Актуалното в Перник и региона

В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците

Политика

25 февр. 2020, 12:52

В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците

Снимки: Пресцентър

В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците
В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците

С минута мълчание в памет на кметския наместник АннаЗлаткова, започна заседанието на Общинския съвет в Радомир днес. Съветниците приеха доклада запостигнатите резултати от изпълнението на годишния план за дейностите заподкрепа на личностното развитие на децата и учениците от Община Радомир.Набелязаните мерки в доклада включват осигуряване на специализиранообучение за свръхнадарени деца и ученици с особени интелектуални, музикални и литературни способности, подобрениеи доразвиване на добрите практики.

Друга мярка включва организирането насъвместни форуми между училищата и и детските градини за споделяне на добрипрактики по въвеждане и утвърждаване на приобщаващото образование. Проведени са 25 работни срещи в училищата заобсъждане на казуси на проблемни деца, свързани с асоциално поведение наученици. Едно дете с асоциално поведение е поставено под настойничество ипопечителство. Извършени са две консултации на непълнолетни за насилие над децаи две индивидуални консултации за употреба на алкохол. Няма установеникриминални деяния от футболни агитки на територията на общината. Трима обществени възпитатели ще работят в общината през 2020 г. При направени проверки за посещение на хазартни ипитейни заведения на малолетни и непълнолетни след определения в закона час,съвместно с РУ-Радомир, няма констатирани нарушения.Най-много са участвалите малолетнии непълнолетни в превантивни програми за асоциално поведение – съответно 250 и 293 на брой.

Програми, посветени на избягване на агресията в училище сапосетени от 68 малолетни и 130 непълнолетни лица. Това става ясно от отчета наМестната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни инепълнолетни, приет днес от общинския съвет в Радомир.

Без публични финансови задълженияза 2019 г. е общинска фирма “Байкал 1” ЕООД. Дружеството няма и задължения къмработници и служители, нито запори по изпълнителни дела. Това стана ясно отприетия отчет на дружеството на сесия на общинския съвет днес. Подписани садоговори с квота 300 000 л. Лечебна кал – торф с болниците зарехабилитация в Кюстендил и Сапарева баня. Планирано е зареждане на търговскатамрежа с разфасовки от два литра за кални процедури около 100 000 л. Наминимална цена от 0,32 лв. на литър. 195 хиляди лева са приходите в центъракъм 31.12.2019 г., толкова е стойността и на пасивите. Сумата на активите ипасивите е била 213 хиляди лева през 2018 година. Това стана ясно от отчета на МЦ“Радомир” ЕООД, който също бе приет на сесия на общинския съвет днес. ОбщинаРадомир дари на МЦ частна общинска собственост - лек автомобил "Нисан",който да се ползва по предназначение. Със средства от предоставения през 2018 г. безлихвен заем от общината е закупена апаратура за кабинетите.

Центърът обслужва пациенти отРадомир, Земен и Ковачевци, както и от други райони на страната. Част отматериалната база е предоставена под наем и съхранение на лични лекари и лекарипо дентална медицина. Част от месечните постъпления отиват за поддръжка насофтуера и хардуера.

Общинският съвет в Радомир взегласува единодушно и за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на нуждаещисе лица. Бяха приети и докладни, свързани с продажбата на общинска недвижимасобственост.

Споделете

0 коментара за “В Радомир се работи активно по програми за превенция на агресията, алкохола и наркотиците”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.