Ето класирането от ХХVI Национален детски фестивал „Чичо Стоян” в с. Дивотино

08.06.2023, 15:51 | Култура

СПОДЕЛИ:

На открита естрада пред Народно читалище „Чичо Стоян – 1927 г.” в село Дивотино, област Перник се проведе ХХVI Национален детски фестивал  „Чичо Стоян” – Дивотино 2023 г. Той бе бе журиран от: 

Председател: д-р Милена Любенова – фолклорист, ИЕФЕМ – БАН, град София

Членове: 1. Красимир Димитров  – хореограф, управител на фирма „Майсторите на танца“ град Перник

                2. Светлин Къслев  – музикант и композитор, управител на фирма „Стар Лайт студио“, град София

 В Националният детски фестивал се представиха 34 институции с песенни, танцови групи и формации, групи за словесен и обреден фолклор, групи за  детски игри и хора, вокални групи, танцови колективи, групи и формации за модерен балет, съвременно творчество и изкуство, и индивидуални изпълнители, певици/певци, хумористи и разказвачи за традиционен фолклор и съвременно/авторско/ изкуство с общо 661 участника от два областни центъра – Перник, София-град.

лед обстойно гледане и прослушване журито присъди следните колективни и индивидуални награди по жанрове:

 

                                        КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ

 

            І/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

                 ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

СЕ ПРИСЪЖДА НА:

            ЦПЛР – ЦИКО „София“, гр. София, обл. София.

Ръководител:  Надежда Колева.

 

            ІІ/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

               ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

СЕ ПРИСЪЖДА НА:

            Фолклорна формация „Кракра“

при НЧ „Пробуда – 1935 г.“, гр. Перник, кв. Бела вода.

Ръководител: Ирена Андреева.

                                     

             ІІІ/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА КМЕТСТВО СЕЛО ДИВОТИНО

                 ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

СЕ ПРИСЪЖДА НА:

             Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Граовче”,

при ЦПЛР – ОДК Перник, гр. Перник

Ръководител: Владислава Владиславова.

 

 

ІV/. ГОЛЯМА НАГРАДА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА

                  НЧ „ЧИЧО СТОЯН – 1927 г.“ СЕЛО ДИВОТИНО

                 ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ – ПЛАКЕТ И ДИПОМ

СЕ ПРИСЪЖДА НА:

  НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир.

                         Ръководител: Ивайло Карамфилов.

 

  

 

                            РАЗДЕЛ  А/: ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОР

 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

І/. Фолклорни певчески групи:

І място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. Народен хор на ДЮФА „Граовче“  (8 – 15 год.)

     при ЦПЛР–ОДК гр. Перник,  община Перник, област Перник

            Ръководител: Мариана Ангелова Янкулова

 

2./ Фолклорно певческо трио:

            Крисия Мартинова, Кристин Йошевска, Йоана Иванова (6 год.)

            НЧ „Напредък 1895“, гр. Радомир, обл. Перник

            Вокален педагог: Инес Михайлова.

 

ІІ  място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ: не се присъжда

 

 

ІІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

    1/. НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, с. Рударци, общ. Перник .

            За цялостно представяне на:

            ДФГ „Граово“ (7–13год.)  с  ръководител Биляна Лазарова  и   ДТС „Граово“ (6–13   год.) с ръководител Роман Михайлов.  

            

                                                             

 Индивидуални награди – певици/певци и инструменталисти

  А/.Певици/певци:

 

Златен медал и диплом:

1/. Веселина Петрова Младенова (8 год.)

             ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.        

            Ръководител: Мариана Янкулова.

3/. Емма Захариева Кирилова (8 год.)

             ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

             Ръководител: Мариана Янкулова.

4/. София Хейцман Костова (10 год.)

            ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

5/. Яна Иванова Кирилова (15 год.)

            ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

6/. Яница Емилова Иванова (14 год.)

            ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

 

 

7/. Христиана Светославова Зафирова (6 год.)

          Д Г № 9 „Калина Малина”, гр. Перник.

            Ръководител: Лилия  Спасова.                                                                        

8/. Дарина Бранимирова Петрова (7 год.)

          Д Г № 9 „Калина Малина”, гр. Перник.

            Ръководител: Лилия  Спасова.

9/. Божидара Николаева  Николова (11 год.)

           НЧ „Пробуда – 1922г“, с. Драгичево, общ. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

10/. Даная Маринова Руменова (6 год)

            НЧ „Христо Ботев – 1961 г.“, с. Люлин,  общ. Перник.

            Ръководител: Венелин  Руменов.

11/. Мелани Стефанова Деянова

            НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир.

            Ръководител: Ивайло Карамфилов.

12/. Сияна Дениславова Михайлова

            НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир.

            Ръководител: Ивайло Карамфилов.

13/. Фолклорен певчески дует:

        Йоанна Ивайлова Кирилова и Сияна Бориславова Маринкова (12 год.)

        ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дивотино, общ. Перник.

               Ръководител: Борислава  Борисова

 

Сребърен медал и диплом:

1/. Сияна Ваташка

            НЧ „Напредък 1895”, гр. Радомир, обл. Перник

            Вокален педагог: Инес Михайлова.

2/. Фолклорен певчески дует:

      Гергана Костова  и Станислав  Костов  (9 год.)

            НЧ „Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Светла Василева.  

3/. Виктория Виделинова Миткова (14 год.)

            НЧ „Христо Ботев – 1961 г.“, с. Люлин,  общ. Перник, обл. Перник.

            Ръководител: Венелин  Руменов.

4/. Александра Любомирова Симеонова

           НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Ивайло Карамфилов.

5/.  Анелия  Мартинова Славчева

             НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир, обл. Перник.

             Ръководител: Ивайло Карамфилов.

6/. Малена Романова Пламенова

           ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дивотино, общ. Перник.

            Ръководител: Борислава Борисова.                                 

7/. Благовест Анатоли Илиев (8 год.).

           ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дивотино, общ. Перник.

            Ръководител: Борислава Борисова.                                 

 

 

Бронзов медал и диплом:

1/. Димана Димитрова Ташева  (10 год.)

            ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

2/. Рая Росенова Михайлова (11 год.)

            ДЮФА „Граовче“ ЦПЛР–ОДК гр. Перник.

            Ръководител: Мариана Янкулова.

3/. Николета Николаева Тодорова (15 год.)

           НЧ „Христо Ботев – 1961 г.“, с. Люлин,  общ. Перник.

            Ръководител: Венелин  Руменов.

                                 

ІІІ/. Инструменталисти:

 

1/. Никола Владиславов Видинов – гайда.

            ПМГ „Хр. Смирненски“, гр. Перник, общ. Перник.

            Ръководител: Венцислав Андонов.

           

            II/. ФОЛКЛОРНИ НАРОДНИ ОРКЕСТРИ

Не се присъждат награди

 

            III/. ФОЛКЛОРНИ ТАНЦОВИ ГРУПИ:

 І място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. „Майсторите на танца“ за цялостно представяне в категория 10–14 г.

      НЧ „Пробуда – 1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник

              Ръководител: Кристиян Илчев

 

ІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. Детска танцова фолклорна група

     при НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник.

                  Ръководител: Бойко Седевчов.

 

2/. „Майсторите на танца“  в категория 4–6 год.

      НЧ „Пробуда – 1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник

              Ръководител: Кристиян Илчев

 

 

ІІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. Детска фолклорна танцова група „Шопи“

     при НЧ „Пробуда – 1909“, гр. Батановци, общ. Перник.

            Ръководител: Роман Михайлов.

2/. Детска фолклорна танцова група „Шопчета”.   

       при НЧ „Люлински изгрев –1903”,  с. Големо Бучино, общ. Перник.

            Ръководител: Роман Иванов Михайлов

3/. Детска група за народни танци „Шопчета“

          при НЧ „Светлина –1945, с. Мърчаево,  обл. София.

            Ръководител: Виолета  Трайкова-Крумова.

  4/. ФТА „ Български Ритми”

        при НЧ „Просвета – 1909 г.“, кв. Църква, Перник.

             Ръководител: Цветан Борисов Боянов.

 

 

 

IV/. ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ, ОБРЕДИ И РИТУАЛИ:

І място – не се присъжда

 

ІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/.  Детска фолклорна група „Лазарица“  (V – VI клас).

       ОУ „Николай Хрелков“, гр. София, кв. Горна баня.

               Ръководител: Виолета Ефтимова.

 

ІІІ-то място – не се присъжда

 

            VI/. ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ ЗА СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР:

                   КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

 

І място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

1/. Детска фолклорна група за словесен фолклор

     НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Димитрина Мирчева

2/. Детска фолклорна група за словесен фолклор и детски игри.

     НЧ „Пробуда – 1937 г.“, с. Кладница, общ. Перник, обл. Перник.

            Ръководители: Румяна  Свиленова  и Вероника Ивайлова.

 

ІІ място - не се присъжда

 

ІІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

1/. Група за словесен фолклор

     НЧ „Светлина – 1925 г.“, с. Дебели лаг, общ. Радомир.

            Ръководител: Антоанета Василева.  

 

 

            ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ /РАЗКАЗВАЧИ/

Златен медал и диплом:

1/. Спасиян Миленов (10 год.) и Андреа  Миленова

     НЧ „Светлина – 1936 г.“, с. Прибой, общ. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Росана Иванова.

 

Сребърен медал и диплом:

1/. Антония Антонова Станкова (13 год.)

     НЧ „Светлина – 1925 г.“, с. Дебели лаг, общ. Радомир.

            Ръководител: Антоанета Василева. 

2/. Виктор Венциславов Георгиев (16 год.)

      НЧ „Светлина – 1936 г.“, с. Прибой, общ. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Росана Иванова.

 

 

Бронзов медал и диплом:

Не се присъжда

                            

                        

      РАЗДЕЛ Б/. СЪВРЕМЕННО /АВТОРСКО/ ТВОРЧЕСТВО И ИЗКУСТВО:

 

                        I/.АНСАМБЛИ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ

Не се присъждат награди

 

II/. НАРОДНИ ХОРОВЕ, ПЕВЧИСКИ ГРУПИ ИФОРМАЦИИ:

                              КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

 

І  място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дивотино, общ. Перник.

            За цялостно представяне на:

            Народен хор  (8 – 13 г.) и Вокална група „Цвете“  (8–13 год.).

            Ръководител: Борислава  Борисова.

 

ІІ-ро място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. Детска певческа група  (до 8 г.)

     при НЧ „Напредък 1895”, гр. Радомир, област Перник

            Вокален педагог: Инес Михайлова.

 

 

 

ІІІ-то място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

 

1/. Певческа група „Радомирчета“ (6–7 г.)

при ДГ „Радомирче“, гр. Радомир, обл. Перник.

            Ръководител: Габриела  Миланова.

 

 

 

                        ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ ПЕВИЦИ/ПЕВЦИ:

Златен медал и диплом:

Не се присъждат

Сребърен медал и диплом:

Не се присъждат

Бронзов медал и диплом:

Не се присъждат

 

III/.НАРОДНИ ОРКЕСТРИ

                              КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

Не се присъждат награди

 

                       

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ:

І място – златен медал и диплом

1/. Венцислав Николаев Лозанов – цигулка  (8 год.).

     Школа по китара, цигулка и солфеж при НЧ „Съзнание – 1922 г.“, гр. Перник.

             Музикален педагог: Иванка Дикова.

 

ІІ мястосребърен медал и диплом – не се присъжда

 

ІІІ място – не се присъжда

                                                      

                        IV/. ВОКАЛНИ ГРУПИ:

 

І място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Детска вокална група

     Детска градина № 4 „Чуден свят“ гр. Перник, общ. Перник.

          Ръководител: Верка Момчилова.

2/. Вокална група „Косе Босе”,  (5–7 год.).

     Д Г № 9 „Калина Малина”, филиал с. Дивотино.

            Ръководител: Лилия  Спасова.

 

 

ІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Вокална група “Калинки”  (6–7 год.).

     Д Г № 9 „Калина Малина”, гр. Перник.

            Ръководител: Лилия  Спасова.

 

ІІІ място – не се присъжда

 

 

 

            V/.ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ И КОЛЕКТИВИ:

 

І място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ:

1/. Школа за народни танци „Кракра“ (3 – 6 год.)

     ДГ 15 „Райна Княгиня“ гр. Перник. 

            Ръководител: Ирена Андреева.

2/. Школа за народни танци „Кракра“. Филиал Мещица (различни възрасти)

     ДГ 15 „Райна Княгиня“, гр. Перник. 

             Ръководител: Ирена Андреева.

3/. ДГ № 6 „Българче“, гр. Перник, общ. Перник (5–6 год.)       

            3-та ПГ „Слънчице“. Ръководител: Мартина Василева.

4/. Танцова група „Калинка“ (6–7 год.) 

            ДГ № 12 „Радост“, гр. Перник, общ. Перник

            Ръководители: Величка  Ангелова и Радостина  Стефанова.

5/. Сборна група „Клуб по народни танци“ по Нац. програма „Заедно в изкуствата и спорта“.                      ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дивотино, общ. Перник.

             Ръководител: Милена Борисова.

 

 

ІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Школа за народни танци „Български ритми“,

      ДГ №1 „Миньорче“, гр. Перник , обл. Перник.

                 Ръководител: Цветан Боянов.

2/. ФТА „Български ритми“,

      7-мо ОУ „Г.С. Раковски“, гр. Перник, общ. Перник.

            Ръководител: Цветан Боянов

3/. Детска танцова формация „Граовчета“ ( 4–6 год. и 7–10 год.) 

     Сдружение „Брезияна“, гр. Брезник, обл. Перник.

                Ръководител: Яна Кираджиева

 

ІІІ място –  ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. ОУ „ Христо Ботев“,  гр. Батановци , общ. Перник (7 – 8 г.)

            За цялостно представяне на:

             Детска фолклорна група „Слънчица“ с  ръководител Аня Кирова;                                                                                              Ученици от Първи клас с ръководител Моника Райкова.                                                                                                                                                                              

2/. ДГ № 3  „Пролетен цвят“, гр. Перник, общ. Перник.

            Ръководител: Роман Михайлов.

 

 

VI/. ФОРМАЦИИ И КОЛЕКТИВИ ЗА КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

Не се присъждат награди

 

           

VII/. ФОРМАЦИИ ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ, МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ,

                                ДЖАЗ И УЛИЧНИ ТАНЦИ

 

І място – не се присъжда

                                               

ІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

 

1/. Театрално-танцова студия „Чекмедже“

     НЧ „Пробуда – 1922“, с. Драгичево, общ. Перник.

     За цялостно представяне на деца до 6 и над 6 год.

            Ръководител: Даниана Коева.

 

ІІІ място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Балет „Shine“

     НЧ „Аврора 2013“, кв.”Изток“ гр. Перник, обл. Перник.

                        Ръководител: Виктория Василева

 

 

 

                        VIII/. КЛУБОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТАНЦИ:

 

І-во място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Клуб по спортни и латино танци “Стъпка по стъпка”

     при НЧ „Васил Левски – 1968 г.”, с. Рударци, обл. Перник

                        Ръководител: Лидия Янкова

 

ІІ-ро място – ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

1/. Формация латиноамерикански танци  „Стъпка по стъпка”.

НЧ „Пробуда – 1922 г.“, с. Драгичево, общ. Перник.

            Ръководител: Мария Христова

 

ІІІ-то място - не се присъжда

 

 

                        IX/. БУФОСИНХРОНАДА

Не се присъждат награди

        

Членовете на журито и работният екип изказват благодарност за добрата организация и провеждането на ХХVI Национален детски фестивал  „Чичо Стоян” – Дивотино 2023 г.

на ръководството на читалището и кметството в село Дивотино.   

        

          

 

                

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

4-годишно дете направи фурор  на концерта на Веселин Маринов в Перник

24.04.2024, 14:49


Протестен митинг за отлагане на либерализацията на пазара на ток, включват се и перничани

24.04.2024, 12:40


Взеха "Санг Йонг" от пиян шофьор в Перник

24.04.2024, 11:54


Масирана спецакция на полицията в един от ромските квартали на Перник, има задържани

24.04.2024, 11:49


Идват първите 640 млн. лв. за трансформацията на Перник, Стара Загора и Кюстендил

24.04.2024, 10:02


Майка от Кралев дол с призив: Никога не съм искала помощ за себе си. Днес ви моля! За моя Ники!

23.04.2024, 12:51


За седми път: Мобилен пункт за опасни отпадъци идва в Перник

23.04.2024, 11:56


Първи случай на коклюш в Перник

23.04.2024, 11:33


Коне задръстиха магистралата към София

23.04.2024, 09:26


Поредна жалба срещу прокурорския син: Душил съкилийник

23.04.2024, 08:27


Перничанин с благодарност към трима уролози от МБАЛ "Рахила Ангелова"

23.04.2024, 00:28


Три пернишки села организират шах турнир

22.04.2024, 16:22


Прокуратурата подхвана биячите на 15-годишното момче от Перник

22.04.2024, 15:52


Бъдете готови: Утре в Пернишко ще се лее като из ведро

22.04.2024, 14:42


Камион с прикачено ремарке с интервенция на рамата установиха на магистрала "Струма"

22.04.2024, 11:15


Криминално проявен си направи оранжерия за марихуана в къща в Перник

22.04.2024, 11:12


Група роми пребиха 15-годишно момче в Перник

22.04.2024, 10:12


Издирват възрастен мъж от Батановци

22.04.2024, 09:04


KL kickboxing club Pernik се завърнаха с две европейски титли и куп медали по кикбокс

22.04.2024, 08:25


Стана ясно как се държи убиецът от "Соло" в затвора

20.04.2024, 09:48


4-годишно дете направи фурор  на концерта на Веселин Маринов в Перник

24.04.2024, 14:49


Не ядем истински сирена и кашкавали, а боклуци

24.04.2024, 14:05


Коне, покрити с кръв, обикалят из Лондон

24.04.2024, 14:01


Протестен митинг за отлагане на либерализацията на пазара на ток, включват се и перничани

24.04.2024, 12:40


Бойко Рашков си изтърва нервите: Два пъти тръгна да бие журналисти

24.04.2024, 12:33


Взеха "Санг Йонг" от пиян шофьор в Перник

24.04.2024, 11:54


Масирана спецакция на полицията в един от ромските квартали на Перник, има задържани

24.04.2024, 11:49


Доц. Мангъров посочи причината за бума на коклюш у нас

24.04.2024, 11:39


Започва изплащането на Великденските добавки от 26 април

24.04.2024, 10:15


Второто плащане по Плана за възстановяване е спряно!

24.04.2024, 10:11


Кога ще е пикът на коклюша? Случаите стигнаха 400

24.04.2024, 10:08


Идват първите 640 млн. лв. за трансформацията на Перник, Стара Загора и Кюстендил

24.04.2024, 10:02


Спират ли Tik Тok у нас?!

24.04.2024, 08:56


Ни Ло най-после вдига сватба с Ники Михайлов

24.04.2024, 08:52


Още едно бебе проплака в Нова тв

24.04.2024, 08:50


Известен рокер пиян прегази жена на паркинг

24.04.2024, 08:44


Съединените щати обявиха нови санкции срещу Иран

24.04.2024, 08:41


Вижте какво впечатлило Елена Йончева, за да пристане на ДПС

24.04.2024, 08:41


Динко Вълев рекетирал и съветник на Кличко

24.04.2024, 08:39


Старт на проверките на БАБХ преди Великден

24.04.2024, 08:38


АНКЕТА