Скок на цените на ВиК услугите през 2024 г

01.12.2023, 14:38 | Бизнес

СПОДЕЛИ:

През 2024 г. за 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10% на цените на ВиК услугите спрямо действащите цени на ВиК услуги за 2023 г. - в областите Кюстендил, Шумен, Перник, София - област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен.

За 6 дружества планираното увеличение е с над 20% спрямо действащите цени - в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч. Това стана ясно след заседанието на КЕВР днес по изчисления на регулатора.

„Изменението на цените на ВиК услугите е законово и икономически обосновано. Ако Комисията се съобрази с някои популистки искания за запазване на сегашните цени, това означава да наруши съзнателно редица изисквания – да не изпълни императивните нормативни изисквания Комисията служебно да измени одобрените цени на ВиК услуги по законовоустановения ред; да не изпълни националното споразумение за ежегодно повишаване с 15% на възнагражденията във ВиК сектора; да не отчете одобреното повишение на минималната работна заплата за страната; да не отчете изменението в цените на електрическата енергия; да не отрази натрупаната инфлация“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Като напълно необосновани и опасни той определи исканията Комисията да не се съобрази с тези обективни фактори.

„Ако това се случи регулаторът ще постави целия воден сектор в риск и осигуряването на жизнено важните услуги за потребителите ще бъде застрашено. Ние това не можем да позволим“, подчерта той.

Със сегашната процедура за изменение на цените на ВиК услуги за 2024 г. се отчита изпълнението на одобрените бизнес планове на ВиК операторите.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба Комисията изменя служебно одобрените цени ежегодно, като добавя натрупаната инфлация за периода на действие на бизнес плана и я коригира с нормативно регламентираните коефициенти за съответната година. За 2024 г. освен ежегодно прилаганите коефициенти, отчитащи ефективността на ВиК операторите и разходите, които са извършени за нови дейности и обекти, Комисията за първи път прилага изцяло нов коефициент. Той ще отчете реално изразходваните средства за електроенергия, от които ще се приспаднат получените от държавата компенсации за електроенергия за изминалата 2022 г., с изключение на периода на действие на мораториума върху цените. Ще бъдат отчетени и постигнатите нива на важните показатели за загуби на вода и енергийна ефективност като целта на този инструмент е да се стимулира изпълнението на тези показатели и да се повишава ефективността на дружествата.

През 2023 г. Комисията извърши регулаторен преглед за 2022 г., включващ планови проверки на дейността нa 24 ВиК оператора, които имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022-2026 г. За първи път в процедурата по изменение на цените регулаторът отчита и ефекта от реално изразходваните средства за електроенергия. Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях. Приетият от Комисията доклад за извършените през 2023 г. планови проверки на дружествата е публикуван на интернет страницата на Комисията (www.dker.bg) в раздел ВиК/Информационна система.

За участие в откритото заседание Комисията покани представители на всички ВиК дружества с одобрени бизнес планове, като се отзоваха единствено ВиК Русе, Лукойл Нефтохим Бургас, ВиК Смолян, ВиК Хасково, ВиК Пловдив, ВиК Шумен, ВиК Верила Сървиз и ВиК София област.

Представителите на ВиК дружествата подкрепиха като обосновано предложеното повишение на цените на услугите, което отчита повишените разходи и натрупаната инфлация.

Покани за участие в общественото обсъждане бяха изпратени до МРРБ, „Български ВиК холдинг“, на асоциациите по ВиК, Съюза на ВиК операторите в Р. България, общини, национално представените работодателски организации, организации на потребителите и др. В дискусията се включиха единствено от институцията на омбудсмана, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и общините Разград и Ловеч.

Представителят на омбудсмана възрази срещу повишаването на цените и заяви, че определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни. Браншовият синдикат към КНСБ цялостно подкрепи доклада на Комисията като отбеляза, че по-късното приемане на бизнес планове е ощетило дружествата. Синдикатът на КТ „Подкрепа“ оцени високо доклада и подкрепи изменението на цените. Неговият представител посочи, че проблемите с цените на услугите са свързани основно с ниските доходи на населението. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ възразиха срещу изменението на цените. Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни. Възражения срещу предлаганото изменение на цените на услугите имаха и представителите на общините Разград и Ловеч.

„Най-важната цел на решенията на Комисията е да създаде предвидимост в сектора, което е от полза както за потребителите, така и за водните дружества. Основният въпрос при увеличението на цените е те да бъдат икономически обосновани и това е водещо за регулатора. Проблемът е в ниските доходи, които в някои области достигат или надхвърлят нивото на социална поносимост“, заяви на общественото обсъждане д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.

Като определящи фактори за увеличението на цените той посочи заложеният ръст за 2024 г. в одобрените бизнес планове, в сравнение с предложените цени за 2023 г.

Отчетената висока инфлация през периода от одобряването на бизнес плановете до момента е допълнителна причина за повишение на одобрените цени, при прилагане на нормативно определената методология. Друго основание е обстоятелството, че утвърдените за настоящата 2023 година цени на редица ВиК дружества бяха коригирани от Комисията спрямо предложените в бизнес плановете, тъй като бе отчетено неизпълнението на инвестициите и постигнатите нива на единните показатели за ефективност за изминалия период 2020-2021 г. Това доведе до значително намаление на цените на тези дружества спрямо предложените цени, което е основание при сегашната процедура по изменение те да получат по-високо увеличение.

„Няма забавяне на приемането на бизнесплановете от страна на Комисията. От една страна това се наложи поради мораториума, приет от Народното събрание в края на 2022 г., а от друга – причина за забавянето беше недостатъчния експертен капациетт и нежеланието на редица оператори да ги изготвят в указаните срокове“, беше категоричен д-р Касчиев. Пояснено беше също, че регулаторът стриктно отчита натрупаната инфлация по данните на НСИ, който е единствения официален източник.

„Законът задължава Комисията да осигурява качество и достъпност на услугите за потребителите, като балансира интересите на доставчиците на услуги и на потребителите“, подчерта на обсъждането членът на Комисията Димитър Кочков. Той заяви това в отговор на позицията на Омбудсмана, че основната задача на КЕВР е да защитава потребителите.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2024 г.

Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 22.12.2023 г.  /Източник: БГНЕС

КОМЕНТАРИ 0

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Пускат под гаранция прокурорския син от Перник

20.02.2024, 16:21


Пернишки поздрав: Два пернишки Фолксвагена се удариха в София

20.02.2024, 13:48


Изграждат нов физкултурен салон за 1,5 млн. лв. в пернишко училище

20.02.2024, 12:21


Спипаха 36-годишна да краде ток

20.02.2024, 10:46


Мъж вилня във вход на блок в пернишкия кв. "Тева", задържаха го

20.02.2024, 10:41


Семейство Зиновиев от Перник фаворити в риалити предаване

20.02.2024, 08:28


Калоян Стоянов - Цимбика разказа за мутренските времета, разкри убийство, извършено от Райко Кръвта

20.02.2024, 00:16


Най-големите квартали на Перник и едно село без вода на 21 февруари

19.02.2024, 14:37


Трогателна сцена на паметника на Левски разтопи сърцата на перничани

19.02.2024, 13:36


Страшна тесла за нарушителите на пътя през почивните дни в пернишкия кв. "Изток"

19.02.2024, 11:24


Мъж опита да открадне ел. мотори от завод в Перник, спипаха го

19.02.2024, 11:21


Единодушно и без дебати бе приет новия бюджет на Перник

19.02.2024, 11:05


Станислав Владимиров: 19 февруари ни дава основание да се вгледаме в себе си

19.02.2024, 09:32


Катастрофа след караулката на Владая, заформя се задръстване

18.02.2024, 14:08


Цената на лития расте! Къде може да бъде открит в България

18.02.2024, 08:28


Пернишката болница обяви места за специализанти

18.02.2024, 00:39


Общоградско поклонение в памет на Левски в Перник, В Радомир - изложба и спектакъл за Дякона

18.02.2024, 00:14


Меле на Черния кос затапи пътя София - Перник

17.02.2024, 13:21


Започва обновяване на още два плувни басейни в Перник

17.02.2024, 13:07


Въпреки законовите промени: Тийнейджъри поръчват райски газ по куриер

17.02.2024, 08:57


Обичана учителка от Радомир празнува 90-годишен юбилей

20.02.2024, 18:35


Пускат под гаранция прокурорския син от Перник

20.02.2024, 16:21


"Възраждане": Поголовното изграждане на фотоволтаици в Община Радомир е неприемливо

20.02.2024, 15:51


Задържаха и бащата на кмета на Омуртаг

20.02.2024, 15:15


Как да познаем прясно ли е свинското месо?

20.02.2024, 15:11


Чипираният от "Нюралинк" може да движи мишка с мисълта си

20.02.2024, 14:54


Мъжът на съдия Цариградска - плевенският рекетьор Марио Бокса

20.02.2024, 14:32


Двама българи са задържани в Одрин за трафик на хероин

20.02.2024, 14:18


Пернишки поздрав: Два пернишки Фолксвагена се удариха в София

20.02.2024, 13:48


Илияна Йотова: Срамно е земеделска България да внася 80% плодове и зеленчуци

20.02.2024, 13:43


Би Ти Ви остава чешка собственост, фирма от ОАЕ ще управлява "Йетел"

20.02.2024, 13:25


Пиян буйства в хотел в Хисаря

20.02.2024, 13:22


Кметът на Пазарджик отказа 6 бона заплата, склони на 4900

20.02.2024, 13:18


Задържаха кмета на Омуртаг, той получи инфаркт

20.02.2024, 12:40


Илон Мъск: Киев вече е загубил, 60-те милиарда от САЩ няма да помогнат

20.02.2024, 12:37


Изграждат нов физкултурен салон за 1,5 млн. лв. в пернишко училище

20.02.2024, 12:21


Обединяват НАП и Агенция "Митници"

20.02.2024, 11:10


Човек на високо ниво в прокуратурата заплашвал Асена Сербезова

20.02.2024, 11:00


Спипаха 36-годишна да краде ток

20.02.2024, 10:46


Мъж вилня във вход на блок в пернишкия кв. "Тева", задържаха го

20.02.2024, 10:41


АНКЕТА