в края на 2019 г., да отпадне. Ето какво каза той за "Мироглед"

„След като беше прекъснат един от основните водоизточници на града, Радомир се изправи пред ситуацията да има недостиг на питейна вода. В продължение на три години съм писал писма и съм се срещал с всички министри на МОСВ, но до момента без успех. След изграждането на водопроводите по „водния цикъл“ в града, беше възможно да се реализира една моя идея. Обсъдих я първо с моя екип, а след това и с проектантите, които работеха по проекта на град Радомир. След уточняване на детайлите и събиране на всички идеи, пристъпихме към действия и резултатът е налице. Благодарение на това проектантско решение водният режим в града ще отпадне и няма да се стига да преустановяването на питейна вода към абонатите.

Конкретното решение включваше няколко важни стъпки. Поради големия обхват на „висока зона“ в град Радомир и голямата консумация в нея, водата не достигаше. Дебитът на водоизточник „Сиреняците“ е около 50 литра/секунда, което е крайно недостатъчно. Когато това водно количество се допълваше от „Врелото“, всичко беше наред, но сега водата е крайно недостатъчна за всички жители. Затова във водопроводната система присъединихме една помпена станция, която беше изключена от мрежата и не се използваше от 2009 година. Сменихме предназначението на въпросната помпена станция и я включихме директно в част от мрежата на „висока зона“ (на схемата в зелен цвят). Така облекчихме консумацията на „висока зона“ и дебитът от „Сиреняците“ вече е достатъчен за останалата част от нея.

Недостатък на това решение е, че водоизточникът, който ще захранва помпената станция, намалява дебита си през летните месеци, и водата отново може да не достига. Затова взехме решение в резервоар „ниска зона“ да бъде поставена потопяема помпа, която да подава вода отново през транзитния водопровод за зелената зона (на схемата). В момента в този резервоар постъпващите водни количества са малки поради огромните загуби по довеждащия водопровод от помпена станция „Опалово“, но скоро ще стартира реконструкцията му и дебитът ще бъде достатъчен. В момента по този довеждащ водопровод от 130 литра/секунда се губят 70-80, още преди достигането им до града. Когато той бъде подменен, това водно количество ще може да бъде насочвано в зелената зона (на схемата). Така тази зона ще бъде обезпечена от три места – веднъж от помпената станция (когато там има достатъчно дебит във водоизточника), веднъж от помпата в резервоар „ниска зона“ и в краен случай и от мрежата на „висока зона“.

Надяваме се, че до изграждането на новия довеждащ водопровод природата ще бъде благосклонна, и ще има достатъчно дебит във водоизточника на помпената станция.

С тези реконструкции на водопроводната мрежа в град Радомир няма да има режимно водоподаване и спирането на вода ще бъде само в случай на авария или ремонт. Днес изпратих предложение до кмета на община Радомир, заповедите за режимно водоподаване да бъдат променени, като преустановяването на вода да се осъществява само при необходимост.“

 

Инж. Борислав Иванов

Управител на „ВиК“ ООД - Перник

Споделете

0 коментара за “Идва края на водната криза в Радомир”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.