Актуалното в Перник и региона

Перник

Читалището в Драгичево вече с нов облик
Читалището в Драгичево вече с нов облик
Знаковата сграда на читалище „Пробуда" в пернишкото село Драгичево вече е напълно ремонтирана и отвори широко врати за самодейците в населеното място. Лентата на обновения културен дом преряза кметът на Община Перник Вяра Церовска и кметът на селото Виктор Викторов. По стар български обичай беше плиснато и менче с вода за здраве. 
Средствата за ремонта и укрепването на читалището са 250 000 лева и са отпуснати от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 
„Щастлива съм, че днес тази хубава сграда посреща творците на село Драгичево. Сигурна съм , че ще бъде изпълнена с много музика, песни и танци. Доказателство за това са успехите на момичетата и момчетата, които са показали таланта си на множество фестивали и конкурси", сподели кметът Вяра Церовска и приветства ръководството на читалището. 
"Сградата е с подменена покривната конструкция и изцяло е ремонтирана отвътре и отвън, подменен е водопровода, електрическата инсталация, както и подовите настилки във всички помещения, залата и библиотеката", коментира кметът Виктор Викторов и пожела на всички самодейци да са здрави , позитивни и усмихнати , да съхраняват традициите и пазят направеното за идните поколения. 
„Културното средище в селото беше едно от пострадалите при земетресението през 2012 година и беше забранено за ползване от компетентна комисия", припомни читалищният секретар Людмила Филипова и не скри вълнението си, че самодейците и читателите заслужават тази нова сграда. 
Сред акцентите на програмата беше и наградата на най-малкия жител на селото Виктория Цветкова, която е на 40 дни.
На празника не липсваше и доброто настроение, което беше повдигнато от чаровната и талантлива изпълнителка на народни песни Валерия Момчилова и невероятните изпълнения на „Майсторите на танца".

26 септ. 2018, 12:00

Спасителна акция! Граждани рязаха ламарина, за да спасят котета
Спасителна акция! Граждани рязаха ламарина, за да спасят котета

Граждани от Перник спасиха две котета от сигурна смърт. Животинките заклещили главичките си в дупки на ламарина на ул. „Отец Пасий“ в центъра на града.

Перничанката Силвия С. се натъкнала на жалната гледка и пусна зов за помощ в социалната мрежа.

„Две малки котета със заглавени главички в мазе на задната страна на бл 2 на Отец Паисий, срещу Лидл, на паркинга между блоковете, прозореца на мазето е под един храст“, пише тя.

На него се отзовали трима мъже. Наложило се ламарината да бъде срязана, за да бъдат спасени котетата. Мъниците си търсят дом и стопанин. 

26 септ. 2018, 12:00

Важно! „Топлофикация Перник“  до град Перник
Важно! „Топлофикация Перник“ до град Перник

През последните дни ние, екипа на „Топлофикация Перник“ АД, с недоумение и тревога сме въвлечени да участваме в една нечистоплътна, пошла и миризлива кампания, целяща сатанизирането на Дружеството и достъп до мимолетна слава на шепа неразбиращи материята, която дебатират, но достатъчно кресливи, за да повлекат след себе си първосигнално действащите институции в града ни.

От къде тръгна всичко – от депозираното от нас Инвестиционно намерение / ИН / в котлите на „Топлофикация Перник“ АД да се изгарят не само въглища и брикети, а и биомаса, шисти и RDF. Горивото за истерията се оказаха шистите и RDF-ът. За шистите разбрахме, че дебатиращите нямат и най-малка представа какво са те. Това говори за пълна неадекватност на дебатите и дебатиращите, защото нито един от тях не е прочел нашето ИН. Мога само да им подскажа, че шисти са етап от образуването на въглищата, но много по-ранен. Що се отнася до основното гориво, разгоряло истерията - RDF, ще ползвам информация от достъпни и публични източници, за да не бъда обвиняван в пристрастност. Познаващите буквите могат да добият представа по темата и от списание „Екология и инфраструктура“ брой 3 от 2018г.

„По същество RDF е горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното ѝ оползотворяване. Тази възстановена от смесения поток ТБО фракция е известна като гориво от отпадъци (refuse-derived fuel, RDF). По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. RDF успешно се използва като горивна добавка, в работещи на въглища котли в топлоелектроцентрали, или като самостоятелно гориво, в специално проектирани за целта съоръжения. Установено е, че при съвместно изгаряне с въглища, RDF с калорична стойност между 12 000 и 16 000 J/g може да осигури до около 30% от необходимата входна енергия. Методите за получаване на висококачествена горима фракция от ТБО са два – механо-биологично третиране и процес на суха стабилизация. При първата технология металите и инертните материали се отделят, а органичните фракции се пресяват за последваща стабилизация чрез компостиране със или без фаза на разграждане. Остатъчната фракция, състояща се предимно от сухи хартиени, пластмасови и текстилни материали, е с висока калоричност. RDF може да се получи и посредством процес на суха стабилизация, при който остатъчните отпадъци (без инертните и металните компоненти) се изсушават и стабилизират чрез компостиране. Получената маса се отличава с висока калорична стойност, което я прави подходяща за приложение като гориво.“

RDF е всъщност отпадъчният материал от ТБО, който не може да се рециклира. Този отпадък съдържа множество органични материали - около 70 %, които са горими и затова се нарича "гориво". Останалите 30 % са неорганични, т.е. негоривни материали. Технологията за изгаряне на RDF е от 70-те години на миналия век, когато започва масово изграждане на инсталации за изгаряне на RDF в индустриалните страни - САЩ, Япония, както и в Западна Европа. В момента по света има над 400 завода, изгарящи над 90 млн. тона RDF годишно, а добиваната енергия е над 4 гигавата на час. Сред най-известните заводи в Европа за преработка на RDF е този във Виена, въведен в експлоатация през 1972 г., с капацитет е от 270 000 тона годишно. Подобни има в Цюрих от 1969 и 1978 г. (200 000 и 100 000 т/годишно), в Берлин от 1967 г. (350 000 тона годишно), Бон от 1992г. с капацитет от 180 000 тона годишно, както и още няколко по поречието на Рейн.

Поради това, че много големи количества RDF се рециклират в страни като Германия, Холандия, Дания, Швеция, Великобритания, Швейцария и т.н., съществува свръх капацитет на мощности, което е довело до борба за всеки тон RDF между операторите на такива централи. В резултат, пазарът на RDF се е променил много и в момента е обект на внос като гориво за съществуващите централи.

Що се отнася до това дали изгарянето на RDF не би допринесло до допълнително замърсяване на околната среда ще предоставя следните неизвестни на малката, но дебатираща по въпроса, група граждани. Котел №5 в „Топлофикация Перник“ АД е проектиран и изграден със средства от Световната Банка съгласно всички световни и европейски екостандарти през не много далечната 2009г. Тогава в експлоатация е пуснат и най-модерният южно и източно от Дунав електрофилтър. Във възможностите на съоръженията е предвидено изгарянето на доста видове твърди горива, включително RDF. И не на последно място, през 2014г. от нас бе въведена в експлоатация инсталация за мокро очистване на газовете, по-известна като сероочистка. Следващото нещо, което е необходимо да се знае от дебатиращите, е защо ТЕЦ „Република“ се намира точно там. Преди построяването му са правени много дълги и сериозни проучвания за това на къде и как точно ще се пренасят изпусканите от комина му газове. Има едно понятие „Роза на ветровете“ и бих препоръчал запознаването ви с него, за да откриете истината защо ТЕЦ-ът е там и къде биха усетили носещи се от него прах и и миризми. След това си вижте адресните регистрации и си отговорете чия миризма ви пречи. Защото данните от последните две седмици на местата за мониторинг на въздуха не показват повишени стойности. В Перник има 6 станции. В момента /24.09.2018г./ нивата във всички тях е в норма (под 25 µg/m³ - по-точно данните се въртят между 2 и 3µg/m³). Положението не е така в Петрич, Харманли, Свиленград, Карнобат, Несебър, Бургас, Аксаково, Добрич, Шумен, Русе, където стойностите са около и над  50µg/m³. Най-лошо е във Варна, Поморие, Димитровград, където стига до 70µg/m³. А там си нямат ТЕЦ „Република“. Да не говорим, че до момента нито една институция не е установила изгаряне на RDF в горивните инсталации на ТЕЦ-а, а медиите са пълни с волни интерпретации.

А относно терзаещите се и, направили ми добро впечатление, с желанието си да се позапознаят с материята, дебатиращи, защо „Топлофикация Перник“ АД се е отказала от кандидатстването за дерогации за следващите няколко години, ще кажа няколко неща. Първото от тях е, че думата дерогация е трудно осмислима за незапознатите и означава отмяна на някаква правило или закон за определени субекти за определено време. Та, ние не сме поискали прилагането на дерогации относно нашето дружество, защото и в момента покриваме новите, по-ниски еконорми, наложени ни от ЕС.

След като бяха пояснени някои основни моменти от темата за изгаряне на RDF, искам да се върна отново на кампанията, водена срещу нас от знайни и незнайни интернет писачи, псевдоновинари и пишман политици. Господа, депозираното ИН от Дружеството ни е в следствие на строга икономическа логика. Ние работим в силно изкривена икономическа среда – на входа свободен пазар, а на изхода соц. регулация. Освен всичките разходи като заплати, външни услуги, основно гориво и т.н., от няколко години сме принудени да плащаме и така наречените „Въглеродни емисии“. Тези емисии се купуват на свободен пазар – обект са на борсова търговия и в момента тон от тях струва почти двойно на тон въглища, изгаряни в парогенераторите на ТЕЦ „Република“. Това означава допълнителен разход от около 1 500 000лв. на месец. За излизане от тази ситуация пътищата са два – вдигане цената, на предлаганата от нас услуга, или снижаване на разходите за производство. Поради тази причина, а и поради факта, че шисти, биогориво и RDF са освободени от плащанията за „Въглеродни емисии“, ние депозирахме нашите ИН. Това, че RDF е чисто гориво, го казва ЕС, поради което и насърчава употребата му като такова. Правим това, защото си даваме и сметка, че градът е проектиран така, че да не може да съществува без ТЕЦ-а си. Невъзможно би било отоплението на обществените сгради, училищата, детските градини. В нито един панелен блок ел. инсталациите не са проектирани да издържат на по-високо натоварване, електропреносната мрежа на града не е разчетена за отопление без ТЕЦ.

Затова искам и да попитам фейсбук дебатиращите какво предлагате като алтернатива след като се „преборите“ и доведете „борбата“ си до край и „Топлофикация Перник“ АД преустанови дейност. Много искам да чуя предложенията ви, но ми се слушат само смислени и осъществими.

И още нещо. От дълго време си задавам въпроса защо в гр. Перник през последните десет години не се е вяснал нито един инвеститор. Близо сме до София, имаме изградена всякаква инфраструктура, в града ни има огромно количество пустеещи промишлени площи. Какво ни липсва? Липсва ни приятелското отношение на държавата към инвеститора. Нито Общинската управа, нито представителите на правителството в града ни допринасят с нещо инвеститорът да се почувства като добре дошъл. Например нашето дружество за последните пет години е открило 50 нови работни места и е инвестирало 13 млн.лв. в изграждането на нова сероочистваща инсталация, което доведе до изваждането на града ни от ежедневните сводки за силно замърсен въздух с SO2 (даже Министърът на екологията го каза в национален ефир). Само по себе си това е факт с особено значение за града. При такава инвестиция в друга област, фирмата би била обявена за инвеститор клас „А“, да ѝ бъдат намалени местните данъци, а казионните медии да се грижат за добрия ѝ имидж. В настоящия момент ние отново реализираме инвестиция в размер на 6 млн.лв. с построяването на нов завод за сушене на въглища и отново откриваме нови 50 работни места, и отново местната и държавна власт, позиционирани в гр. Перник, изсипват репресивната си мощ върху нас, преследвайки някакви имагинерни, мимолетни политически дивиденти, без да си дават сметката, че подобна репресия може да обезлюди любимия им град, оставяйки го без отопление и изхвърляйки 500 работника на улицата. Всички помнят „протестите“ от месец март 2018г., когато шепа нередовни платци и длъжници, опитвайки се да изпросят амнистия за дълговете си, увлякоха 700-800 души на немощен протест. А между другото, и част от актива на сега организиращите се е съставен от тези същите познати муцуни. Също така всички знаят, че въпреки тези протести, повярвалите в нас са над 6 500. Само припомням. Перник не е изолирана фейсбук групичка. Недоумявам за посоката на държавната репресия. 15 човека крещят в несвяст, че нещо им мирише, една фейк медия им приглася и вместо репресията да е върху тези 15 крещящи субекта, тя се стоварва върху дружеството и иска да спре дейността му. Много мъдро.

                                                                                           

                                                                                                       Изпълнителен директор на "Топлофикация" Перник - инж. Любомир Спасов

26 септ. 2018, 12:00

Джип надъни пожарна в Перник
Джип надъни пожарна в Перник

Джип удари пожарна в Перник. Инцидентът стана на кръстовище „Шахтьор“ на обяд.

Специализираният автомобил тръгнал да гаси пожар в Радомир. Според осведомени тя била с пуснати светлини за специален режим на движение.  Джип обаче се за ударил странично в нея. При сблъсъка са нанесени сериозни щети на лекия автомобил. По непотвърдена информация няма сериозно пострадали при инцидента.

Заради катастрофата движението бе затруднено. На мястото пристигна екип на полицията, който ще изяснява причините, довели до катастрофата.

По случая е образувано досъдебно производство.

26 септ. 2018, 12:00

Крадци претарашиха апартамент в „Изток“, задигнаха злато и електроника
Крадци претарашиха апартамент в „Изток“, задигнаха злато и електроника

Неизвестни лица откраднаха  електроника и семейни бижута от апартамент в квартал „Изток“.   

Престъпното деяние е извършено през нощта на 20 срещу 21 септември. Неизвестни лица се възползвали от отсъствието на собствениците на апартамента, проникнали в него и извършили кражба на лаптоп, видеокамера, плейстейшън  и златни накити.            

Извършен е оглед на местопроизшествието от служители на  02 РУ Перник. Предприети са действия за установяване на извършителите. Образувано е досъдебно производство.

26 септ. 2018, 12:00

Затруднено е движението към София през Бучино заради катастрофа
Затруднено е движението към София през Бучино заради катастрофа

Затруднено е движението на автомобили към София през Бучино заради катастрофа, алармираха шофьори. Инцидентът е станал тази сутрин малко след 8 ч.

Ударили са се малък камион и лек автомобил.  При удара са нанесени щети на колите и на мантинелата до пътя. По непотвърдена информация няма пострадали хора.

„Пътят не е блокиран, но движението е затруднено. Катастрофата е на завой и трудно ще изтеглят повредените коли“, разказаха очевидци.

25 септ. 2018, 09:01

Стадиона в Дивотино изровен от къртици! Шампионите по ръгби в потрес
Стадиона в Дивотино изровен от къртици! Шампионите по ръгби в потрес

Пернишкият ръгби отбор „Валяците“ изпадна в потрес след като видя къде трябва да тренира. Общинският съвет в Перник предостави на многократните републикански шампиони безвъзмездно стадиона в село Дивотино за 10 години.

Съоръжението е затревено и с олимпийски размери. За жалост обаче е обрасло с бурени и изровено от къртици. Сградата, където би трябвало да се намират съблекалните, се нуждае от основен ремонт. Тя бе една от постройките в селото, които пострадаха сериозно по време на земетресението от 22 май 2012 г. До момента ремонт на сградата не е правен и тя е неизползваема.  Клубът не разполага със средства за обновяването й.

Отборът по ръгби излиза на полуфинал за купа „България“ на 30 септември, но тренировките на тима буквално са блокирани заради лошия терен.

Досега „Валяците“  тренираха на стадиона в квартал "Димова махала" в Перник. Имотът обаче е частна собственост, а собственикът имал намерение да го застрои.

Пернишките ръгбисти са 32 пъти републикански шампиони по ръгби 15. Наскоро спечелиха и турнира за купата на България по ръгби 7.

25 септ. 2018, 00:45

Хит от мрежата: Земетръсна класификация по ПернИхтер
Хит от мрежата: Земетръсна класификация по ПернИхтер

Всякакви хитове се раждат в социалната мрежа. След като столичанка направи песен за наводненията през лятото. Сега две перничанки възпяха и земетресението от преди 6 години, когато земята под миньорския град се разтресе с 5,8 по рихтер.  Стеф Стефанова и Яна Първанова написаха озаглавиха произведението си Земетръсна класификация (по ПернИхтер). Публикуваме го без редакторска намеса:

Смешни страшки

Земетръсна класификация (по ПернИхтер):

 

2.0 - 2.5 - Треска, но не стреска.

2.5 - 3.0 - Удря те полека,

разклаща ти дюшека.

3.0 - 3.5 - Клати и бумти,

мачката сумти,

баба ти ламти,

а кучето скимти.

3.5 - 4.0 - HAARP-о ти се весне

и като те тресне

ум ти се заплесне,

гъз ти се отплесне.

4.0 - 4.5 - По-висок е магнитудо

и разсипва секо блюдо.

Троши чаши, бута маси

и разплаква педе**си.

4.5 - 5.0 - Според Рихтер требе тука

къщата да се напука.

Значи, ако те подпука,

бързо слизаш по улука.

5.0 - 5.5 - Падат много стари сгради,

побеляват млади брАди.

Се насира всеки втори,

хора стават каскадьори.

5.5 - 6.0 - Бута, троши и рове

и разбужда бесове.

Тука в Перник толкУ беше,

па ората си оцелеше,

но се молим на Исуса

нивга вече да не друса!

 

Steff Stefanova, Yana Pyrvanova

24 септ. 2018, 00:17

Пернишка светска персона е трябвало да влезе във "ВИП Брадър"
Пернишка светска персона е трябвало да влезе във "ВИП Брадър"

Poзмapи Tишep бeз мaлĸo дa нe cтигнe дo „BИΠ Бpaдъp“!

Xyбaвaтa Poзмapи Tишep e влязлa във „BИΠ Бpaдъp“ cъвceм cлyчaйнo – нayчaвaмe oт cтpaницитe нa „Уиĸeнд“. Tя влязлa в Kъщaтa вмecтo шeфĸaтa cи перничанката Ивeт Гpигopoвa – твъpди издaниeтo.

Πpoдyцeнтитe мнoгo дъpжaли дa вĸapaт вътpe имeннo мaйĸaтa нa Лyизa Гpигopoвa, ĸoятo в пocлeднитe мeceци e eднa oт нaй-oбcъждaнитe cвeтcĸи пepcoни зapaди пpяcнaтa cи вpъзĸa c бизнecмeнa Aтaнac Mинeв. Tя oбaчe нямaлa ниĸaĸвo нaмepeниe дa нaпycĸa yдoбния cи дoм, зa дa ce мecти в Hoви xaн.

Bмecтo тoвa пpeдлoжилa Poзмapи Tишep ĸaтo eднa oт нaй-ycпeшнитe мaнeĸeнĸи в aгeнциятa cи „Ивeт фeшън“.

Πo пoдoбeн нaчин в пpeдишeн ceзoн нa „BИΠ Бpaдъp“ e влязлa и eднa oт нaй-близĸитe пpиятeлĸи нa Poзмapи – мoдeлĸaтa Глopия Πeтĸoвa. Tя cъщo e cpeд ycпeшнитe дaми в ĸaтaлoгa нa Ивeт, a блaгoдapeниe нa yчacтиeтo в шoyтo цялo Бългapия имaшe възмoжнocт дa ce зaпoзнae c нeя.

Зa paзлиĸa oт Глopия oбaчe, ĸoятo пpeĸaлявaшe c aлĸoxoлa и cĸaндaлитe в Kъщaтa, Poзмapи пoнe зaceгa ce дъpжи мнoгo oбpaнo и oвлaдянo.

Poзмapи Tишep e oт бългapo-нeмcĸи пpoизxoд. Maйĸa й e oт Kaзaнлъĸ, a бaщa й oт Гepмaния. Kaтo мaлĸa изpacтвa в Гepмaния, oтĸъдeтo личи и eдвa дoлoвимият ѝ чyжд aĸцeнт, ĸoйтo oбaчe ѝ пpидaвa дoпълнитeлeн чap. Heин ĸoз нoмep eднo oбaчe e знaчитeлният ѝ pъcт oт 180 cм., пишe Rаzkrіtіа.соm.

23 септ. 2018, 10:08

Откриват Парка на предизвикателствата в Перник през октомври
Откриват Парка на предизвикателствата в Перник през октомври

Строителството на Парка на предизвикателствата в Перник е приключило. Официалното му откриване ще е през актомври, след като бъде подписан акт 16.

Паркът на предизвикателствата, който се намира в местността „Войниковец“, се изгражда по проект и неговата стойност е над 1,3 млн. лв. В него има 16 атракциона.  В центъра му е изградена сцена, подходяща за различни културни дейности и забавления. До нея има въжена градина на три нива, заедно с кула с вита стълба. Обособени са трасета за планинско колоездене. Отделено е място за разполагане на палатки. Там е оформено огнище и пилон за знаме.

Освен това са изградени три нови детски площадки и комбинирано игрище. Всички са с ударопоглъщаша настилка. Алеите са от изкуствена трева, а пътеките от естествен камък. Монтиран е и огромен дракон от дърво и метал. Паркът е достъпен за хора с увреждания и майки с детски колички.

23 септ. 2018, 00:46

Отрупаха паметника на Кракра Пернишки с цветя и венци за Независимостта на България
Отрупаха паметника на Кракра Пернишки с цветя и венци за Независимостта на България
10 години от обявяването на Независимостта на България отбелязаха перничани и отрупаха с венци и цветя паметника на Кракра Пернишки. Представители на местната и държавната власт в лицето на кмета Вяра Церовска и екипът й, народните представители, областният управител Ирена Соколова, председателят на ОбС Иво Савов,  кметът на кв. „Изток" Емил Костадинов, политици и граждани сведоха глави и отдадоха почит на героите, посветили живота си на свободата и независимостта. След това всички се включиха в шествието, предвождано от Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов,  до Двореца на културата. Там беше издигнат националният флаг, а кметът Вяра Церовска поздрави перничани  с празника и  припомни важни исторически факти.
 „На тази велика дата – 22 септември 1908 г., българите доказаха на Европа и целия свят, че са силна и достойна нация, способна да устои през размирните  времена, да запази своята идентичност и борбеност, гордост и самосъзнание, да защити своя национален идеал. Нация, която в зората на своята държавност успя да покаже политическа зрялост и дипломатически усет в името на България. Хилядолетната история поставя пред нас отговорността да работим заедно, като истински патриоти, за свободна и демократична България. Независимост означава свобода и воля за достоен живот, тя е изживяната мъдрост от нашата история и изгражда бъдещето на нашите деца!", каза в словото си кметът.
По думите й в този ден отдаваме заслужена почит на тези, които ни дадоха урок по родолюбие и патриотизъм и да бъдем достойни наследници на нашите предци, да имаме тяхната мъдрост и прозорливост за бъдещето.
Областният управител Ирена Соколова също поздрави перничани с Деня на независимостта с думите: „ Денят на Независимостта е урок и едновременно послание за това, че когато сме сплотени и единни, постигаме много повече и чертаем по-добро бъдеще. Бъдеще, в което ние и нашите деца ще живеем в цивилизован свят, лишен от конфронтации и разединение!"
Празникът завърши с концерт на Ансамбъла за народни песни и танци "Граовска младост", с главен художествен ръководител Венцислав Андонов, хореограф Тодор Тодоров и ръководител на Вокалното студио Силвия Симеонова.

22 септ. 2018, 13:11