Актуалното в Перник и региона

Радомир

Община Радомир обяви обществена поръчка за ремонт на улица и паркинг
Община Радомир обяви обществена поръчка за ремонт на улица и паркинг

Община Радомир е обявила в Агенцията по общиствени поръчки чрез публично състезание поръчка  „Избор на изпълнител на ремонтно – възстановителни работи по две  обособени позиции. Общата стойност на двете позиции е 116 666 лв. без ДДС. Първата е за Вертикална планировка в  квартал  „Автогара“- бл.1 в Радомир“където ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка и направа на паркинг пред блока.  Предвижда се основен ремонт на съществуваща тротоарна настилка около 170 м2.' Поръчката включва полагане на пътни бордюри, градински бордюри, профилиране и уплътняване на земното легло, застилане с трошен камък за обособяване на паркоместа, полагане на два пласта асфалтобетон, полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.Стойността на обекта е 66 666 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 30 дни.

Втората позиция на поръчката включва  Текущ ремонт на тротоарна настилка в  квартал „Върба“ на  улица „Иван Соколов" , където  ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка около 500 м.Предвижда се текущ ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на асфалтобетонова смес с дебелина 4 см. прогнозната стойност на обекта е 50 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение- 35  дни.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие е 27 април т.г.

04 апр. 2020, 00:15

Изправят на съд шофьора, който удари челно кола при Извор и уби човек
Изправят на съд шофьора, който удари челно кола при Извор и уби човек

Окръжна прокуратура – Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу М.М. (на 43 години) за извършено от него престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 342 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият М. е правоспособен водач на МПС за категории С, А, АМ, В и ТКТ и има наложени административни наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата.

На 01.06.2019 г. мъжът пътувал от гр. София за гр. Кюстендил с управлявания от него лек автомобил „Ауди Q7“. Заедно с него в колата били съпругата му и дъщеря им. Към 17 ч. се намирали в района на с. Извор, община Радомир, преди кръстовището, образувано от главен и второстепенен път. Там имало поставен пътен знак В 24, указващ за забранено изпреварване на МПС, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош.

В тази участък от пътя М.М. управлявал автомобила с превишена скорост от около 76 км/ч, като пред него се движело друго МПС - „Ауди А3“.

Междувременно от второстепенния път, вдясно по посока на движението на обвиняемия, към кръстовището се приближавал лек автомобил „Хонда“, управляван от Д.И. С нея пътували съпругът й Г.И. и дъщеря им Р.И.

Жената спряла на знака „стоп“ и подала светлинен сигнал за завой наляво. Вместо да изчака автомобилите с предимство, Д.И. направила опит да се включи в кръстовището, като бавно преминала дясната лента на главния път и стигнала до средата на кръстовището. Водачът на „Ауди А3“ възприел тези нейни действия и значително намалил скоростта. Маневрата й обаче не била видяна от обвиняемия М.М. Движейки се с превишена скорост, той неправилно изпреварил автомобила пред него и навлязъл в средната лента за движение, където в същия момент бил автомобилът на Д.И. Последвал челен удар със значителен интензитет - „Хонда“-та била отхвърлена назад, а „Ауди Q7“ се отклонило наляво, напуснало платното за движение и навлязло в крайпътен имот.

Вследствие реализираното пътнотранспортно произшествие Д.И. получила увреждания, несъвместими с живота - съчетана черепно-мозъчна и гръдно-белодробна травма. Пристигналият на място лекарски екип само констатирал смъртта й. На пътниците в колата й били причинени средни телесни повреди.

Предстои делото да продължи в съда.

04 апр. 2020, 00:15

Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му
Въздухът в Радомир чист, приеха програма за управление на качеството му

Общинският съвет в Радомир прие Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на община Радомир за периода 2019 – 2023 година, разработена съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух. Атмосферният въздух в община Радомир отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба по отношение на основните замърсители на въздуха. Това се казва в заключение на изследване на качеството на въздуха на територията на община Радомир, извършено от екип от експерти от ХТМУ – София.

За отчетените основно през зимния период надвишавания на нормите на фини прахови частици във въздуха в определени дни, експертите препоръчват няколко мерки. Част от тях включват недопускане на замърсяване на улиците с интензивен трафик с пясък, земна маса и интертни материали, както и да се предприемат мерки за прекратяване използването на влажна дървесина и въглища с ниска калоричност и високо съдържание на пепел за отопление. Друга част от мерките включват строга забрана и санкции за изгаряне на гуми, стара дограма и текстилни материали, масла и отпадъчни мазнини за отопление. Останалите възможности за ограничаване на фините прахови частици са замяна на старите горивни устройства с енергийно ефективни инсталации, използващи пелети, което да се извърши със средства по европейски програми.  

Експертите отчитат, че при силен вятър е възможен пренос на фини прахови частици от промишлената зона на Перник, както и от кариерите, разположени южно от село Студена. Според тях използването на дърва и въглища за отопление от домакинствата в града и неговата околност, както и пренос на източници от територията на община Перник – основно кариерите край село Студена, са основните замърсители на въздуха с фини прахови частици в общината. Те допълват, че при присъединяване на Северна Македония към ЕС, автомобилният трафик, респективно замърсяването на въздуха ще нарастнат значително, поради което трябва да се търсят възможности за извеждане на транзитния поток от превозни средства извън града.

04 апр. 2020, 00:15

Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха
Съветниците в Радомир заседаваха при строги мерки срещу КОВИД, ето какво решиха

При строги мерки за предпазване от коронавирус протече заседанието на Общински съвет – Радомир днес. На сесията, проведена в читалище "Напредък-1895" в града, съветниците преминаха през измерване на температурата, след което им бяха раздадени маски и ръкавици. Предписанията за провеждането й бяха дадени от РЗИ. Във връзка с противоепидемичните мерки, включващи осигуряване на дистанция, съветниците седяха през един ред и през няколко няколко седалки на същия ред.

Общинският съвет в Радомир даде съгласие на кмета на Радомир да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България, в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари, в размер на 664 600 лв. Трансформацията на средства може да бъде извършвана по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет. Мотивите за тази трансформация са лошото състояние на общинските пътища и уличната мрежа в общината, износената и на места разрушена асфалтова настилка, която създава опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия.

Ако тази трансформация на средства бъде извършена, средствата ще бъдат използвани за извършване на спешен ремонт на пътищата село Извор – Радомир – село Прибой/Поцърненци, село Бобораци-село Жедна-село Негованци, Радомир – х. Орлите, село Долна Диканя – село Владимир, Радомир – ж.п. гара Радомир – село Николаево/Борнарево, село Друган – Радомир до село Стефаново – село Кондофрей и други. От неотложен ремонт се нуждае и тротоарната настилка на ул. "Иван Соколов" в кв. "Върба".

На сесията днес съветниците приеха и общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Радомир за периода 2020 – 2022 г. Беше взето и решение за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица. Съветниците приеха и годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитието на социалните услуги в общината през 2019 г. Община Радомир е депозирала своето желание през 2020 г. да бъде разкрита нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност.

На сесията днес бяха гласувани още и изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Радомир. Измененията целят да установят правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и да регламентират допустимия брой за отглеждане на селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на селищата на територията на общината

04 апр. 2020, 00:15

Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса
Ловците и риболовците от Радомир се включват като доброволци в борбата с коронавируса

Членовете на Ловно-рибарското сдружение в Радомир са заявили готовност да се включат като доброволци и да помагат, с каквото е необходимо, в борбата срещу коронавируса. Както е известно, във връзка с разстрастването на епидемията от коронавирус в страната, община Радомир стартира кампания за набиране на доброволци, които да съдействат за снабдяване с храна и лекарства на възрастни и нуждаещи се хора, както и да помагат на лекарите и медицинския персонал, в случай на нужда.

От сдружението на ловците и риболовците в Радомир имат готовност да осигурят транспорт за собствена сметка, който при необходимост може да бъде използван за разнасянето на храна, лекарства, защитни средства, както и за други нужди на населението от общината в ситуацията на извънредно положение.

Желание да се запишат като доброволци са заявили и други граждани от Радомир, Горна Диканя и Кленовик. Средната възраст на записалите се до момента доброволци е между 25 и 50 години. Ще бъдат уточнявани и професионалните умения на доброволците, за да бъдат използвани там, където могат да са най-полезни.

Предстои да бъде проведена среща на представители на РУП – Радомир с доброволците, на която да им бъдат дадени инструкции във връзка с тяхната дейност, както и задачи, които да изпълняват.

 

Община Радомир призовава всеки гражданин, който иска да се включи като доброволец, да пише на следния електронен адрес: obshtinaradomir@abv.bg, или да позвъни на телефон: 0777/82 490.

04 апр. 2020, 00:15

Редуцират автобусния транспорт в Радомир
Редуцират автобусния транспорт в Радомир

Община Радомир уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с обявеното извънредно положение, преустановяване на учебни занятия, на определен вид дейности и нарастваща опасност от разпространение на COVID – 19, както и препоръките на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, в извънредно положение в цялата страна и поради силно намаления пътникопоток, считано от 23.03.2020 г. временно се редуцира автобусният транспорт и същият ще обслужва пътници с редуцирано разписание, както следва:

  •         Автобусна линия Радомир – Дрен - преустановява се изпълнението на курса в 12:00 часа.
  •         Автобусна линия Радомир – Долни Раковец - преустановява се изпълнението на курса в 10:20 часа.
  •         Автобусна линия Радомир – Касилаг - преустановява се изпълнението на курсовете.
  •         Автобусна линия Радомир – Извор - преустановява се изпълнението на курсовете.
  •         Автобусна линия Перник – Радомир - преустановяват се изпълнението на следните курсове:

от гр. Радомир за гр. Перник

с часове на тръгване в 6:00; 9:00; 12:00; 16:00; 18:00; 20:00

от гр. Перник за гр. Радомир

с часове на тръгване в 6:30; 9:30; 12:30; 16:30; 20:30

  •         Автобусна линия Касилаг – София и Автобусна линия Извор – София, временно се редуцират, както следва:

Курсовете в 7:10 и 15:40 часа, ще се изпълняват  от с. Касилаг през

 с. Извор за гр. София. Връщане от гр. София в 10:15 и 18:15 часа.

26 март 2020, 18:07

Отец Александър Стоев: Камбанният звън има благотворно влияние и лечебен ефект върху психиката на човека
Отец Александър Стоев: Камбанният звън има благотворно влияние и лечебен ефект върху психиката на човека

"От няколко дни камбаните бият три пъти по-често и по-дълго от обикновеното. Това се случва не само в Радомирска духовна околия, но и в цялата Софийска света митрополия. Броят им се определя и от съответното великопостно богослужение". Това заяви отец Александър Стоев, архиерейски наместник на Радомирската духовна околия.

Освен подкрепа и солидарност с медицинските лица, които са на първа линия в борбата с вируса, учестеният камбанен звън има и друга насоченост. Целта е той да разсее унинието, страха и стреса у миряните. Доказано е, че стресът и тревожността въздействат негативно не само на психическо ниво, но и отслабват имунитета на човека на физическо ниво. "Отдавна е известно, че камбанният звън, като вид молитва и служение от страна на църквата, има благотворно влияние и лечебен ефект върху психиката на човека – създава му чувство за радост, вътрешен мир и благодат", допълва отец Александър. Ето защо миряните ще слушат по-често и по-дълго камбанният звън по време на извънредното положение у нас, обявено във връзка с пандемията от коронавирус в световен мащаб.

Молебен за благословение, благодатен мир и здраве във връзка със ситуацията, в която се намират България и целият свят, е бил извършен в радомирската църква "Св. Димитър", разказа още отец Александър. Той се надява, че с божията помощ и благословение, силата на вярата и взаимната помощ между хората, кризата бързо ще бъде преодоляна.

26 март 2020, 13:25

В Радомир набират хора с добри сърца
В Радомир набират хора с добри сърца

Уважаеми съграждани,

 

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.

Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.

Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.

Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: obshtinaradomir@abv.bg или позвънете на телефон: 0777/82 490.

Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост са осигурени необходимите предпазни средства.

Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.

В момент на кризи ние не веднъж сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят. 

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

                                                                                                                                 

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Радомир

24 март 2020, 10:25

Радомир въвежда вечерен час за лица до 18 г
Радомир въвежда вечерен час за лица до 18 г

Кметът на Радомир издаде днес нова заповед във връзка с епидемичната обстановка в страната и опасността от разпространение на коронавирусна инфекция. Със заповедта се въвежда вечерен час за малолетни и непълнолетни лица, които няма да могат да излизат на обществени места във всички селища на общината, освен ако не са придружавани от родител, настойник, попечител, или други лица, които полагат грижи за тях. Забраната важи за часовете от 21:00 до 06:00 часа.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от органите на РУП – Радомир, както и от общински служители. 

23 март 2020, 18:12

„Чокльово блато“ става защитена зона
„Чокльово блато“ става защитена зона

Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Сред тях е и „Чокльово блато”, разположена в землищата на радомирското с. Байкалско.

Природният феномен "Чокльово блато" е защитена територия. То е най-голямото торфено блато в България. В него растат торфен мъх, блатно пропадниче, розмаринова върба и др.

От блатото се добива лечебен торф, който се използва за кални бани и лекува редица заболявания на опорно-двигателния апарат.

21 март 2020, 08:10

Извършва се ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки в Радомир
Извършва се ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки в Радомир

Ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки се извършва от служители на общината, Районно управление-Радомир към ОДМВР-Радомир, ОДБХ и РЗИ.

Проверени са работещи търговски обекти – хранителни магазини, аптеки, транспортни фирми, банки, пощенски клонове, за дезинфекционни мероприятия и прилагане на лични предпазни средства от служителите. Акцентирано е върху организацията за работа с граждани, осигуряването на необходимата дистанция между тях и недопускане струпването на големи групи от хора. Следи се и за това, да не се допуска струпване на повече от двама души на открити и закрити места.

На разкрития горещ телефон 0885 599 292 в Община Радомир са постъпили сигнали, които своевременно са проверени от компетентните органи и са предприети необходимите действия.  Ежедневно се контролират карантинираните граждани и за отклоненията от мерките се докладва в РЗИ и прокуратурата.

На работещите предприятия и търговски обекти на територията на общината са дадени инструкции да прилагат засилени дезинфекционни мерки и да осигурят достатъчно количество лични предпазни средства за своите служители. Работодателите на територията на общината са инструктирани да предоставят при възможност условия за дистанционна работа на своите служители.

Контролните дейности са ежедневни във всички аспекти за изпълнение на противоепидемичните мерки.

 

ВРЕМЕННИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА!

 

В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН - ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

 

ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0885 599 292.

20 март 2020, 10:49