Актуалното в Перник и региона

Земен

Нови финансови корекции за Община – Земен, ще връща над 116 000 лв.
Нови финансови корекции за Община – Земен, ще връща над 116 000 лв.

Нови финансови корекции са наложени на Община „Земен“ заради нарушения на обществена поръчка за рекултвиция на депото за твърди битови отпадъци. Договорът е сключен по Оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност 603 530,79 лева. Той е съфинансирана в размер до 85% от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Управителният орган открил нарушения на поръчката. Констатирано е, че методиката за оценка на офертите е незаконосъобразна и че техническото предложение на участника, определен за изпълнител, не отговаря на минималните изисквания, условия за допустимост. По първото нарушение корекцията е в размер на 5%, а по второто – 25%. Съдът е приел една обща корекция от 25%. Сумата, която общината трябва да връща е в размер на 116 929,70, което са 25 на сто от 467 718,78 лв., осигурени от Оперативната програма.

Корекцията е обжалвана пред Административен съд Перник. Магистратите обаче са отхвърлили жалбата. Решението им е обжалвано пред Върховния административен съд.

Това е втората корекция за община Земен по нарушение на обществена поръчка. Държавен фонд “Земеделие” наложи такава в размер на 666 646,16 лв.за нарушения при строителството на стадиона в града.

24 септ. 2021, 00:04

Силно търсене на дърва за огрев в Земен
Силно търсене на дърва за огрев в Земен

4873 домакинства в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка вече са осигурили отоплението си за зимата. До края на август са закупени 35 846 пространствени кубически метра дърва за огрев от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Най-силно е търсенето в района на „ДГС Елин Пелин”, където традиционно запасяването на населението се извършва целогодишно. Там над 8 000 пр. куб. метра са реализирани чрез директни продажби от склад. В „ДГС Разлог” домакинствата са закупили 3178 пр. куб. метра директно от склад, в „ДГС Земен” – 2931 пр. куб. метра и в „ДЛС Дикчан” – 2905 пр. куб. метра.

За поредна година ЮЗДП още през март създаде организация за своевременно снабдяване с дърва на жителите на населените места съобразно ежегодното потребление. По традиция обаче, особено в Благоевградска област, където са основните количества дърва, търсенето се засилва през октомври и ноември.

Два са начините, по които домакинствата могат да осигурят отоплението си – чрез директна продажба от склад по одобрени ценоразписи или чрез продажба на корен. При продажба от склад средната цена на пространствен куб. метър при широколистните видове е 44,61 лв., а при иглолистните 28,76 лв. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината.

Освен директни продажби жителите на малките населени места, които са включени в изготвените от кметовете списъци, могат сами да си добият дърва срещу заплащане на такса на корен. Това е най-евтиният вариант, като средната цена при широколистните е 18.30 лв. на пространствен кубик и 9 лв. - ако са иглолистни. В този случай обаче човек поема цялата работа и разходите по отсичането, цепенето и транспорта и затова много хора се отказват от тази възможност.

 

24 септ. 2021, 00:04

Община Земен ще връща 666 000 лв. еврофондове
Община Земен ще връща 666 000 лв. еврофондове

Община Земен трябва да връща 666 000 лв. еврофондове, след като от ДФ "Земеделие" са й наложили финансова корекция. Това става шест години след разследването на Биволъ „Аферата Земен“. Публикуваме материала на Биволъ без редакторска намеса:

Шест години след разследването на Биволъ „Аферата Земен“, Държавен фонд “Земеделие” наложи финансова корекция на общината в размер на 666 646,16 лв. Очевидно нечестивата корекция идва след документална проверка на OLAF. Службата установила, че декларираните по проекта за стадиона на Земен цени са близо два пъти по-високи от референтните към онзи момент за България, но оценяващата комисия на ДФЗ не е направила съответните корекции.

Още от вече далечната 2015 г. за нашия екип нямаше съмнение, че цените, по които се реализира въпросния проект са безобразно завишени. Тогава констатирахме, че Община Земен е много активна в усвояването на евросредства. Общинският кмет Димитър Сотиров, който в последните си 3 от 5 мандата е подкрепен от ГЕРБ, явно е открил правилните лостове за финансиране. Сотиров е тъст на небезизвестния строителен предприема Димитър Барбуков. Към 2015 г., по данни на ДФЗ, община Земен е реализирала десетина проекта. По-голяма част през МИГ-а Радомир, Земен, Ковачевци. Четири от проектите, финансирани по ПРСР, са емблематичен пример за усвояването на европейски средства у нас. За тях лично Сотиров ни обясни, че са „на пряко договаряне с фонда“, което естествено предизвика объркване у нас.

Проектът по реновирането на туристическия информационен център Земен пръв поражда съмнения за измама. Обектът е поместен в съществуваща сграда – бивша туристическа спалня от 158 кв.м., която е обновена за над 240 000 лв. без ДДС. На практика  смяната на покрив, дограма и поставянето на толоизолация, теракота и гипскартон  струват над 770 евро за квадрат. За справка: себестойността на новото строителство обичайно е между 250 и 360 евро за квадрат.

Общината реализира и еко пътека с 4 бивака за над 300 000 лв. Тези два проекта се реализират от фирмата ХУФУ. Фирмата е свързана с няколко скандала около реализацията на частни и публични обекти. Впоследствие е прехвърлена на офшорна компания, след като е генерирала сериозни задължения към НАП. За това, че ХУФУ се превръща в „абонат“ за строителните дейности в община Земен алармира Симеон Даскалов. Той има конфликт и търговски спор с фирмата заради сграда, която им е възложил да изградят, като инвеститор.

През 2012 г. Земен обявява обществена поръчка с европейски средства за реновирането на общинския стадион. Даскалов възлага на лицензирани конструктори  да му изчислят стойността на строителните работи заложени в последната обществена поръчка. Експертите му дават 2 количествено стойностни сметки. Едната е за 730 000 лв., втората за около милион. Общината възлага обекта за над 3 450 000 лв.

В документацията по одобрените проекти на община Земен се появява и името на Янаки Червеняков, един от най-уволняваните служители на ДФЗ. Естествено, пак след наше разследване. Общината кандидатства за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Заявлението й за подпомагане е с наименование „Реконструкция, саниране и модернизация на общински сгради, читалище и спортна инфраструктура в Община Земен“. На на 27.11.2012 г. Земен сключва Договор № 14/321/01326 с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 482 486,00 лева. Разследване на Биволъ установи, че през 2012 г. експертите на ДФЗ от отдела, който тогава е ръководен от Янаки Червеняков, са допускали сериозни пропуски в приложените количествено-стойностни сметки към договора. Фондът е изготвил приложение с по-малко позиции – детайли за изграждане на стадиона в Земен към договора, но е финансирал проекта с цялата сума. При това положение обаче, документацията за участие в обществената поръчка за стадиона би следвало да е нищожна, защото приложените в нея количествени сметки не отговарят на тези в договора. Самият договор пък е с липсващи подписи. Подписан е от Янаки Червеняков, като началник на отдел, след него подписва Георги Танчев – директор на дирекцията договориране. Именно тази скандална обществена поръчка привлича вниманието на OLAF. На 03.12.2012 г. бенефициерът подава заявка за авансово плащане и му е изплатена сумата в размер на 1 741 393 лв. На 02.09.2014 г. община Земен подава заявка и за авансово плащане на ДДС, по която получава 346 892,49 лв.

Към онзи момент Симеон Даскалов започва да сезира компетентните институции. Заместник-окръжния прокурор на компетентната прокуратура в Перник – Анита Джамалова отказва да образува досъдебно производство. В мотивите се съзира послание, което гласи, че щом ДФЗ казва, че всичко е точно, значи всичко е точно. Прокуратурата не проверява изнесените в сигнала данни, а се позовава на констатациите на ДФЗ. Прокурор Николина Стойнова от Апелативната прокуратура – София потвърждава отказа на прокуратурата в Перник да разследва казуса в Земен.

С оглед на последвалото разследване и констатации от страна на OLAF, това е поредния провал на българската прокуратура в разследването на злоупотреби и вероятни измами с евросредства. Днес обаче няма кой да потърси отговорност на очевидно провинилите се обвинители. След неуспеха с прокуратурата Даскалов сезира медиите и екипа ни за да разследваме случая.

Въпреки установените нередности от разследването на Биволъ, компетентните институции не вземат отношение и на 02.09.2015 г. община Земен подава заявка за окончателно плащане. Преди финалния транш проектът е избран за посещение на място от екип на ДФЗ. Посещението е било извършено на 10.09.2015 г. от служители на „Регионална разплащателна агенция – София“. Инспектиращите не откриват никакви нередности. На 14.10.2015 г. след верификацията на разходите, за която не е ясно как точно се е случила, на общината са изплатени останалите 1 733 856,61 лв. След завършването на проекта няма данни той да е бил посещаван за последващ контрол.

Всичко тече безметежно за Община Земен и Димитър Сотиров. Той е системно преизбиран с подкрепата на ГЕРБ. В региона се ползва с репутацията на пожизнен кмет. На 01.07.2020 г. обаче ситуацията се променя. В Държавен фонд „Земеделие“ постъпва писмо от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия. То съдържа Окончателен доклад по дело № OF/2016/0360/В5 на Европейската служба за борба с измамите – OLAF, както и методология за работата на оценителната комисия за определяне обосноваността на предложените разходи на проектите. В писмото е посочено, че в рамките на административно разследване на три проекта по Програмата за развитие на селските райони в България в периода 2007 – 2013 г., е проверен и проекта „Реконструкция, саниране и модернизация на общински сгради, читалище и спортна инфраструктура в Община Земен“. Проверката на OLAF установява, че декларираните по проекта цени са близо два пъти по-високи от референтните стойности към онзи момент за България, но оценяващата комисия на Управляващия орган (ДФЗ) не е направила съответните корекции. От Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ е препоръчано възстановяването на 340 856 евро, равняващи се на 25 % от 1 363 424 евро, с които е финансирана общината за строителни дейности по проекта. Според референтните цени, с които OLAF работи и според данните от печелившата оферта на избрания изпълнител, максималната стойност на поръчката може да достигне до 1 831 000 лв. От сметката излиза че над 827 000 лв. се губят някъде в строителните дейности по този проект. Сериозна част от тях вероятно са послужили за „ресто“ към отговорни фактори по проекта. Само можем да гадаем каква би била наложената корекция, ако от OLAF бяха проверили на терен свършеното за въпросната сума.

Въз основа на новоустановените от ДФ „Земеделие” факти и обстоятелства, срещу община Земен е открито производство по налагане на финансови корекции. Според ДФЗ естеството на нарушението не позволява да се установи точния размер на финансовата загуба, поради което диференциалният метод за определяне на финансовата корекция е неприложим. Тя е определена по пропорционален метод относими към нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените поръчки. За такива е предвидена финансовата корекция в размер на 25 % от заявените за възстановяване разходи по сключения договор за обществена поръчка, които се равняват на 666 646,16 лв., представляващи левовата равностойност на 340 856,00 евро. Бенефициерът е обжалвал пред Административен съд, гр. Перник решението на ДФЗ, но той потвърждава корекцията с решение № 158 от 02.08.2021 г. То също е обжалвано от община Земен през месец август и се очаква произнасяне на ВАС с преценката дали актът на ДФЗ е законосъобразен или не.

 

24 септ. 2021, 00:04

Липсата на пари замрази ремонта на още един път в Пернишко
Липсата на пари замрази ремонта на още един път в Пернишко

Спря ремонта и на още един път в област Перник. За това съобщи управата на община Земен. Ето какво се казва в съобщението.

„След дългогодишни усилия, община Земен се пребори пред АПИ за реновацията на пътя Земен – Лобош. Нямаше проекти, нямаше нищо. Направихме ги. Стартира реновацията, вие всички я виждате… Но днес всички работи вече са спряни. По нашият път останаха малко дейности, но те няма да продължат поради политическата нестабилност и неяснота.

Водихме разговори с фирмата подизпълнител – да положи поне централна маркировъчна линия. Отказаха. Защото не е платено. В институционалната драма, ще положим усилия поне временна маркировка да направим“, съобщават от общината.

Припомняме, че преди ден стана ясно, че поради липса на пари е прекратен ремонта на най-важната отсечка между Перник и София през Владая, а причината е същата – липса на пари в държавата.

24 септ. 2021, 00:04

От браздата до софрата в Пещера
От браздата до софрата в Пещера

Фолклорен събор „От браздата до софрата“ ще се проведе в земенското село Пещера. Събитието е на 14 август.

Участие в събора могат да вземат както индивидуални изпълнители така и групи за автентичен фолклор. Целта е да се пресъздаде духа на жътвата, вършитбата и замесването на обреден хляб.

Събора ще бъде съпътстван и с честването на 120 години от рождението на създателя на читалището Крюгер Николов Джорнилов.

24 септ. 2021, 00:04

Земен и Бойник приключиха проект за опазване на културното наследство
Земен и Бойник приключиха проект за опазване на културното наследство

Project No. CB007.2.11.098

 “IMPRESS – Investment Management for PREservation of the cultural heritage in the croSS-border region

Община Земен и община Бойник от Р Сърбия приключиха проект „IMPRESS-УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ Project No. CB007.2.11.098., Interreg – IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020. Общата стойност на проекта е 536 618.05 Евро. Основната цел на проекта беше, не само да се създадат условия и реално да се съхрани културното наследство в трансграничния регион, но и да се създаде съвременен туристически продукт. Реализираният проект надгражда усилията на двете общини за създаване на устойчив и жизнен туризъм, отговарящ на големия културно-исторически и природен потенциал на региона.

По проекта бяха изградени две етнографски сбирки – в с. Елов дол с акцент върху сурвакарските и кукерски празници и обичаи и в с. Дивля с акцент върху етнографските елементи на региона. Важен елемент от сбирката в с. Дивля е и трайното присъствие на великият български художник Владимир Димитров Майстора, който е живял и творил в същото село. В община Бойник по цитирания проект беше създаден преместваем фистивален комплекс. Проектът приключи с провеждането на голям международен фолклорен фестивал, велосъстезание и информационен тур с представители на туристически агенции от двете страни на границата.

26 юли 2021, 13:23

Велосипедисти ще въртят над 13 км. на тур в Земенско
Велосипедисти ще въртят над 13 км. на тур в Земенско

Велотур между земенските села Дивля и Елов дол ще се състои на 4 юли. Стартът е в 10,00 ч. пред читалището в село Дивля. Маршрутът е насочен на югоизток по път 6052 на разстояние 3,2 км. След това трасето завива вляво по път 605 в посока Елов дол. Велотурът преминава през селата Горна Врабча и Мурено. Финалът е в центъра на с. Елов дол по път 605 - 10,6 км.

Общата дължина на трасето е 13,8 км, денивелацията - 185 м. То е маркирано и е създадена необходимата организация за безопасното му провеждане.

Велотурът е за аматьори, информативен и в името на здравословния начин на живот. Преходът не е труден и може да се включи всеки почитател на колоезденето, уточняват от община Земен.

Предвидени са и награди за участниците.

03 юли 2021, 00:31

Откриват зала на Майстора в Дивля,в Елов дол – на сурвакарската маска
Откриват зала на Майстора в Дивля,в Елов дол – на сурвакарската маска

Зала на „Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде открита в земенеското село Дивля в недея. Гениалният художник е прекарал няколко години от живота си в селото, където е нарисувал едни от шедьоврите си.

В нея ще бъдат подредени копия на картините, рисувани в селото, вещи на Майстора.

В земенското село Елов дол пък ще бъде открита зала на сурвакарски маски, а на площада в селото сурвакари ще демонстрират традиционните игри. Празникът ще продължи с фолклорни изпълнения.

02 юли 2021, 15:42

Докога ТЕЛК ще се гаврят с инвалидите?!
Докога ТЕЛК ще се гаврят с инвалидите?!

Възмутена жена, чиято майка от Земен е с три инсулта изригна гневно срещу институциите. Публикуваме писвото й до Новини.бг. без редакторска намеса. 

Честно казано не смятах да занимавам читателите с личните си проблеми с тези комисии, защото са ме учили, че не е професионално да ангажираш аудиторията със своя „Аз”. Но проблемът не е само мой, не е само частен, а общ на семействата на хиляди хора в неравностойно положение у нас, които търпят издевателствата и униженията на администраторите от тези вехти, тромави и напълно неефективни структури. Те също трябва да бъдат разрушени и преучредени, както уместно наскоро предложиха и други колеги, засегнати от тези комисии.

От две години майка ми е напълно неподвижна след прекаран трети пореден инсулт. От дълги години тя имаше професионален ТЕЛК, поради множество поражения, нанесени й от тежкия труд, който упражняваше години наред. Не познавам друг толкова трудолюбив, всеотдаен и енергичен човек като нея. Може да има, просто аз не го познавам.

В резултат на професионални увреждания, тя осакатя напълно впоследствие. Тъй като родителите ми живеят в провинцията, се наложи първо да я докараме на лечение в София, а след това да водим лекарски екипи на място, за да правят още допълнителни прегледи. За целта ние плащахме да я посетят, да направят необходимите констатации и документи. Според окончателната й епикриза, мама има 100% инвалидност и нужда от чужда помощ, плюс съществуващите професионални увреждания.

Когато документите й уж бяха готови, започна моето ходене по мъките с папки от едно ведомство в друго. Защото се оказа, че здравномедицинските служби не общуват помежду си или примерно се мразят докторката от ТЕЛК и онази от НОИ и си правят взаимно сакътлъци, а близките на пациентите трябва да ги обслужват от гише на гише. Не обратното, заради което им плащаме заплати чрез данъците си.

Преди дни бях напълно шокирана, когато получихме писмо, с което призоваваха мама „да отиде” от Земен в София на пълен медицински преглед, включващ енброя изследвания! Сигурно дистанционно  служителите от ТЕЛК в столицата, в Перник и НОИ са решили, че може би внезапно Великият дух е докоснал майка ми, тя скочила и започнала да върви, въпреки тежката и необратима болест, която я споходи!

Грабнах пак папките с документите и хукнах към бездушните чиновници. Цяла седмица обикалях, пращаха ме ту в Перник, ту в София, разказвах, показвах, доказвах очевидното, установено от поне два медицински екипа преди това, и така  дни наред... .

Взех си отпуск, за да обслужа чиновниците.

През цялото време обаче си мислех:Какво правят възрастните, немощни, самотни хора, които нямат до себе си човек, на когото да разчитат !?

Видях много болни, деформирани хора от професионални заболявания, към които се отнасяха обидно и пренебрежително, овиквайки ги, сякаш не са работили по над 45 години за себе си и за държавата и не са им вземали по над 40 на сто от доходите за осигуровки.

Дори не ми се коментира отново огромният проблем с липсата на електронното правителство, за което уж се изхарчиха над 2 млрд.лева. Тонове мастило изхабихме досега затова, но резултат - йок.

Настойчиво моля управлението – смилете се да го въведете поне за инвалидите! Грехота е.

Проблемът засяга стотици хиляди семейства, тъй като нацията ни става все по-болна и безпомощна. Преди време си спомням, че в район Триадица се натъкнах на един от многото драстични подобни случаи. Големият режисьор Коко Азарян, светла му памет,   тогава бе дошъл да се моли на служителите да не викат болното му неподвижно дете всяка година на военна комисия, защото то е с небратима диагноза и не може да стане войник...

Още ми застава буца в гърлото като се сетя за този нелеп, отвратителен случай, причинен от тъпи, безхаберни и бездушни  чиновници, създаващи десетилетия наред безумни порядки на наш гръб.

Ето че съдбата отреди и аз да изпадна в подобна безизходна ситуация. Не зная още колко години наред ще трябва да обсужвам ТЕЛК, НЕЛК, НОИ в Перник. След като в София се произнесоха, сега „ухажвам” институциите в Перник, а те не бързат да спрат с издевателствата, напротив, сякаш дори се наслаждават.

Все пак имам една надежда: дано като се смени управлението, най-после някой да помисли и за клетите инвалиди! На първо време да спре гаврата с хората с необратими диагнози като спрат да ги привикват на комисии за щяло и нещяло. Те няма да проходят, няма да им поникнат нови крайници...

Мисля, че сегашните тромави структури трябва час по-скоро да бъдат разрушени и преучредени, а в тях да бъдат назначавани само хора с емпатия, състрадаващи на болните.

Казват, че за цивилизацията на едно общество се съди по отношението към слабите, болните, немощните.

У нас то е жестоко и безразлично./Източник: Новини.бг

25 юни 2021, 14:25

Горя покрив в Земен
Горя покрив в Земен

Част от покривна конструкция на барака е унищожена при пожар в Земен. Пламъците тръгнали на 12 юни около 20, 00 ч.

Изгорели са 15 кв. м. покривна конструкция. Причината е небрежност при боравене с открит огън. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

14 юни 2021, 11:34

Пореден палеж! Запалиха багер и ремарке на земеделски производител
Пореден палеж! Запалиха багер и ремарке на земеделски производител

Служители от РУ – Радомир разследват случай на пожар в багер и ремарке.

Вчера сутринта в районното управление е подаден сигнал от жител на земенското с. Жабляно, че са изгорели багер и ремарке, върху което била поставена машината. По негови данни същите са били паркирани в земеделска площ. Причината не е установена. Извършен е оглед от служители на полицията и пожарната и е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс.  

Процесуално-следствените действия продължават под надзора на наблюдаващ прокурор.

19 май 2021, 10:27